Batalha, kloostergang.Batalha.
Klooster van Santa Maria de Vitoria.

Koninklijke kloostergang
Vanuit de linker zijbeuk, vlak voor het transept, betreedt u het Claustro Real . Deze is een geslaagd samenspel van flamboyante gotiek en manuelino-sierkunst. Anders dan bij de kloostergang van Belém zijn de meningen over dit kunstwerk eensluidend, iedereen gebruikt superlatieven. Het schitterende maaswerk van Boitaca en de steeds weer op een andere wijze bewerkte zuilen verdienen alle aandacht en bewondering. Alle elementen van de manuelino-sierkunst zijn vertegenwoordigd: het kruis van de Christusridders, medaillons met afbeeldingen van karvelen, lotusknoppen, kabels, knopen, bamboestengels en het wapen van Manuel I.
In de zuidelijke hoek van het bijna vierkante kloosterhof vindt u het lavatorium,
een kunstig bewerkt waterbassin met drie schalen naast de refter, die nu is ingericht als oorlogsmuseum voor herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. In de kapittelzaal rusten twee anonieme strijders uit deze oorlog, de ene sneuvelde in Frankrijk, de ander in Afrika. Twee schildwachten houden permanent de wacht. Het licht valt alleen naar binnen via een begin- 16e-eeuws gebrandschilderd raam, dat de kruisiging op Golgotha voorstelt. Het vrijhangende kruis gewelf, een constructie van Afonso Domingues, was nogal gewaagd. Het werk werd uitgevoerd door ter dood veroordeelden. Nadat het gewelf tweemaal ingestort was, slaagden de arbeiders er bij de derde poging in het geheel overeind te houden.

** Kaart van geheel toeristisch Portugal
** Algemene informatie en boeken over Portugal. 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”