SLOTEN / SLEAT, provincie Friesland. Kleinste en gaafste van de elf Friese steden, ontstaan op een kruispunt van land- en waterwegen. Beleefde in de 17de en 18de eeuw een bloeitijd door turfvaart en handel in agrarische producten; in die tijd voorzien van een sterke omwalling met vijf bastions, die in aanleg nog aanwezig zijn, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

    
Hervormde ker
k.
De eenbeukige kerk met mooie topgevel en dakruiter werd gebouwd in 1647. Fraai interieur; opvallend is de rijkversierde preekstoel.

Stadhuis.
Ontstaan in 1759 als deftig herenhuis. Boven de versierde ingangspartij is het stadswapen aangebracht. Inwendig stucdecoraties en een raadzaal, waar een verzameling stedelijke oudheden wordt bewaard.

Waterpoort.
De twee waterpoorten aan de twee uiteinden van de gracht die het stadje doorsnijdt, de Woudsender (uit 1768) en de Lemster Waterpoort (uit 1821), zijn behouden gebleven.

Museum Stdhs Sleat (Herenwal 48).
Dit voormalige stadhuis van Sloten (1759) is nu ingericht als herenhuis. Bovendien is er het toverlantaarnmuseum Laterna Magica te zien, waar de ontwikkeling van toverlantaarn tot filmcamera wordt getoond.

Naast de Lemster Waterpoort
staat een achthoekige molen met draaikap uit 1795. De stad is nog een reeks oude huizen rijk, het mooiste is de pastorie met twee trapgevels uit 1610 en 1671.

Omgeving
Balk (5 km W).
Het schilderachtige dorp bezit een met lindebomen omzoomde gracht, de Lits, waarlangs een reeks mooie oude huizen staat. De hervormde kerk (Swinderenstraat 6) werd in 1728 gebouwd. Het raadhuis (hoek Dubbelstraat) met trapgevel en gevarieerd beeldhouwwerk dateert uit 1615.

Lemmer / De Lemmer (10 km ZO). Bedrijvig havenplaatsje met rond de hervormde kerk uit 1716 (met leuke toren) nog een aantal aardige 18deeeuw se gevels, waaronder die van hotel De Wildeman uit 1773.

Wijckel / Wikel (2,5 km ZW).
Op het verhoogde kerkhof van het oude dorp in Gaasterland staat een hervormde kerk met een eenvoudig schip in gotische trant (1671) en een zware 16deeeuw se zadeldaktoren.
In de kerk bevindt zich het marmeren praalgraf van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641-1704), die in de buurt een landhuis bezat.
Het monument
is gemaakt naar een ontwerp van Danil Marot: een liggende figuur van de krijgsman (Menno van Coehoorn vergaarde roem bij onder meer de belegering van Kaiserswerth en Bonn in 1689 en in de Spaanse Successieoorlog). In de kerk zijn nog meer grafmonumenten, een eikenhouten preekstoel en twee familiebanken te zien. Even ten zuiden van de kerk een mooie boerderij van het kop-hals-romptype.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland