GROOT-SCHERMER , provincie Noord-Holland. Centrum van de 4 m onder de zeespiegel liggende Schermerpolder. Bij de drooglegging (1631-1635) hebben meer dan 50 windmolens dienst gedaan, waarvan er nog enkele bestaan, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Raadhuis
.
Het mooie raadhuis met zijn drie topgevels dateert uit 1639. Tijdens de restauratie (1938-1939) werd het uitgebreid met een oud rechthuisje, hierheen overgebracht van Noord-Schermer.
 
Omgeving
De Rijp (3 km Z).
Gaaf waterrijk dorp (beschermd dorpsgezicht). Ontstaan als vissershaven bij Graft, kort na 1400. Tussen de houten huizen soms fraaie doorkijkjes in het omringende polderland.
Geboorteplaats van de beroemde waterbouwkundige Jan Adriaansz. Leeghwater (1575-circa 1650).
De laatgotische kerk met eenbeukig schip uit 1529 kreeg er in 1635 een dwarsschip en koor bij naar ontwerp van dezelfde Leeghwater.
Na een brand in 1654 werd er in 1661 een hoge toren toegevoegd. De 23 gebrandschilderde ramen stammen uit de tijd kort na de brand.
Het raadhuis werd eveneens naar ontwerp van Leeghwater gebouwd (1630); gevelstenen herinneren aan de haringvisserij en de walvisvaart, die in de 16de en 17 de eeuw het plaatsje grote welvaart brachten.

Graft (3 km Z).
Het raadhuis, rijk van uitvoering en bijzonder sierlijk, stamt uit 1613; de drie trapgevels zijn opgetrokken in vlammend rode steen.

Schermerhorn (3 km N).
De laatgotische kerk (NH) uit de jaren 1634≠1636 heeft een zeer bezienswaardig interieur uit de bouwtijd.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland