ZALTBOMMEL, provincie Gelderland. Innemend stadje aan de Waal, in de vroege middeleeuwen al een marktplaats van belang (vooral voor de zouthandel, vandaar de naam). Bloeitijd in de late middeleeuwen, daarna verval. De mooie stadskern ligt nog binnen de oude, tot parken getransformeerde wallen, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
St.-Maartenskerk
(NH).
Prachtige laatgotische kerk met indrukwekkende toren. Het oudste deel is het 14de≠eeuw se koor, met hoge vensters. De toren en het driebeukige schip ontstonden sinds het midden van de 15de eeuw. Vooral de toren is met zijn vier forse geledingen en rijke detaillering een mooi voorbeeld van Nederrijnse gotiek. Van de muurschilderingen zijn taferelen uit de legende van de drie doden en de drie levenden uit omstreeks 1500, een Christophorus van omstreeks 1540 (in de noorderzijbeuk) en in het koor gewelfschilderingen behouden gebleven. Overblijfselen van een laatgotisch koorgestoelte (midden 15de eeuw) tonen goed gesneden reliŽffiguren. De preekstoel dateert uit 1678, het orgel uit 1784.

Gasthuistoren.
De toren van de voormalige Gasthuiskapel uit de 15de eeuw wordt geflankeerd door een ronde traptoren; de sierlijke bekroning uit omstreeks 1530 bevat een Hemonyklokkenspel.

Rooms-katholieke kerk (Oliestraat).
Bij een vergroting bleef slechts het schip van het neoclassicistische gebouw uit 1837 behouden.

Huis van Maarten van Rossem (Nonnenstraat 5).
Het rechthoekige gebouw met mooie arkeltorentjes is vermoedelijk rond 1535 ontstaan als poortgebouw van een nooit tot stand gekomen huis voor de beruchte Gelderse veldheer Maarten van Rossem. Thans Oud≠heidkamer.

Stadhuis.
Het laatmiddeleeuwse gebouw dat aan het stadhuis voorafging, werd tussen 1761-1763 door Anthony Viervant verbouwd tot classicistisch bouwwerk met statige pilastergevel. Op het dak prijkt een houten klokkentorentje.

Waterpoort.
De poort aan het einde van de Waterstraat, een doorgang van de middeleeuwse stadsmuur, vormt met het belendende huis, genesteld in een boog van de stadsmuur, een schilderachtige vertoning.

Woonhuizen.
Laatgotische huizen staan op Markt 2 en in Ruiterstraat 6; -voegrenaissancistische huizen in Waterstraat 26 en op Kerkplein 16. 16de- en 17de-eeuwse trapgevels heb≠ben huizen in Boschstraat 10-12, Gast≠huisstraat 17, 22, 23 en 24, Markt 3, Kerkplein 2, Ruiterstraat 14-16 en Vismarkt 2.

Omgeving
Brakel (12 km W).
Bekoorlijk dorp aan de Waal. De laatgotische hervormde kerk is een pseudobasiliek met mooi afgewerkte toren.
Het Huis te Brakel
uit 1768 heeft in de tuin de romantische ruÔne van het in 1672 door de Fransen opgeblazen 15de-eeuwse kasteel.
Huis Het Spijker schijnt in oorsprong een voorraadschuur van dat slot geweest te zijn.

Kasteel Waardenburg (3 km N).
Van het 1aat-13de-eeuwse complex bleef een deel van de ringmuur bestaan. De circa 1350 aan de oostkant aangebouwde woontoren werd later verlaagd en voorzien van een lessenaarsdak. In de 15de eeuw ontstonden binnen de ringmuur woonvleugels, die na de verwoesting in 1574 in 1627 gedeeltelijk gerestaureerd werden. De ruÔne van de zuidvleugel werd in 1705 afgebroken, de oostvleugel werd rond 1895 vergroot. Het geheel is nog grotendeels omgracht.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland