WARFFUM, provincie Groningen

    
Hervormde kerk.
Het schip is vermoedelijk 13de-eeuws, het met sierlijke netgewelven overdekte koor is jonger; de forse toren werd in 1638 opgericht. Inwendig vele grafzerken en een inventaris uit de 18de/19de eeuw.

Vrouw Fransens Gasthuis.
Het in 1768 gestichte gasthuis werd in 1970 in Groningen afgebroken en in Warffum opnieuw opgebouwd. Thans deel van het openluchtmuseum.

Openluchtmuseum Het Hogeland (Schoolstraat 2).
In de oude kern van Warffum zijn acht historische panden gerestaureerd, in enkele gevallen elders afgebroken en hier weer opgebouwd. Behalve het Gasthuis zijn er o.a. een herberg, een winkel en een kosterij. De panden uit de 18de, 19de en begin 20ste eeuw geven een aardige indruk van de toenmalige leefomstandigheden.

Omgeving
Huizinge (10 km ZO).
De mooie romaansgotische kerk uit de 13de eeuw heeft aan de ZW-hoek een rijk gedetailleerd gotisch portaal en een toren die in 1847 grotendeels vernieuwd werd. Inwendig is de kerk enkele interessante gewelfschilderingen met rankendecoraties rijk, o.a. een buitengewoon ontroerend Laatste Oordeel.

Kantens (7,5 km ZO).
De westelijke helft van de hervormde kerk en de achtkantige toren ontstonden rond 1200; het bovenste deel van de toren is van omstreeks 1500, de zware steunbeer met doorgang aan de westkant is van latere tijd. De oostelijke helft van de kerk werd in de tweede helft van de 13de eeuw gebouwd in plaats van een klein koor. Bij de restauratie kwamen kleine romaanse vensters te voorschijn. De fraaie natuurstenen portaaltjes stammen uit de 17de eeuw.

Middelstum (14 km ZO).
Het dorp bezit een van de in de provincie Groningen zeldzame laatgotische kerken. Een al bestaand schip werd in 1445 uitgebreid met dwars armen en koor, waarna het schip verhoogd en overwelfd werd. De stoere toren ontstond in 1487. In de kerk bevinden zich gewelfschilderingen, een zandstenen epitaaf uit 1476 voor Egbert Onsta, een mooie preekstoel uit 1733 en een koorgestoelte met rijke bekroning uit 1704.

Op het omgrachte terrein van de vroegere burcht Ewsum
staat nog het onderstuk van een ronde geschutstoren uit 1472. Een smal en hoog woongebouw (1611) van de voormalige Asingaborg werd bij de restauratie in 1926 omgebouwd tot poortgebouw van een nieuw woonhuis.

Usquert
(3,5 km NO).
In deze ooit welvarende landbouwgemeente, die hoofdzakelijk op ingepolderd Waddengebied ligt, was tot 1587 een nederzetting van de johannieterorde gevestigd. Tegenwoordig staan daar twee kapitale boerderijen, de 'Kruisstee' en de 'Kloosterwytwerd', die een schouw uit omstreeks 1461 heeft met daarop het wapen van de johannieters. Het raadhuis (1930) is gebouwd naar ontwerp van H.P, Berlage.

** Zoeken naar een accommodatiebestemming (1664) in Nederland
** Zoeken via Booking.Wereldwijd naar een accommodatie in 71 landen.