ZWOLLE, provincie Overijssel. Hoofdstad van Overijssel, ontstaan in de 11de eeuw op een hooggelegen plaats tussen IJssel en Vecht. Van de 13de tot de 16de eeuw deelde de stad in de economische bloei van de IJsselsteden; in de 14de en 15de eeuw ook belangrijk als intellectueel centrum, door de beroemde stadsschool en de religieuze beweging van de Moderne Devotie. De oude binnenstad, geheel door brede vestinggrachten omgeven, heeft veel stedenschoon bewaard, vooral in de omgeving van de Grote Kerk, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Sacrale gebouwen
Grote Kerk of St.-Michaelskerk (NH).
De bouw van deze grote driebeukige hallenkerk (op de plaats van een oudere kerk) werd in de tweede helft van de 14de eeuw begonnen en pas na het midden van de 15de eeuw voltooid. Een hoge toren aan de westzijde stortte in 1682 in, op zijn plaats werd een consistoriekamer gebouwd. Aan de noordzijde een rijk uitgevoerd portaal uit het begin van de 16de eeuw. Vanbinnen maakt de kerk een weidse indruk. De gewelfschilderingen (vermoedelijk tweede helft van de 15de eeuw) zijn grotendeels vernieuwd; de schilderingen aan wanden en pilaren zijn zwaar beschadigd. Mooie kansel (1622), koorhek (1597) en orgel (1721).

Bethlehemskerk (NH; Sassenstraat).
Oorspronkelijk kerk van het augustijnenklooster Bethlehem, gesticht in 1309. Het koor van de hoofdbeuk is het oudste deel (eerste helft 15de eeuw), de overige delen van de tweebeukige hallenkerk ontstonden in de loop van de 15de eeuw.

Broerenkerk (NH; Broerenkerkplein).
Oorspronkelijk kerk van het in 1465 gestichte dominicanenklooster, rond 1500 als grote tweebeukige hallenkerk gebouwd. Enkele restanten van de kloostergebouwen zijn te zien aan de noordkant.

Onze-Lieve-Vrouwekerk (RK; Ossenmarkt).
De laatgotische eenbeukige kruiskerk ontstond rond 1463; de in 1487 begonnen toren werd tussen 1538-1540 verhoogd en kreeg in 1828 een nieuwe koepelvormige bekroning. Sinds de toren van de Grote Kerk is ingestort, bepaalt deze toren (de 'peperbus') het stadsbeeld. De lage zijbeuken werden tussen 1887-1889 toegevoegd.

Waalse Kerk (NH; Schoutensteeg). De mooie eenbeukige kapel werd omstreeks 1500 gebouwd als kapel van het rond 1390 gestichte Begijnenconvent van. St.-Geertruid. De fraaie voorgevel wordt geflankeerd door een traptorentje.

Niet-kerkelijke gebouwen
Hoofdwacht. Aan de noordzijde van de Grote Kerk staat het schilderachtige renaissance gebouw, opgetrokken in 1614 naar een ontwerp van de Kamper architect Thomas Berendsz.

Sassenpoort in ZwolleSassenpoort.  De poort is het meest indrukwekkende overblijfsel van de middeleeuwse stadsversterkingen (vermoedelijk uit 1409). Aan de buitenzijde twee hoektorens, die van rond in achtzijdig overgaan; aan de stadszijde veelhoekige hangtorentjes. Aan de noordkant van de stad zijn belangrijke delen van de oude muren gerestaureerd en gereconstrueerd.

Stadhuis (Sassenstraat!hoek Grotekerksplein). Midden 15de eeuw gebouwd, in 1821 en later sterk gemoderniseerd. Een zeer gedurfd nieuw deel werd tussen 1973-1975 toegevoegd naar ontwerp van JJ. Konijnenburg. Van belang is vooral de oude raadzaal uit 1448, een voorname ruimte met balkenzoldering, gotische schouw, schoorsteenstuk' Laatste Oordeel' door onbekende meester uit 1606 en vier muurkastjes met mooi gesneden deurtjes.Musea
Provinciaal Overijssels Museum (Melkmarkt 41 / Noorstraat 34).
Het oorspronkelijk 16de-eeuwse gebouw werd in de 18de eeuw ingrijpend in rococostijl verbouwd. Het belangrijkst is de zilvercollectie; ook de verzameling kunstnijverheid is de moeite waard. Het museum telt enkele historisch ingerichte vertrekken.

Natuurmuseum - West-Overijssel (Voorstraat 34).
Interessante geologische en natuurhistorische verzameling.

Andere bezienswaardigheden.
Het Gerechtshof is een neoclassicistisch gebouw van E.L. de Coninck uit 1840≠1841.

Het Vrouwenhuis (Melkmarkt 53) dateert uit omstreeks 1640 en bezit een regentenkamer met 17 de-eeuwse schilderijen.

Het Karel V-huis (Sassenstraat 33) heeft een schitterende pilastergevel in vroegrenaissancestijl uit 1571. De voorgevel van het huis Melkmarkt la heeft ten dele nog zandstenen ornamenten uit omstreeks 1500.

Meer mooie gevels zijn voorts te zien aan de Melkmarkt, de Nieuwe Markt, in de Kamperstraat en vooral in de Diezerstraat (veertien 18de-eeuwse gevels). A.E van Eyck en Th.J.J. Bosch tekenden voor de stadsvernieuwingsplannen in de Nieuwstraat/Waterstraat (1971-1975).

Omgeving
Agnietenberg (3 km N).
Een gedenksteen herinnert aan het feit dat hier Thomas a Kempis leefde en stierf; volgens overleveringen heeft hij hier de 'Imitatio Christi' geschreven.

Heino (14 km ZO).
De eenvoudige toren van de hervormde kerk dateert vermoedelijk uit de 15de eeuw. Het Nijenhuis is een voornaam, vermoedelijk nog laatmiddeleeuws landhuis, dat zijn regelmatige vorm in de 17de eeuw kreeg. De torenvormige aanbouwen aan de achterzijde dateren uit de 19de eeuw. In het huis is de interessante schilderijencollectie van de Hannema≠De Stuers ondergebracht.

Mastenbroek (7,5 km NW).
De eenbeukige hervormde kerk is uit de late gotiek, de toren werd in 1845 vervangen door een nieuwe. Aan de Kamperzeedijk staat het stoomgemaal Mastenbroek uit 1856 (te bezichtigen).

Windesheim (6 km ZO).
Van het beroemde klooster, gesticht in 1387, bleef slechts een hoog, eenvoudig gebouw staan dat volgens overleveringen een brouwerij was en waarvan de kelder sinds de 17de eeuw als hervormde kerk dient.

Wijhe (13 km ZO). De zeer oude nederzetting wordt reeds in 960 in een oorkonde van keizer Otto I genoemd. De toren van de driebeukige hervormde kerk is nog laatromaans, in de tijd van de gotiek verhoogd. Het middenschip en de noorderzijbeuk dateren uit de 13de/14de eeuw. Omstreeks 1500 werd de zuiderzijbeuk gebouwd. In de kerk bevinden zich twee rijk gedetailleerde graftomben. Op het voorplein van het Huis te. Gelder, begin deze eeuw gesloopt, staan twee kanonnen uit 1787 en 1788. Mooi smeedijzeren hek met stenen sierpilaren en vazen.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland