SNEEK / SNITS, provincie Friesland. Oorspronkelijk dorp aan de dichtgeslibde Middelzee, op de terp waar zich nu de Martinikerk nog verheft. In de 15de eeuw belangrijk handels- en marktcentrum, in de 16de van sterke vestingwerken voorzien. Bij de ontmanteling in de 18de eeuw bleef alleen de Waterpoort gespaard. Het stadje is nu vooral in trek als watersportcentrum, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

     
    
Grote Kerk of Martinikerk
(NH).
De voornamelijk laatgotische basiliek kreeg, nadat de romaanse westbouw met twee torens in 1681 was ingestort, een nieuwe koorvormige ingangspartij. Tegelijkertijd werd het koor (gebouwd tussen 1499-1501) verhoogd. De klokkentoren ontstond pas in 1771, het klokkenspel is modern. Ten noorden van de kerk een oorspronkelijk 15de-eeuwse houten klokkenstoel.

Paleis van Justitie.
In 1838 gebouwd door stadsarchitect G. Rollema; het paleis heeft een strenge classicistische gevel met Korinthische pilasters.

Raadhuis.
Het raadhuis werd in 1550 gebouwd op de fundamenten van twee oudere gebouwen en in de 18de eeuw verhoogd en voorzien van een rijkversierde rococofaçade. De indrukwekkende raadzaal heeft behangsel van goudleer met Chinese motieven uit 1760.

Waterpoort.
Het schilderachtige gebouw (uniek in Nederland) uit 1613 bestaat uit twee achthoekige hoektorens aan beide zijden van een overdekte brug. De zo gevormde loggia-achtige ruimte wordt aan weerszijden bekroond door mooie topgevels.

Fries Scheepvaart Museum (Klein­zand 14).
O.a. originele schepen, scheepsmodellen en scheepsversieringen geven een beeld van de Friese scheepvaart.

Andere bezienswaardigheden.
Er zijn nog enkele 17de-eeuwse huizen met trapgevels en een reeks 18de­eeuwse huizen met klok- en halsgevels bewaard gebleven.

Aan het Kleinzand staat een rijtje fraaie vroeg-19de-eeuwse huizen.

Evenementen.
Van de eerste zaterdag in augustus tot en met donderdag duurt de Sneekweek, een van de grootste zeilevenementen in Nederland.

Omgeving
Ysbrechtum (2 km NW).
Het dorp ligt in een van de mooiste delen van Friesland. Het romaanse koor van de hervormde kerk (1865) is omgebouwd tot grafkapel van de familie Van Welderen Rengers.
Heel mooi gelegen tussen de bomen is het landhuis Epemastate, oorspronkelijk 17de-eeuws, maar in de 20ste eeuw verbouwd.
Een poortgebouw (1652) met trapgevels en traptoren biedt toegang tot het omgrachte huis.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland