WINSCHOTEN, provincie Groningen. Ligt in Oost-Groningen, in het Oldambt, aan het Winschoterdiep, en omvat behalve de hoofdplaats Winschoten en de buurtschappen Oostereinde, Sint-Vitusholt en Zuiderveen, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Hervormde kerk
.
De wanden van het langgerekte schip en de gevel van dit laat-13de-eeuwse koorgebouw hebben nog de oorspronkelijke romaansgotische decoratie. De westgevel en de overwelving vanbinnen werden bij de restauratie in 1906 gewijzigd. Tegen de koorwanden zijn 17de- en 18de≠eeuwse grafzerken te zien. Tegen de westelijke portaalafscheiding werd een kleine rococopoort uit 1772 geplaatst. De vrijstaande, 13de-eeuwse toren kreeg in 1930-1931 een achthoekige klokken verdieping.
Ten noordwesten van het stadje staan drie grote korenmolens.
Museum Stoomgemaal (Oostereinde 4). Het laatste vijzelstoomgemaal (1878-1895) in de provincie is van de sloop gered en het belangrijkste onderdeel geworden van een permanente expositie.

Omgeving
BelIingwolde (8 km ZO).
Aan weerskanten van de weg die naar het dorp leidt, liggen prachtige boerderijen en landgoederen.
De hervormde kerk is een eenvoudige laatgotische kerk met later aangebrachte kruisgewelven. Het onderstuk van de vrijstaande toren is van 1720, het bovenstuk is modern.
Het voormalige Rechthuis (1643) aan de hoofdstraat is in 1956 omgebouwd tot woonhuis.

Finsterwolde (6 km NO).
Van de 13de-eeuwse romaansgotische kerk (NH) is alleen het schip over; de toren is van 1822. In en om het dorp verscheidene grote 'Oldamster' boerderijen. In een daarvan is Galerie Waalkens, een galerie voor hedendaagse kunst met landelijke reputatie, opgezet op eigen erf door 'boer' Waalkens.

Heiligerlee (3 km NW).
Hier werd op 23 mei 1568 een van de eerste veldslagen van de Tachtigjarige Oorlog gestreden. In deze slag vochten 4200 geuzen onder Lodewijk van Nassau, een broer van Willem de Zwijger, tegen 3200 goed getrainde soldaten van de hertog van Aremberg. De geuzen wonnen, de jongste broer van Willem, graaf Adolf, sneuvelde. Driehonderd jaar later onthulde koning Willem III een nogal pompeus monument ter herinnering aan de slag.

Midwolda (6 km N).
De hervormde kerk is een breed, rechthoekig zaalgebouw uit 1738-1740 met een aardige toren uit 1708. De inrichting stamt uit de bouwtijd. Het orgel (1772) is van A.A. Hinsz.
De Ennemaborg is tegenwoordig een voornaam landhuis uit circa 1700. Enkele bouwdelen zijn nog eind-14de-eeuws. In de tuin enige fraaie beelden uit de 18de eeuw.

Nieuweschans (12 km NO).
Dit voormalige vestingplaatsje aan de Duitse grens, sinds kort 'kuuroord', heeft een voormalig garnizoenskerkje uit 1751; het bovenste deel van het rechthoekige gebouw was oorspronkelijk munitie≠en hooizolder.
In de Kanonnierstraat staan nog enkele voormalige soldatenhuizen.
Het zaalgebouw aan de Achterweg was vroeger in gebruik als synagoge.
In het Vestingmuseum (1 ste Kanonnierstraat 2) is te zien hoe de vesting - aangelegd in 1628 - er rond 1800 uitzag. De vesting is in 1870 opgeheven.

Wedde (7 km ZO).
De hervormde kerk bestaat uit een schip uit de 13de eeuw, een breder laatgotisch koor (beide delen in 1666 en later veranderd) en een toren (1860) met nieuwe spits.
De mooi gelegen Wedderborg, in aanleg uit omstreeks 1370, werd in de 15de eeuw vernieuwd en omstreeks 1532 versterkt met bastions, en bestaat uit twee vleugels met daartussen een traptoren. De wapensteen Schenk van Toutenburg dateert uit 1541.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland