MIDDELHARNIS, provincie Zuid-Holland. Polderdorp met haventje, gesticht kort na 1465, nu aaneengegroeid met Sommelsdijk. Langs de karakteristieke Voorstraat, die de kerkring met de haven verbindt, zijn nog enkele 17 de- en 18de-eeuwse huizen te zien, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Hervormde kerk.
De laatgotische kerk uit de tweede helft van de 15de eeuw kreeg rond 1500 een noorderzijbeuk bij het voordien eenbeukige schip. Het oorspronkelijke uiterlijk van de toren, in 1811 beroofd van zijn spits ten behoeve van een optische telegraaf', staat afgebeeld op het schilderij 'Laantje van Middelhamis' van Meindert Hobbema (1636-1709, National Gallery, Londen).

Raadhuis.
Het raadhuis uit 1639, op de kop van de Voorstraat, laat de overgang zien van de renaissance naar de barok. De voorgevel met bordes en een eenvoudig fronton is een ontwerp van Arent van' s-Gravesande. Op het dak een klein koepeltorentje.

Omgeving:
Goedereede (20 km NW).
Idyllisch havenstadje met vooral aan de sfeervolle markt en haven nog tal van oude huizen. In de 16de eeuw, toen de haven verzandde, werd het stadje (stadsrecht in 1312) door Middelharnis overvleugeld.
Van de oude parochiekerk, bouwvallig en daarom m 1708 vervangen door de huidige eenvoudige kerk, is slechts de indrukwekkende toren  vermoedelijk ontstaan tussen 1466 en 1512 - behouden gebleven; tot 1912 diende hij als vuurtoren.
Hotel De Gouden Leeuw (Markt 11)
is een belangrijk gotisch huis, het voorste deel dateert uit de tijd rond 1550, het achterste deel ontstond waarschijnlijk kort na 1482. Volgens overlevering woonde hier een jaar lang Adriaan Florisz. Boeyens, de latere paus Hadrianus VI (1522-1523).

Nieuwe Tonge (4 km Z).
De toren van het schilderachtig gelegen kerkje uit de tijd rond 1500 wordt bekroond door een 17de-eeuwse bovenverdieping met pilasters, balustrade en een korte spits.

Ooltgensplaat (15 km ZO).
Het voormalige Fort Prins Frederik, ten zuiden van de haven, bezit een stenen vierkante toren, die kort na 1811 gebouwd is, en wordt omgeven door wallen en een gracht. Het raadhuis met zijn brede voorgevel en zijtrapgevels werd gebouwd in 1618.

Oude Tonge (7 km ZO).
Koor en sacristie van de in 1499 opgerichte hervormde kerk dateren nog uit die tijd, het schip en de toren daarentegen zijn het gevolg van een vergroting in de eerste helft van de 16de eeuw. Aan de zuidkant bevindt zich een merkwaardig, klein, bakstenen portaal met klokgeveltje, uit 1742.

Sommelsdijk (1 km W).
Na twee branden (1632 en 1799) werd de oorspronkelijk laatgotische kerk telkens herbouwd. De toren aan de westkant ontstond in 1635 nog in gotische vormen, na de tweede brand bleef hij zonder spits.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland