MARSSUM, provincie Friesland
 

    
Poptaslot
.
Op een door bomen omzoomde terp van het mooi gelegen plaatsje verheft zich een van de best behouden Friese kastelen, oorspronkelijk Heringa-State geheten. De bouw begon in 1524, in de 17de eeuw werd het gebouw van verdedigingswerk verbouwd tot lustslot. In 1678 kwam het in bezit van de jurist dr. H. Popta, die het naliet aan het in 1711 door hem gestichte Popta-Gasthuis voor oude vrouwen.

Het oorspronkelijke gebouw kreeg bij de verbouwing torens met uivormige spitsen.
Het poorthuisje uit 1631 draagt nog de wapens van de verschillende bezitters: Heringa, Eisinga, Popta. De mooie ingang wordt geflankeerd door pilasters en is met beelden versierd. Inwendig maakt het huis aanschouwelijk hoe de adel in de 17de eeuw leefde.

Popta-Gasthuis
.
Het tehuis voor oude vrouwen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het slot, bezit een interessant portaal in Lodewijk-XIV-stijl; het is bekroond door het wapen van de stichter Popta en twee allegorische vrouwenfiguren. Het tehuis bestaat uit vier langgerekte vleugels, gebouwd om een binnenhof.

Hervormde kerk ligt op het hoogste punt van de terp,
ontstond in de 12de en 13de eeuwen bezit een fraaie inrichting uit de tweede helft van de 17 de eeuw. De houten betimmering is uit dezelfde tijd.

Omgeving
Dronrijp / Dronryp
(6 km ZW). De laatgotische hervormde kerk heeft een toren uit 1544, die - ongebruikelijk in Friesland - bekroond wordt door een achtzijdige lantaren en een renaissancistische koepel. Het Vredehof werd in 1744 gesticht als gasthuis voor oude vrouwen. In Dronrijp werd de astronoom Eise Eisinga geboren en begraven (op zijn grafsteen staat een rekenkundig raadsel afgebeeld). Hier werd ook de schilder Laurens Alma Tadema geboren (1836), die wereldberoemd in 1912 stierf. Op zijn voorname 18de-eeuwse geboortehuis (Dubbelstraat 447) is een gedenkplaat aangebracht.

De dorpjes in de omgeving, Beetgum, Berlikum, Boksum en Deinum,
bezitten oude kerkjes. De hervormde kerk van Berlikum is een merkwaardig achthoekig koepelgebouw uit 1779. De oorspronkelijk romaanse kerk in Deinum bezit een toren uit 1550-1555 met een eigenaardige uivormige spits met hoektorentjes.

** Zoeken naar een accommodatiebestemming (1664) in Nederland
** Zoeken via Booking.Wereldwijd naar accommodatie in 71 landen.