MEGEN, provincie  Noord-Brabant. Aantrekkelijk miniatuurstadje, ontstaan bij een verdwenen kasteel (op de plaats van het huidige clarissenklooster uit 1721), dat zijn eigen karakter deels ontleent aan het feit dat het niet tot het grondgebied van de Republiek hoorde (evenmin als het naburige Ravenstein), waardoor de roomskatholieke godsdienst er vrij kon worden uitgeoefend. Het oorspronkelijke stratenplan is niet aangetast, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Franciscanenklooster.
Het bescheiden kloostercomplex uit 1648-1653 is in zijn geheel bewaard gebleven. Het be≠zit een reeks gebrandschilderde vensters met de wapens en de namen van de schenkers. De in steen overwelfde kerk, gebouwd in 1670, bezit een rijk gesneden hoofdaltaar (omstreeks 1680) en een preekstoel (1696).

Gevangentoren.
Het enige overblijfsel van het kasteel is deze poorttoren met een trapgevel uit het midden van de 14de eeuw.

Andere bezienswaardigheden.
Aan de weg naar Macharen staat een kleine kapel uit 1733, aan Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten gewijd, met een Mariabeeld uit de 16de eeuw.

Omgeving
Haren
(3 km ZO).
Het met een moderne uitbouw uitgebreide Penitentenklooster Bethlehem bezit nog een vroeg-17de-eeuwse vleugel en een kleine kapel uit 1520 (sterk gerestaureerd).

Macharen (3 km ZW).
Bij het afbreken van de oude kerk bleef slechts de 15de-eeuwse toren bewaard (in 1862 verhoogd).

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland