RHEDEN, provincie Gelderland. Grote gemeente, waartoe een deel van het Nationale Park de Veluwezoom hoort. Het dorp zelf heeft nog aardige bebouwing langs de Dorpsstraat, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.
 
† † †
    
Hervormde kerk
.
Het belangrijkste deel van de forse gotische kerk is de romaanse toren uit de 12de eeuw met zijn typische, rondbogige en rechthoe≠kige bandversieringen. Het koor met kruisgewelf dateert uit de 15de eeuw, het driebeukige pseudobasilicale schip met netgewelven uit omstreeks 1505.

Omgeving
Rozendaal
(2 km W).
Van het kasteel Rozendaal, gesticht in het begin van de 14de eeuw, bleef als oudste deel de massieve donjon, met vier meter dikke muren, behouden. Het aangrenzende wooncomplex werd in 1615 gebouwd en in de 18de eeuw gewijzigd; op de plaats van de vroegere binnenhof bevinden zich nu 19de-eeuwse vleugels.
De belangwekkende tuinen dateren uit de eerste helft van de 18de eeuw,
maar van de oorspronkelijke aanleg is weinig meer terug te vinden na de omvorming tot landschapspark door J.D. Zocher tussen 1836-1837. Zo werden bijvoorbeeld de op verschillende niveaus aangelegde vijvers tot ťťn waterpartij vergraven. Overgebleven zijn o.a. de manneren schelpengrotten in Lodewijk-XlV-stijl en de beroemde 'bedriegertjes'. Ook het tuinhuisje van DaniŽl Marot uit 1722-1723 is goed bewaard gebleven. Het kasteel herbergt thans het Internationale Kastelen Instituut.

De Steeg (3 km NO).
Het oorspronkelijk middeleeuwse Kasteel Middachten
werd in 1572 herbouwd, na een verwoesting in 1643 vernieuwd en vergroot, in 1672 opnieuw vernield. Ten slotte werd het kasteel tussen 1694≠1697 door Steven Vennecool en Jacob Roman in zijn huidige imposante vorm gebracht in opdracht van een gunsteling van stadhouderkoning Willem Godard van Reede-Ginckel, eerste graaf van Athlone. Inwendig zijn de hoogtepunten de betimmerde vestibule en vooral het centrale trappenhuis met een rijk gesneden dubbeltrap en balustradegalerijen; mooi zijn ook een lichtkoepel en plafonds met stucwerk.
In de omgeving werden prachtige bomenlanen aangelegd,
waaronder de vroeger zo bekende en omstreeks 1960 opnieuw aangeplante 'Middachter Allee'.

Velp (2 km ZW)
Hervormde kerk.

Aan het eenvoudige tufstenen romaanse schip met hooggeplaatste rondboogvenstertjes en een vroeg 16de-eeuwse noordelijke kapel met netgewelf werd bij het herstel van oorlogsschade (1949-1952) een koor toegevoegd. De slanke romaanse toren met lisenen en boogfriezen uit de 12de eeuw werd in de "tijd van de gotiek verhoogd met een lage bakstenen geleding.

Kasteel Biljoen.
Het huidige gebouw van de in 1531 door hertog Karel van Gelre gestichte burcht dateert uit de tijd voor 1713 en heeft vier ronde hoektorens. Poort, ingangspartij en brug zijn 19de-eeuws. In het inwendige een kamer behangen met Vlaamse wandtapijten uit de eerste helft van de 17de eeuw. Op wanden en zoldering van de balzaal zeer bijzondere stucdecoratie. Bij het kasteel ligt het mooie landschapspark 'Beekhuizen' , aangelegd eind 18de eeuw.
Aan de H. Avelinghstraat de door water aangedreven Van Lennepsmolen uit de 18de eeuw.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland