OOSTERHOUT, provincie Noord-Brabant. Snel groeiende plaats met een zekere stadse allure en enkele interessante oudheden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Hervormde kerk
(Rulstraat 6).
In het eenvoudige kerkje, in 1810 in de vorm van een Grieks kruis gebouwd, staat een rijkgesneden preekstoel, vermoedelijk uit 1639.

St.-Janskerk
(RK).
De kerk werd gebouwd in de tweede helft van de 15de eeuw als een driebeukig gotisch gebouw. Slechts in het koor en in de dwars armen is iets overgebleven van de oorspronkelijke bouw. Tussen 1881≠1883 werd de kerk door P.J.H. Cuypers vergroot tot een vijfbeukig bouwwerk. De zware, op die van Breda geÔnspireerde toren met rijke versieringen, die het stadsbeeld bepaalt, bereikte zijn tegenwoordige hoogte vermoedelijk rond 1547; van de derde verdieping is slechts de helft voltooid.

Klooster St.-Catharinadal (Klooster≠dreef 3).
Toen het norbertinessenklooster in 1647 van Breda naar Oosterhout werd overgebracht, werd daarvoor het huis de Blauwe Camer uit de eerste helft van de 16de eeuw aangekocht. De rechthoekige toren aan de voorgevel wordt geflankeerd door trapgevels. De kloostergebouwen zijn 17de-eeuws, de neogotische kapel uit 1905 werd door Jac. van Gils gebouwd.

Huize Limburg (Slotlaan).
Aan deze laan staan drie adellijke landhuizen of 'slotjes'. Huize Limburg doet nu dienst als gemeentehuis. Het witgepleisterde gebouw met torentjes op de hoeken van de voorgevel is vroeg≠15de-eeuws, kreeg in 1460 twee extra vleugels en werd in 1789 classicistisch verbouwd en vergroot. Inwendig een stucplafond in Lodewijk-XVI-stijl.

Andere bezienswaardigheden.
Op de fraai beplante Heuvel staan enkele mooie patriciŽrshuizen. Het huis Heuvel 9 bezit een uit Breda afkomstig natuurstenen portaal in de stijl van de Antwerpse barok uit omstreeks 1630
Heuvel 19 heeft een gevel in Lodewijk-XVI-stijl. Even ten noorden van de plaats is nog een restant van de muur van het 14de-eeuwse kasteel Strijen te zien.

Omgeving
Dongen
(5 km ZO).
In 1932 werden slechts het laat-15de-eeuwse koor en dwarsschip (-beuk) van de hervormde kerk gerestaureerd, het schip uit 1640 werd als ruÔne geconserveerd. De bakstenen toren met hoeksteun beren is vermoedelijk iets ouder dan de kerk. De preekstoel is 17 de-eeuws.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 112 landen.
Algemene informatie over Nederland