SLUIS, provincie Zeeland. In de 13de eeuw ontstaan als voorhaven van Brugge. Stadsrechten in 1290, maar in de versukkeling geraakt door de verzanding van het Zwin in de volgende eeuwen. Vrijwel geheel verwoest in de Tweede Wereldoorlog; alleen het stadhuis werd in de oude staat hersteld, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Stadhuis
.
Een opvallend kenmerk van het 14de-eeuwse raadhuis (na zware beschadiging in 1944 herbouwd) is de massieve ingebouwde toren met vier uitgekraagde hoektorentjes naar het voorbeeld van het Vlaamse belfort. Het smeedijzeren hek in de raadzaal is oorspronkelijk afkomstig uit de vierschaar van het Middelburgse stadhuis.

Versterkingen.
Van de middeleeuwse versterkingen zijn nog fundamenten van de Westpoort behouden; van de 17de-eeuwse buitenwerken, in 1702 door Menno van Coehoorn verbeterd, bleven de hoofdwal met zes bastions en de in 1781 vernieuwde Zuidpoort
Sluis, stadhuis bewaard. De hoofdwal werd in 1948 beplant met bomen.

Omgeving
St.-Anna ter Muiden (1 km NO).
Het dorp (ooit ook een voorhaven van Brugge) heeft een buitengewoon mooi, met linden omzoomd dorpsplein. De pomp uit 1789 is uitgevoerd in Lodewijk-XVI-stijl. De hervormde kerk ontstond in 1653 aan de oostkant van de plompe 14de-eeuwse toren, waarschijnlijk de vierkante toren van een door de Spanjaarden verwoeste kerk. Het raadhuis aan het dorpsplein is een eenvoudig gebouw uit de 17de eeuw met dakruiter en wapensteen.

Cadzand (10 km NO).
Oud kerkringdorp (het enige in Zeeuws- Vlaanderen). De voeggotische kerk (NH) heeft twee beuken uit de eerste helft van de 14de eeuwen mooie vensters aan de noordkant.

Retranchement (6 km N).
Vestingwerk, aangelegd na 1604 op last van prins Maurits en versterkt kort voor 1648. Binnen de omwalling (nu met bomen beplant) zijn nog te zien het fort Nassau, een eenvoudig hervormd kerkje uit 1653 en een korenmolen uit 1643.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland