VENLO. De Romeinen hadden op deze plaats al een nederzetting. Provincie Limburg, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Sinds de 13de eeuw een belangrijke stapelmarkt voor de Maashandel;
in 1481 werd Venlo lid van de Hanze. Vanaf de 17de eeuw alleen nog militair van belang. De oorspronkelijk Gelderse stad was steeds in andere handen en kwam pas in 1839 definitief bij Nederland. Zwaar gehavend in 1944, daarna niet zeer fraai herbouwd.

Hervormde kerk (Gasthuisstraat).
In 1718 gebouwd tegen het laatgotische koor van de voormalige Gasthuiskapel, waardoor een T-vorm ontstond.

Parochiekerk van St.-Martinus.
De gotische hallenkerk met kruisgewelven is vermoedelijk rond 1400 als kruiskerk opgezet en in de tweede bouwfase als hallenkerk voltooid. De huidige toren dateert uit 1945. Inwendig van belang: laatgotisch koorgestoelte (eind 15de eeuw) met figuraal snijwerk aan de zij schotten en misericordes; monumentale doopvont uit 1619-1621 door Herman den Potgieter.

Minderbroederskerk (Pothoofdstraat).
De eenbeukige kerk, het enige overblijfsel van een franciscanenklooster, dateert uit 1614-1618, maar is nog helemaal laatgotisch van vorm, behoudens een paar renaissancistische onderdelen.

Stadhuis.
Het vrijstaande, bijna vierkante gebouw op de Markt werd gebouwd tussen 1596-1601 onder leiding van Willem van Bommel uit Emmerik. De voorzijde wordt geflankeerd door twee ongelijke achtkante hoektorens. De dubbele buitentrap en het op zuilen rustende bordes ontstonden in 1609. De erkertorentjes op de hoeken van de achterzijde dateren uit 1888, toen de restauratie begon waarbij ook de voorgevel haar neonrenaissancistische vormen kreeg. Het inwendige bevat gelijkvloers een markthal, waarvan de zoldering op vier Dorische zuilen rust, en is nu ingericht als gemeentearchief.

Museum Van Bommel-Van Dam (Deken van Oppensingel 8).
De verzameling Van Bommel-Van Dam bestaat voornamelijk uit moderne Nederlandse kunst. Werk van o.a. Melle, Edgar Fernhout, Kees Verwey, Anton Rooskens. Regelmatig wisselende tentoonstellingen, meestal van kunstenaars van wie al werk in de collectie is opgenomen.

Andere bezienswaardigheden.
Mariaweide,
oorspronkelijk augustinessenklooster, werd in de jaren 1955≠1956 als dominicanenklooster hersteld; de eenvoudige laatgotische kapel werd daarbij vergroot.
 
Het R.K. Wees- en Oudemannenhuis (Grotekerkstraat bij de St.-Martinuskerk)
met een dubbele topgevel uit 1611 staat tussen moderne gebouwen.
 
Het huis Kwartelenmarkt (hoek Wijngaardstraat)
dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 16de eeuw.

Het huis Grotekerkstraat
19-21 is van 1588.

Goltziusmuseum (Golt≠ziusstraat 21).
Het museum, genoemd naar de Venlose humanist Hubertus Goltzius (1526-1583), geeft een beeld van de geschiedenis van de stad en haar omgeving.

Omgeving
Arcen (16 km N).
Het Huis Arcen is een groot, omgracht gebouw uit het begin van de 18de eeuw, met voorgehouwen uit 1653. De tuinen zijn zeer in trek bij dagtoeristen.

Broekhuizenvorst (15 km NW).
De rooms-katholieke kerk is een laatgotisch bouwwerk, wellicht uit 1535. Het lage koor is 15de-eeuws.

Kessel (13 km ZW).
De burcht, op een kunstmatige hoogte aan de Maas gelegen, is sinds de verwoesting in 1944 een ruÔne. Opgravingen hebben de grondvesten van een woontoren uit omstreeks 1000 aan het licht gebracht. Een rechthoekig woon gebouw is uit de 14de eeuw, de gedrongen poorttoren uit de 16de.

Lottum (12 km NW).
In de nieuwe rooms-katholieke kerk bevinden zich enkele laatgotische heiligenbeelden met nieuwe beschildering.
Huis De Borggraaf is een miniatuurkasteel met vier vleugels om een kleine binnenplaats, die in de loop van de 16de eeuw opgetrokken zijn.

Reuver (14 km ZW).
De architect J. Kayser liet zich bij de bouw van de rooms-katholieke kerk, een neogotische kruisbasiliek (1878-1880), inspireren door de Noord-Duitse baksteengotiek.

Steyl (6 km ZW).
De vreemde kapel van het Missiehuis is een kort en breed neogotisch bouwwerk (1882) van H. Erlemann.

Tegelen (2 km ZW).
De bakstenen toren van de rooms-katholieke kerk is van omstreeks 1500 en werd kort voor de bouw van de neogotische kruisbasiliek (1899-1900) van C. Franssen ingrijpend gerestaureerd (verhoogd in 1956).

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland