TIEL, provincie Gelderland. Al sinds omstreeks 890 een belangrijke handelsstad aan de Waal, schakel in de verbinding van het Rijnland met Engeland. Pas circa 1200 overvleugeld door Keulen, later door Dordrecht. Sindsdien streekcentrum van enig belang; liep in 1944-1945 zware oorlogsschade op, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

     
    
Grote of St.-Maartenskerk
(NH).
De kerk staat in de zuidwesthoek van de oude stad. Met de bouw van de zware toren werd in 1440 begonnen, het driebeukige schip kreeg in de tweede helft van de 15de eeuw een zuiderzijbeuk. In de westelijke travee van de buitenste zuidbeuk werd in 1554 een doopkapel met daarboven een librije gebouwd.

Lutherse kerk (Kerkstraat 34).
Nu in gebruik als hervormde kerk, vroeger de kapel van het Caecilia-klooster. Het hoge koor dateert uit het begin van de 16de eeuw, het eenbeukige schip is vermoedelijk wat ouder. De kapitelen van de korte colonnetten, die het koornetgewelf dragen, zijn versierd met figuren van musicerende engelen.

Ambtmanshuis (Ambtmansstraat 17).
Dit dubbele woonhuis met toren, thans Polderhuis van de Tielerwaard, werd gebouwd in 1526 en uitgebreid in 1563. De tuin eromheen is zeer fraai.

Verdedigingswerken.
Van de middeleeuwse ommuring is een gedeelte bewaard aan de Waalkade. Van de 17de­eeuw se vestingwerken resteren de Singelgrachten en de Oliemolenwal aan de noordzijde. De laatste poort werd in de Tweede Wereldoorlog vernietigd, maar in 1983 herbouwd.

Woonhuizen.
Weerstraat 47-49: laatgotisch huis van het Nederrijnse type met trapgevel; in het poortje aan de zijgevel jaartal 1623.

Huis St.-Walburgstraat 17 dateert vermoedelijk uit de 15de eeuwen bezit een laat-18de­eeuw se voorgevel in Lodewijk-XVI­trant.

De huizen Gasthuisstraat 20 en St.-Walburgstraat 1-9 en de Grote Sociëteit (Plein 48) zijn mooie voorbeelden van 19de-eeuwse architectuur.

Andere bezienswaardigheden.
De stenen pomp op de Groenmarkt ontstond in 1768 en heeft Lodewijk-XV­versieringen.

De Korenbeurs bestaat uit twee neoclassicistische zuilengale­rijen uit 1849 ter weerszijden van het Beursplein.

De classicistische zuilen­galerij van de Vismarkt is in 1789 in de huidige vorm tot stand gekomen.

Het Kantongerecht (Nieuwe Tielseweg I) is een merkwaardig neoclassicistisch bouwwerk uit 1882.

Aan de Lingedijk ligt de sfeervolle begraaf­plaats 'Ter Navolging' uit 1786.

Omgeving
Geldermalsen (12 km ZW).
De hervormde kerk is een imposante dorpskerk uit de 15de eeuw met een toren die waarschijnlijk twee eeuwen ouder is. De toren werd verhoogd toen de kerk met een noorderzijbeuk vergroot werd.

Wadenoyen (3 km ZW).
Het mooie dorpskerkje heeft een romaans tufstenen schip, een toren met 13de-eeuwse klokkenverdieping en een hoog gotisch koor uit de 15de eeuw.

Zoelen (3 km NW).
Mooie Laatgotische kerk (NH) met voor deze streek typische architectuur. De rijke toren uit dezelfde tijd is grotendeels bekleed met tufsteen. Het recht afgesloten koor van rond 1500 heeft een houten plafond. Het op een kleine verhoging liggende en omgrachte kasteel Zoelen kreeg in 1642 zijn huidige gedaante. Het poortgebouw is ten dele 16de-eeuws, de bijgebouwen vertonen vooral 19de-eeuwse neogotische kenmerken.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 120 landen.
Algemene informatie over Nederland