TEXEL, provincie Noord-Holland. Grootste Waddeneiland, ontstaan door een zeedoorbraak circa 800 n.C., maar 2000 jaar eerder al bewoond. In 1630 verbonden met het noordelijker gelegen eiland Eierland; sindsdien is het eiland door inpolderingen nog gegroeid. In de 17de en 18de eeuw belangrijk als voorhaven van Amsterdam. Het eiland heeft aantrekkelijke cultuur- en natuurmonumenten, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Den Burg.

Aardige hoofdplaats van het eiland, die haar naam ontleent aan een middeleeuws verdedigingswerk. De ronde vorm daarvan is in de kern van het dorp nog goed herkenbaar. De twee concentrische straten liggen op de plaats van oude 'burgwallen'.
De hervormde kerk is laatgotisch; het oudste deel, wellicht midden-15de-eeuws, is de gele, rijk met baksteen versierde onderste helft van de toren. De bovenste helft is vermoedelijk gebouwd na 1539, de stenen spits dateert uit 1604. Inwendig vallen de slanke zuilen met onbewerkte kapitelen op.
Op de Vismarkt staat een aardige visbank uit 1833. In de Koogerstraat 1 een woon≠ en pakhuis uit 1599 (thans Oudheidkamer).
Andere oude gevels zijn te zien aan de Gravenstraat en Binnenburg.

Den Hoorn (5 km ZW van Den Burg).
De schilderachtige hervormde kerk (circa 1500) bestaat uit een kort eenbeukig schip en een slanke witte toren.

Oosterend (7 km NO van Den Burg).
Het landelijke kerkje, gelegen op een verhoogd kerkhof, bezit een in de kern vroegromaans schip, een 15de-eeuwse toren (in de 17de en 19de eeuw gewijzigd) en een dwarsschip en koor uit de 16de eeuw. De pittoreske omgeving van de kerk is tot beschermd dorpsgezicht verklaard.

Oudeschild (4 km ZO van Den Burg).
Aardig vissersdorp, dat ooit floreerde door de winning van zeewier en de levering van drinkwater aan vertrekkende zeilschepen. Ten zuidwesten van het dorp liggen restanten van een 16de-eeuws verdedigingswerk, de Oude Schans. De hervormde kerk is een eenvoudig zaalgebouwtje uit 1650.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland