HARLINGEN / HARNS, provincie Friesland. Belangrijkste Friese havenstad, al in de 9de eeuw bewoond, onderhield in de middeleeuwen drukke handelsbetrekkingen, o.a. met Hamburg en de Oostzeelanden. De hoogste bloei volgde in de 17 de eeuw, wat o.m. tot uitdrukking kwam in de vestiging van de Friese admiraliteit in 1644. Het stadje heeft zowel zijn bedrijvigheid als zijn oude charme deels weten te bewaren, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Harlingen speelt onder de naam Lahringen
een grote rol in het werk van Simon Vestdijk, vooral in diens Anton Wachtercyclus. Tegenover het geboortehuis van de schrijver aan de Voorstraat staat een beeldje dat deze romanfiguur voorstelt (door S. Boschma≠Berkhout).

Hervormde kerk.
Op de plaats van een oude kerk, waarvan slechts de toren van rond 1200 bewaard bleef (in de 15de eeuw verhoogd), ontstond tussen 1771-1776 een nieuwe kerk op een kruisvormig grondplan naar ontwerp van J.O. Husley.

Museum Hannemahuis (Voorstraat 56).
De verzamelingen betreffen de geschiedenis van de stad. De collectie omvat o.a. zilver, tegels, zeegezichten en scheepsmodellen.

Stadhuis (Noorderhaven 86).
Het voorname gebouw is van 1730. Tegen de toren is een Michaelsbeeld aangebracht (de H. Michael is de schutspatroon van de stad). Ook boven de mooi uitgevoerde ingang ziet men een Michaelsfiguur. Bijna het gehele interieur stamt uit de bouwtijd.

Andere bezienswaardigheden.
Vooral aan Voorstraat, Bredeplaats, Noorder≠en Zuiderhaven telt de stad nog talrijke oude woonhuizen, waaronder een aantal met l7de-eeuwse trapgevels. Op de Zeedijk buiten de stad het monument 'De Stenen Man', ter herinnering aan de Spaanse bestuurder Caspar de Robles, die na de Allerheiligenvloed van 1570 de dijkverzwaring ter hand nam. Het beeld (een Januskop voorstellende) dateert uit 1774.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland