HOGEBEINTUM, provincie Friesland. Het dorp ligt in een romantische omgeving op de hoogste terp van Friesland, bijna 9 m boven de zeespiegel. Van hieruit kan men de silhouetten van vele Friese torens zien, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

    
Kerk.
Het kleine, 12de≠eeuwse tufstenen kerkje werd aan de westkant in baksteen vergroot en kreeg er in 1717 een toren bij. Bezienswaardig in het interieur zijn vijftien grotendeels 18de-eeuwse rouwkassen, versierd met verschillende doodsymbolen en wapenschilden en een herenbank uit dezelfde tijd.

Omgeving:
Janum / Jannum
 Ca. 5 km zuidoostelijk van Dokkum,
Er zullen heel wat kaarten zijn waar Janum niet op staat,
een piepklein terpdorpje even boven de Dokkumer Ee en behorend tot de gemeente Ferwerderadeel. We zien een paar huizen, enkele boerderijen en een mooi oud kerkje. Hier wonen nog geen 50 mensen! Toch staan twee boerderijen, ťťn huis en het kerkje van Janum op de monumentenlijst.

Kerk, Kerkstraat 2.
Romaans, bakstenen schuurkerkje uit ca. 1250, gesticht door cisterciŽnzer monniken ten behoeve van lekenbroeders. Als uithof van het Fries Museum te Leeuwarden ingericht als Kerkmseum met o.a. grafstenen, doopvonten, sarcofagen, beelden en schilderijen uit de Late Middeleeuwen. Dagelijks geopend. Arbeidershuisjes naast het kerkje. Te bezichtigen.

In het koor is de altaarsteen te zien die in het kerkje werd opgegraven.
De houten beelden werden door het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht afgestaan. Een 12e-eeuws doopvont is afkomstig uit een vroegere kerk te Jellum (bij Leeuwarden). Tegen de noordelijke muur is een kapiteel te zien dat uit dezelfde tijd dateert. Een pronkstuk is een middeleeuws schilderij dat de aanbidding van de drie koningen voorstelt.

Opvallend aan het kerkje is het ontbreken van een toren.
In plaats daarvan zien we hoog tegen de gevel geplaatst een klokkenstoel. Een zadeldakje met pannen beschermt de klok. De klokkenstoel dateert uit 1539, maar het kerkje zelf is rond 1250 gebouwd. Tegen het einde van de 12e eeuw werd bij Rinsumageest, een paar km zuidoostelijk van Janum, het cisterciŽnzerklooster Claercamp gesticht, waar later ook het beroemde klooster van Aduard uit zou voortkomen.

De 'schiere' (grijze) monniken stichtten in de omgeving vele kerken en kapellen,
waaronder het bakstenen schuurkerkje van Janum, dat voor lekenbroeders van het klooster bestemd was.

De monniken hielden zich destijds niet alleen met geestelijke zaken bezig,
vooral ook de landbouw had hun aandacht. Veel onontgonnen Fries gebied is door hen in exploitatie gebracht. De monniken van Claercamp hebben als agrariŽrs een belangrijke rol in de geschiedenis van Friesland gespeeld.
 
Van hun abdij zijn de funderingen blootgelegd,
waaruit blijkt dat de kloosterkerk driebeukig was. Voorwerpen die bij de opgravingen zijn gevonden kan men zien in het Fries Museum te Leeuwarden.

Ferwerd / Ferwert (2 km W).
Op het aan drie zijden bebouwde Vrijthof staat de grote gotische kerk (NH). Het schip en de zware toren zijn van rode en gele baksteenmoppen.
Het gemeentehuis, (vroeger pastorie) is van circa 1600.

* Bron:  Dorpen in Nederland

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland