GORINCHEM, provincie Zuid-Holland. Rivierstad aan de Merwede, voor het eerst vermeld in 1224, daarna snel gegroeid als markt- en handelsstad. Ook militair van belang, als vesting aan de zuidgrens van Holland. Van de 17de­eeuwse vestingwerken zijn belangrijke restanten bewaard. Door oorlogsschade in 1813 en een economische opleving in de 19de eeuw is veel bebouwing in de gemoedelijke binnenstad uit die tijd. Oudere gevels zijn nog te zien in de omgeving van de Grote Markt, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Hervormde kerk (Grote Markt).
Van de oude parochiekerk bleef slechts de scheve, 60 m hoge St.-Janstoren uit 1597 behouden. Het kolossale kerkgebouw zelf dateert uit 1845.

Bethlehemshuis (Gasthuisstraat 25).
In dit renaissancehuis met een rijkversierde (maar in 1910 nogal overdreven gerestaureerde) gevel uit 1566 is het museum 'Dit is in Bethlehem' gevestigd.

Dalempoort.
De poort, gebouwd 1597, is de enige die is overgebleven.

De Doelen (Molenstraat 32).
Het laat­16de-eeuwse complex bestaat uit twee evenwijdige vleugels met zadeldak en trapgevels. Aan de achterkant verheft zich een rank, zeshoekig torentje met uivormige spits.

Huis Matthijs-Marijke (Burgerkinderweeshuis; Molenstraat 15).
Zeer opvallend is de oorspronkelijke gevelsteen uit 1557 boven de ingang: wapens flankeren Christus te midden van weeskinderen. De gevel is van 1743.

Andere bezienswaardigheden.
Twee 18de-eeuwse korenmolens op de vestingwallen. Een stadspomp uit 1607 staat in de Pompstraat. Aan beide zijden van de stad enkele interessante laat-18de-eeuwse en 19de-eeuwse sluizen en bruggen, waaronder de Korenbrugsluis uit 1793 en de gietijzeren Peterbrug uit 1865.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland