GROUW / GROU, provincie Friesland. Aangenaam tussen de Friese meren gelegen dorp; druk centrum van watertoerisme, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Pieterskerk (NH).
Deze 12de-eeuwse kerk met fraai gedecoreerd tufstenen koor heeft een zadeldaktoren uit de 15de eeuw. In het interieur goed meubilair van eikenhout en koperen kronen, boven het portaal wapenschilden uit 1673.

Gemeentemuseum (Gemeentehuis op de Stationsweg 15).
De verzameling bestaat uit gebruiksvoorwerpen, schilderijen van het dorp, scheepsmodellen en klederdracht.

Andere bezienswaardigheden
Het raadhuis met Friese spreekwoorden en zinnebeelden werd in 1940 gebouwd naar ontwerp van architect A. Kropholler. De aardige poort, ooit deel van een woontoren, ten zuiden van de kerk, stamt uit 1665.

Omgeving:
Akkrum
(4 km Z).
Heeft een in 1759 vernieuwde hervormde kerk met mooi meubilair. De gebrandschilderde ramen uit die tijd zijn vervaardigd door de gebroeders Gonggrijp uit Sneek. Statige doopsgezinde Vermaning uit 1835.

Eernewoude / Earnewŗld (10 km NO).
Het oude vissers- en turfstekers dorp ligt bij uitgestrekte meren, ontstaan door turfafgravingen. Vroeger was het een jachtgebied van de stadhouders, vandaar de naam 'Princehof'. Tegenwoordig is het een watersportcentrum; in de buurt bevindt zich het natuurreservaat 'De oude venen'. In de hervormde kerk uit 1794 staat een mooie preekstoel uit 1699.

Oldeboorn / Boarn (9 km ZO).
Het zeer oude dorp heeft iets van zijn oorspronkelijke karakter behouden. De H. Bonifatius zou zich hier hebben opgehouden en hebben gedoopt bij een bron, waarboven later misschien een kerk werd gebouwd. De huidige hervormde kerk stamt uit 1753, de 30 m hoge, slanke toren rijst boven de kerk uit. Op het ingangsportaal in Lodewijk≠XIV -stijl zijn wapens en namen van kerkvoogden te zien. Aan het Achterom een merkwaardige Waag.

Oudega / Aldega (14 km NO).
Het aantrekkelijke dorp ligt in de 'Friese Wouden', een lommer- en waterrijk gebied. De hervormde kerk is een romaans tufsteenbouwwerk uit de 12de eeuw, het gotische koor werd er later aan toegevoegd. Bij de vrijstaande toren ziet men een houtblok met een ketting: hieraan werden vroeger misdadigers vastgeklonken. In de zeer fraaie kerk bevinden zich o.a. elf rijkversierde rouwkassen voor leden van het geslacht Van Haersma (1707-1792), een 17de-eeuwse preekstoel en vijf met wapens beschilderde ramen uit 1717.

Wartena / Warten (7 km NO).
Het museum 'ft EarmhŻs' is gevestigd in het voormalige armenhuis bij de brug en laat oude gereedschappen zien van scheepvaart, visserij en rietsnijderij. Het hervormde kerkje dateert in zijn huidige vorm uit 1780, de kap is nog gotisch.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland