SASSENHEIM, provincie Zuid-Holland. Het dorp ontstond in de 11de eeuw op een strandwal. Nu is het een van de belangrijke centra van de bloembollenteelt, die sinds de 17 de eeuw floreert op de geestgronden tussen Leiden en Haarlem, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.
 
     
    
Hervormde kerk
.
Het eenbeukige romaanse tufstenen schip met rijke wand geleding ontstond in de 12de eeuw, de romaanse bakstenen toren uit het midden van de 13de eeuw kreeg begin 16de eeuw zijn huidige klokkenverdieping. Na de verwoesting in 1573 werd het schip in 1594 gerestaureerd; de oostelijke koorvormige aanbouw ontstond in 1684.

Ruďne van Teylingen.
De ooit voor de bescherming van de Rijndijk strategisch belangrijke burcht begon eind 17de eeuw te vervallen. Overblijfselen van de woontoren (uit circa 1250) en delen van de ringmuur met weergang zijn behouden gebleven. Fundamenten van een poortgebouw zijn blootgelegd.

Omgeving:
Hillegom
(7 km NO).
De vroeg-15de­eeuwse toren van de hervormde kerk werd in de 16de eeuw verhoogd en kreeg in 1708 zijn ranke peervormige bekroning. Schip en koor zijn van 1929, slechts een klein deel van het oude koor is toen gerestaureerd.
Het raadhuis is gevestigd in het oude Hof te Hillegom, al in de 14de eeuw een adellijk huis. Het huidige aanzien dateert uit de 19de eeuw. Zeer fraaie tuin.

Lisse
(3 km NO).
Vooral beroemd door de Keukenhof, die van begin april tot eind mei veel bezoekers trekt. Het 'kasteel' dat er bij hoort, is het resultaat van een neogotische verbouwing (1861-1863) van een eenvoudig landhuis uit 1641.
Ten zuiden van het dorp ligt de ruďne Dever, waarvan de machtige, hoefijzervormige woontoren vermoedelijk uit de 14de eeuw stamt.

Noordwijk aan Zee (4 km NW).
De hervormde kerk uit 1647 is in 1901 zeer grondig verbouwd en in 1967­1969 gerestaureerd.

Noordwijk-Binnen (3 km W).
De grote gotische kerk (NH) (oorspronkelijk gewijd aan de martelaar de H. Jeroen, die hier in 856 de dood zou hebben gevonden) van kort na 1450 heeft een forse toren (waarschijnlijk 13de­eeuws).
De stenen doopvont stamt uit de 15de eeuw; verder bevat het interieur o.m. twee rijk uitgevoerde laatgotische grafstenen en een marmeren monument uit 1792 voor de dichter­staatsman Janus Dousa (Jan van der Does, t 1604).
Tegen de mooie zuidkant van het schip bevindt zich een zandstenen doodskist uit de 11 de of 12de eeuw.
Aan de met linden beplante Voorstraat staan nog enkele aardige oude huizen: nr. 19-21 uit de 16de, nrs. 16 en 18 uit de 17de en nr. 69 uit het eind van de 18de eeuw.
Een interessante villa uit circa 1860 is Calorama (Gooweg 21), met fraaie tuinaanleg. De Sint-Jorisdoelen (Ottemweg 17) is al in gebruik sinds 1420.

Noordwijkerhout (3 km NW).
De hervormde kerk met een slanke, midden-13de-eeuwse toren kreeg in 1619 een eenbeukig schip. Het raadhuis (1928) is van A.J. Kropholler.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland