KOPER, naar overzicht SloveniŽ. De Grieken hadden hier voor de Westistrische kust, op een voormalig eilandje dat sinds 1825 door een dam met het vasteland verbonden is, al een nederzetting die ze Aegida noemden.

    
De Romeinen noemden deze insula Caprea, geiteneiland, de Byzantijnen Justinianopolis en in de Venetiaanse tijd, 1278-1779, heette de nederzetting Caput Histriae, Kop van IstriŽ,
en later in het Italiaans Capodistria. Vanaf 1797 tot de Eerste Wereldoorlog was de plaats in Oostenrijkse handen, m.u.v. een korte tijd vlak na 1800 toen zij deel uitmaakte van de Illyrische provincie van Napoleon, waarna de stad weer Italiaans werd. Pas na de Tweede Wereldoorlog viel de stad toe aan SloveniŽ dat Koper zijn huidige naam gaf, naar Romeins voorbeeld. Sinds die tijd is Koper de belangrijkste havenstad aan de westkust van IstriŽ, geheel onafhankelijk van TriŽst. Toerisme en industrie hebben voor de verdere ontwikkeling gezorgd. De oude stad ligt op het schiereiland, de nieuwe wijken op het vasteland.

Kathedraal van de H. Nazarius
, Titov Trg
De huidige kerk die gebouwd werd op de plaats van een in de 14de eeuw volledig verwoeste voorganger, werd in 1455, na een bouwtijd van bijna 100 jaar, ingewijd. Het gevolg was een combinatie van stijlen. De laagste delen van de faÁade, 1450, zijn gebouwd in Venetiaanse gotiek. Daarboven bevinden zich tal van renaissance elementen, 1498.
In de vroege 18de eeuw werd de gehele kerk,
m.u.v. de faÁade, volgens een ontwerp van G. Massari, in barokke trant gewijzigd. De toren, faÁade, die voorheen niet met de kerk verbonden was en die een verdedigende functie had, stamt uit de 12de eeuw hoewel de bovenste verdieping pas in 1660 voltooid werd. In de kerk, waarvan het interieur bescheiden aandoet, bevinden zich schilderingen van V. Carpaccio, 'Maagd in de tempel'; 'Tronende Madonna met de HH. Nicolaas en Johannes de Doper',  en zijn vader Benedetto. In de 14de-eeuwse sarcofaag, vermoedelijk een schepping van Ph.de Sanctis, liggen de relieken van de H. Nazarius, de beschermheilige van de stad. Er zijn verder interessante altaren in de zijschepen met barokke taferelen en een Byzantijnse schrijn uit de 12de eeuw, kerkschat.

H. Annakerk
, achter de Cankarjeva Ulica
In de kerk hangen verschillende 16de-eeuwse schilderijen: o.a. 'Vier Heiligen' van B. Carpaccio, vier schilderijen van Cima da Conegliano en een polyptiek, veelluik, 'Madonna met Heiligen'.

Pretorenpaleis, Titov Trg

Oorspronkelijk bestond het paleis uit twee 13de≠eeuwse gebouwen, met vierlichtvensters in Venetiaanse gotiek, die door een loggia verbonden waren. Ze dienden als residentie voor de burgemeester en de Venetiaanse stadhouder, capitano. In de 15de eeuw werd de loggia gesloopt en vervangen door een middendeel. Het geheel werd in renaissancestijl gemoderniseerd, twee- en drie≠lichtvensters, marmeren toegangstrap.
De faÁade van het met kantelen bekroonde gebouw
is versierd met inscripties, busten, wapens en Venetiaanse Marcusleeuwen. Tussen de kantelen van het middenblok staat een standbeeld dat de gerechtigheid symboliseert. Tussen de uiterste twee kantelen aan beide kanten heeft men een klok geplaatst. Het paleis dient nu als gerechtsgebouw.

Loggia, Titov Trg

Nicola da Pirano en Tommaso da Venezia bouwden in 1462 tegenover de oude, gesloopte loggiŗ van het pretorenpaleis een nieuwe in Venetiaansgotische stijl, eveneens met wapens als versiering. In 1698 werd er een verdieping aan toegevoegd.

Fontico
, achter de kathedraal
Gebouwd in 1392 in Venetiaansgotische stijl, versierd met wapens, verschillende verbouwingen: o.a. in 1529 renaissancevensters. In de vroege 19de eeuw nog gebruikt als levensmiddelenmagazijn, hoofdzakelijk graan. Tegenwoordig dient het als gemeentelijk bestuurs gebouw .Belgramoni-Taccopaleis

Stedelijk museum, Kidrieeva Ulica: links van de loggia,: in dit circa 1600 gebouwde paleis is een museum gevestigd met voorwerpen betreffende 2500 jaar geschiedenis van de stad.
Het lapidarium bevat
Romeinse en middeleeuwse reliŽfs, sarcofagen en kapitelen. Op de eerste verdieping hangen schilderijen van o.a. G. Bellini, A. Varini, R. Carriera, V. en B. Carpaccio. Er is bovendien een collectie van archeologische vondsten uit Koper en de nabije omgeving, IstriŽ, alsmede een verzameling wapens.

Andere bezienswaardigheden

Achter de Fontico staat de 14de-eeuwse H. Jacobuskerk met een kleine klokke toren.
- In het clarissenklooster bevinden zich enkele fresco's uit de 17de eeuw.
- Het oudste gebouw van de stad is wellicht de H. Eliaskerk, een rotonde uit de Karolingische tijd.
- Het eveneens ronde Romaanse baptisterium, links achter de kathedraal, stamt uit de 12de eeuw.
≠Het Almerigognapaleis is daarentegen gotisch, met toegevoegde renaissancesculptuur. - Het barokpaleis Gravisi≠Barbabianca dateert van 1710.
- De architect G. Massari bouwde in 1714 het Brutipaleis.
- Het Perkavechuis, opengewerkt met voeggotische tweelichtvensters, stamt uit de 13de eeuw.
- De Mudapoort, dicht bij de Presernov Trg, is, naast enkele muurfragmenten, een overblijfsel van de voormalige stadsomwalling. Gebouwd circa 1515 in de vorm van een triomfboog.
- De Pontefontein, op de Presernov Trg, wordt al in 1422 vermeld. In haar huidige vorm, een nabootsing van een Venetiaanse brug, stammend uit 1666.

Omgeving
Ankaran
, 10 km N.
Interessante H. Nicolaaskerk. - Het voormalige klooster dient nu als hotel.

Hrastovlje, 15 km Z.O
.
Aan de door 16de-eeuwse weermuren omgeven, drieschepige Romaanse H. Drievuldigheidskerk met klokkentoren werd vanaf de 12de tot de 13de eeuw gebouwd. De drie tongewelven worden gedragen door twee rijen pijlers. Op de muren zijn in 1490 waardevolle en omvangrijke frescocycli aangebracht door meester Ivan uit Kastav , o.a. 'dodendans', 'passie van Christus', 'Adam en Eva'. Er staan twee interessante 17de-eeuwse vergulde altaren.

Izola, 7 km W.

De geschiedenis van Izola is te vergelijken met die van Koper. Ook hier bestond al een Romeinse nederzetting op een eiland, Italiaans: isola, dat later met het vasteland werd verbonden. Izola was eveneens tot 1797 Venetiaans.
De meest bezienswaardige gebouwen liggen bij de oude vissershaven:
parochiekerk van de H. Maurus, gebouwd in 1547 op de plaats van een oudere Romaanse kerk; vrijstaande klokkentoren. Interieur: schilderingen van o.a. G. da Santacroce, 'Maria met Heiligen', 1537, en Palma Giovane, 'Graflegging'.

- Achter het 16de≠eeuwse stadhuis, aan de haven, staat een andere kerk uit de 15de eeuw.
- Het Manziolihuis met gotische tweelichtvensters en een roodachtige faÁade, ontstond circa 1470. in Venetiaansgotische stijl.
- Het 16de≠eeuwse Lovisatopaleis heeft renaissancevensters.
- De faÁade van het in 1780 gebouwde paleis Besenghi degli Ughi is evenals het interieur door vensters, portaal, trappen en balkon overzichtelijk onderverdeeld en rijk bepleisterd. Op een van de hoeken bevindt zich een Romaanse leeuw die afkomstig is van de parochiekerk.

** Uw accommodatie in SloveniŽ kunt U goed boeken via Booking.Country.SloveniŽ. Er zijn 206  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie!
** Via Booking - Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 120 landen.