LJUBLJANA, voorheen Laibach, naar overzicht SloveniŽ, zie voor Accommodatie (16 hotels). Ljubljana ligt op een hoogte van 293m. Ljubljana, hoofdstad van de SloveniŽ, is gelegen in de brede Ljubljanicavallei die grenst aan de zuidelijkste uitlopers van de Kalkalpen. In de Romeinse tijd was Ljubljana het kruispunt van de verbindingsweg van de Oostzee naar de Middellandse Zee en de weg van Noord-ItaliŽ naar het Donaugebied

    
Volgens de legende is de stad gesticht door Jason en de Argonauten,
de draak in het stadswapen herinnert hieraan. Niettemin is bewezen dat de IllyriŽrs hier in het eerste millennium v.C. de nederzetting Emona stichtten. Ten zuiden van de huidige stad zijn resten van paalwoningen uit de late steentijd, Nationaal Museum, gevonden.

Ljublijanica met SchoenlappersbrugDe Romeinen losten in de 1ste eeuw v.C. de Kelten af.
Hun castrum, dat eveneens Emona heette, ontwikkelde zich snel tot een bloeiende handelsplaats die in 34 v. C. stadsrechten kreeg. Nadat de Hunnenkoning Attila de stad in 452 bijna volledig had verwoest, vestigden de Slovenen zich in de 7de eeuw ten oosten van de Romeinse nederzetting, tussen de rivier en de heuvel waarop in de 9de eeuw een burcht gebouwd zou worden. Ze noemden hun stad Luwigana.

Deze naam wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 1146,
terwijl de Duitse benaming Laibach al in 1144, toen de stad door hertogen uit KarinthiŽ bestuurd werd, gebruikt wordt. Na 1269, toen dit heersersgeslacht uit KarinthiŽ was uitgestorven, ging de stad over in het bezit van de graven van Gorica totdat zij in 1335 gedurende 600 jaar, als hoofdstad van het hertogdom Krain, een deel van het Oostenrijks-Habsburgse rijk werd , m.u.v. periode 1809≠1813: Illyrische provincie van Napoleon.

In het midden van de 16de eeuw was de stad, die in 1511 zwaar werd getroffen door een aardbeving,
het werkterrein van de reformator en superintendent van de Protestantse Kerk van Ljubljana, Primoz Trubar, 1508-1586, die, net als Luther in Duitsland, met zijn vertaling van de bijbel de grondlegger was van de Sloveense literatuur en die Ljubljana, zij het voor korte tijd, tot een centrum maakte van de Reformatie.

Tegelijk met de door bisschop Hren aangezwengelde Contrareformatie spoelde er een 'barokgolf' over de stad die sinds de overwinning op de Turken,
in 1593, van oorlogen verschoond was gebleven. Het was met name de in 1693 opgerichte' Academia Operosorum', waartoe ook F.Robba, 1698-1757, het hoofd van een belangrijk beeldhouweratelier, behoorde, die de aanzet gaf tot de bouw van talloze rijk versierde barokke gebouwen die met hun hoog ontwikkelde vorm in de rest van JoegoslaviŽ niet geŽvenaard zijn. In 1848, het jaar van de revolutie, ontpopte Ljubljana zich tot centrum van de nationale Slavische wedergeboorte en de strijd tegen Oostenrijk.

Na de Eerste Wereldoorlog was het onderdeel van de staat van de Serven, Kroaten en Slovenen (afgekort SHS).
De stad maakte een grote economische bloei door als gevolg van de aanleg van de spoorweg Wenen-Ljubljana-TriŽst. Het proces van industrialisering dat circa 1918 inzette, gaat ook tegenwoordig nog door, hetgeen in de afgelopen 25 jaar in een verdubbeling van de bevolking resulteerde. Na een enorme aardbeving, in 1895, is er aan de linkerzijde van de Ljubljanica een moderne stad ontstaan die zich voornamelijk in noordelijke richting uitbreidt.
De stad Ljubljana vertoont, gezien de ligging,
de vele barokke monumenten en de burcht die vanaf een berg het stadsbeeld beheerst, veel overeenkomsten met Salzburg. Met haar universiteit, hogescholen, theaters, musea, monumenten en industrie is zij het culturele en economische centrum van SloveniŽ.

Dom van de H. Nicolaas
, Ciril Metodov Trg
De kerk werd tussen 1700 en 1707 gebouwd ter vervanging van een Romaansgotische kerk. De kerk Il Gesu in Rome stond voor de architect, de jezuÔet Andrea Pozzo, model. In de faÁade verwerkte hij antieke Romeinse stenen. Tussen 1703 en 1706 bracht G. Quaglio interessante fresco's aan in vrijwel het gehele interieur, in de gewelven zijn o.a. 'Wonderen' in beeld gebracht. Onder de koepel staan vier door Pozzo vervaardigde beelden van de bisschoppen van Emona.

Franciscanenkerk Maria Verkondiging, Presernov Trg

Deze tussen 1646 en 1660 in Italiaanse barok gebouwde kerk heeft een van de fraaiste vroegbarokke faÁades van SloveniŽ. Interieur: muurschilderingen van F. Langus, 1855; plafondschilderingen van M. Sternen, 1935; enkele altaarpanelen, o.a. van V. Metzinger, op de zijaltaren en het kostbare barokke altaar van F.Robba, 1756.

H. Jacobuskerk
, Lestikov Trg
Van deze circa 1620 gebouwde parochiekerk werd het laatgotische koor in de baroktijd volledig verbouwd. Het barokke schip met zijkapellen werd tegen het einde van de 17de eeuw verhoogd. De huidige klokkentoren is een vervanging van de twee oude faÁadetorens die bij de aardbeving van 1895 volledig werden verwoest. In het presbyterium staat een altaar van F. Robba uit 1732. De fraaie fresco's zijn gemaakt door J.Wolf en J. Subic. In de in 1669 aangebouwde kapel van Franciscus Xaverius, aan de noordzijde, bevinden zich schitterende stucwerkdecoraties.

Kruisridderkerk Krizanke, Trg Francoske Revolucije

Deze in 1714 op een gotisch fundament gebouwde barokke kerk ligt in het centrum van een versterkt, voormalig kloostercomplex uit de 13de eeuw. In het lapidarium, links van de kerk op een binnenhof, worden Romeinse en Romaanse vondsten bewaard. Voor het huis van de kruisridders, rechts van de kerk, is in 1953 door J. Plecnik een grote, door arcaden omgeven hof ontworpen, waar jaarlijks concert- en theatermanifestaties plaatsvinden in het kader van het Festival van Ljubljana, het Ljubljanska Festival.

H.Petruskerk, Petkovsko Nabrdje

Gebouwd tussen 1730 en 1733 door G .Fusconi en G .Macek, op de plaats van de oudste kerk van Ljubljana die door de Turken was verwoest. In 1940 ontwierp K. Vurnik voor deze barokke kerk een nieuwe faÁade. Er zijn interessante fresco's van F.Jelovsek, enkele altaarpanelen van V. Metzinger en verschillende 16de-eeuwse grafstenen.

Ursulinenkerk, Trg Revolucije

Met de bouw is gestart tussen 1718 en 1726 door een onbekende, vermoedelijk Noorditaliaanse architect. De kerk die in 1748 voltooid werd, is een van de indrukwekkendste barokke gebouwen van Ljubljana en van SloveniŽ. De statige faÁade met zes zware zuilen, een Dorische kroonlijst en een met spitsbogen versierd gevelveld, doet reeds classicistisch aan. Boven het eenschepige interieur verheft zich een koepel. Het in 1744 door F.Robba vervaardigde hoofdaltaar en de schilderijen van V.Metzinger zijn het bekijken waard.

Burcht / Grad, te bereiken via de Studentovska Ulica

In 1220 voor het eerst genoemd als zetel van de gouverneur. De huidige burcht stamt grotendeels uit de 16de eeuw toen men, na verwoestingen door de aardbeving van 1511, de oorspronkelijke burcht herbouwde. Slechts enkele delen van muren en van de noordelijke faÁade zijn ouder. Vanaf de in 1848 gebouwde klokkentoren heeft men een schitterend uitzicht over de stad en haar omgeving tegen het decor van de Karawanken, de Kamniker en de Julische Alpen.

Stadhuis, Mestni Trg

Het van oorsprong 15de-eeuwse gebouw werd in 1717-1718 door G. Macek in barokke stijl verbouwd. Na de aardbeving van 1895 volgde een tweede verbouwing. Interessant zijn de vijfhoekige klokkentoren, de door arcaden omgeven binnenhof die met muurschilderingen is versierd en in de raadzaal het schilderij 'De buiging van SloveniŽ voor Ljubljana' van J. Kobilca (1903).
Voor het stadhuis bevindt zich
de door F.Robba in 1751 ontworpen marmeren fontein van de drie rivieren in Krain: de Sava, de Krka en de Ljubljanica, gesymboliseerd door drie dolfijnen en drie watermannen die rond een slanke obelisk, naar analogie van de fontein van Bernini op de Piazza Navona in Rome, zijn gegroepeerd.

Rococopaleis Gruber, Zvezdarska Vlica
Dit paleis met een schitterend bepleisterde faÁade werd in 1773-1782 gebouwd naar het ontwerp van ingenieur G.Gruber, die ook het zgn. 'I Moor', veengebied,  had drooggelegd. In de koepel van het ovale trappenhuis bevinden zich fresco's van A. Herrlein. De kapel van dit in de stijl van de pruikentijd gebouwde paleis, is met schilderingen van Schmidt.Prins-bisschoppelijk paleis, bij de dom

Oorspronkelijk gebouwd door A.Tyfernus. In de baroktijd echter grotendeels verbouwd interessante arcaden hof uit 1695 en op de eerste verdieping een schouw uit de renaissance.

Priesterseminarium, bij de dom

Onder leiding van C.Martinm 1708 en 1758 gebouwd. Voor, muur zijn talloze Romeinse stenen gebruikt. A.Pozzo ontwierp het monumentale portaal met twee grote atlanten (1714). De door G. en D Quaglio met fresco's beschilderde bbibliotheek , 1721-1723, herbergt naast een omvangrijk boekenbestand handschriften, o.a. de zgn. Turjakbijbel uit de 13de eeuw,  en wiegendrukken.

Tromostovje / Drie bruggen
:
de middelste brug werd gebouwd in 1842 onder aartshertog Franz Karl. De twee flankerende bruggen in 1932 naar het ontwerp van J. Plecnik. De drie bruggen die op de oever bijeenkomen en samen ťťn bruggehoofd vormen, zijn tegenwoordig het symbool van de stad.

Castrum Emona, Z.W. van de Kruisridderkerk

Het grootste deel van de voormalige bloeiende Romeinse stad is te vinden in de wijk Mirje. Uit die tijd zijn bewaard gebleven: het zuidelijk deel van de muur uit de tijd van Caesar en Augustus, resten van een poort en van een forum, sporen van een verwarmingssysteem en van een mozaÔek uit de ruÔne van een villa en de muren van een laat-4de-eeuwse kerk.

Nationaal Museum, Trg Herojev

In dit enorme complex zijn drie al in 1821 gestichte musea gevestigd. In het Nationaal Museum is de omvangrijkste archeologische collectie van SloveniŽ ondergebracht waaronder resten van paalwoningen uit het Laibacher Moor, Oudslavische oorringen, vondsten uit de Hallstattperiode.
Het belangrijkste stuk is de zgn. Situla van Vace.
Verder een emmervormige vaas waarop drie decoratieve friezen zijn aangebracht, belangrijkste bronsvondst uit de Illyrische periode circa 500 v.C., munten, wapens, een grafiekverzameling en een bibliotheek met 100000 boeken.
Op de etnografische afdeling,
 eigenlijk Sloveens Etnografisch Museum, worden allerlei volkenkundige voorwerpen, beschilderde bijenkastplankjes en klederdrachten, tentoongesteld.
- De natuurhistorische afdeling toont de mineralenverzameling van baron Z, Zois.

Stedelijk Museum, Gosposka 15

Het stedelijk museum, archeologische en cultuurhistorische voorwerpen: o.a. meubelen uit de 15de tot 19de eeuw, dateert uit 1935 en is samen met de Sloveense bibliotheek ondergebracht in het Auerspergpaleis, een 17de-eeuws barok gebouw met een arcadenhof.

Nationale Galerie, Cankarjeva 20

Gevestigd in het door Skabrout ontworpen volkshuis, 1896. Zij geeft een beeld van Sloveense beeldende kunst vanaf de 13pe tot de 20ste eeuw. Speciale aandacht verdienen: een gekruisigde Christus uit het begin van de 13de eeuw, een 16de-eeuws crucifix, twee piŽta's uit 14de- en 15de-eeuwse plattelandskerken alsmede verschillende fresco's, originelen en kopieŽn.

Moderne Galerie, Cankarjeva 15

Sloveense kunst vanaf het impressionisme tot heden. Er zijn regelmatig tentoonstellingen van hedendaagse kunst.

Andere bezienswaardigheden

Het Novi Trg,
Nieuwe Plein, waaraan het Auersperghuis uit de 18de eeuw met fraaie baroktrap; het zgn. Lontovi, op nr. 3, de zetel van de Sloveense Academie voor Kunsten en Wetenschappen, dateert uit 1786. 
Het Schweigerhuis, Stari Trg 11a,
met de fraaie gestucte faÁade, dat voor het laatst in 1755 werd verbouwd.
Het Bamberghuis, Miklosice≠va 16,
in 1907 gebouwd door M. Fabiani in de stijl van de Weense Sezession.≠In 1933 voltooide V.Subic de moderne, naar Amerikaans voorbeeld gebouwde wolkenkrabber Neboticnik, Titova Cesta.
De moeite waard
is de in 1902 als nationaal paleis gebouwde universiteit, Trg. Osvoboditve.
De opera Zupanciceva,  
uit 1892 met sculptuur van A. Gang!.
Het neoclassicistische,
voormalige casino uit 1837 met een statig balkon, Trg Osvoboditve.
Op de Presernov Trg,
links van de 3 bruggen van Tromostovje, staat het in 1905 door J.Zajec vervaardigde bronzen standbeeld van de beroemdste Sloveense schrijver F.Preseren.
Het Architectuurmuseum,
het Technisch Museum van SloveniŽ, het Sloveense Theatermuseum en het Museum van de Volksrevolutie, met documenten uit de tijd van de vrijheidsstrijd.
Naast de al genoemde bibliotheken
zijn de in 1609 gestichte bibliotheek van de franciscanen, bij de kerk, met enkele handschriften en vooral de nationale en universiteitsbibliotheek met een omvangrijke handschriftencollectie, o.a. 'De Civitate Dei' van Augustinus, 1347, en incunabelen een bezichtiging waard.
De Drakenbrug
werd in 1901, naar het ontwerp van Zaninovich, gebouwd.

Steden in de omgeving
Dobrova, 6 km W.

De barokke bedevaartkerk van Maria Hemelvaart werd in 1747 ingewijd. De faÁade toren dateert uit 1752, de fresco's van M. Bradaska uit 1876. Er zijn enkele resten van een kerk uit de 15de eeuw.

Iska Vas, 10 km Z.

De resten van paalwoningen die hier zijn gevonden, bevinden zich in het Nationaal Museum van Ljubljana, - De H.MichaŽlkerk is gebouwd met materiaal afkomstig van een Romeinse necropool. Aan het schip, fresco's van 1580, dat nog van een oudere Romaanse kerk stamt, voegde men een koor met een kruisribgewelf toe. Zeer interessant zijn de vele Romeinse grafstenen in de kerk.

Nova Stifta, 46 km Z. 0.

De bedevaartkerk van Maria Hemelvaart werd tussen 1641 en 1671 gebouwd en was met het door een koepel bekroonde achthoekige schip, een eveneens achthoekige altaarruimte en aan de buitenzijde een arcadenomgang, in de 17de en 18de eeuw het voorbeeld voor vele Sloveense kerken, Interieur: heilige Trap, 1780, met fresco's van A. Postl, drie vergulde altaren en op het hoogaltaar de schildering 'Maria Hemelvaart'.

Ribnica, 45 km Z,O.
De van oor≠sprong l0de-eeuwse burcht die maar liefst 20 aanvallen van de Turken weerstond, werd in de vrijheidsstrijd verwoest. Thans gedeeltelijk gerestaureerd. - De oude parochiekerk van de H. Stephanus dateert in de huidige vorm uit de late 19de eeuw. De fresco's in het koor zijn in 1880 door J. Wolf aangebracht.

Tabor, 15 km Z.

Dit plaatsje dat al in de prehistorie bewoond was, lag later vlak bij een Romeinse weg. Achter een kleine, versterkte kerk, de best geconserveerde 'burchtkerk' van SloveniŽ, ligt een druipsteengrot, Taborska Jama. De H. Nicolaaskerk wordt omgeven door een vroeg-16de-eeuwse ommuring met drie torens (een oudere ringmuur is verloren gegaan). De in 1687 verbouwde kerk met in het koor een kruisribgewelf is van oorsprong 13de-eeuws. Interessant zijn de fresco's op de triomfboog, circa 1525, de fresco's in het koor, M. Sternen, 1897, en het vergulde 17de-eeuwse hoogaltaar.

Turjak, 26 km Z.O.

De Turjakburcht die in een oorkonde van 1220 voor het eerst genoemd wordt, was oorspronkelijk in het bezit van het adellijke geslacht Auersperg tot het midden van de 13de eeuw toen dit geslacht uitstierf. Na een zware aardbeving, in 1511, waarbij de burcht grotendeels werd verwoest, begon men in 1520, op de oude fundamenten, met de nieuwbouw. Zeer de moeite waard zijn de nog bewaarde Z.O.-delen van de oude burcht met een circa 1300 gebouwde Romaanse kapel, het bastion, in het O., zgn. Ossentoren, en enkele hoektorens.
Urh, 8 km 0.

In de H. Urhkerk, 18de eeuw in barokke stijl verbouwd, is een museum gehuisvest.

Visoko pod Kuresckom, circa 17 km Z.O
.
Het omstreeks 1400 gebouwde koor, kruisribgewelf, van de H. Nicolaaskerk werd in 1443 door Johannes uit Ljubljana van binnen en van buiten beschilderd. Het houten, beschilderde plafond dateert uit de vroege 17de eeuw evenals het vergulde altaar.

** Uw accommodatie in Ljubljana kunt U goed boeken via Booking.Ljubljana.
Er zijn 16  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
Hotels nabij
Bedrijf: Spar Slovenija headquarters  -  Bezienswaardigheid: ZOO Ljubljana  -  Conferentiecentrum: Ljubljana Fair  -  Metrostation: Main railway station in Ljubljana   -  OriŽntatiepunt: AKC Metelkova mesto  -  Ljubljana castle - voor meer oriŽntatiepunten zie de site  -  Populair gebied: VPK Mediapark  -  Stadion of Arena: äportni park Svoboda   -  Stadium Ilirija   -  Stadion Doměale   -  Winkelcentrum: BTC Shopping District  -  City Park
Hotels in de populairste steden:
 Medvode 10.7 km  -  Doměale 11.2 km  voor meer steden 12 zie de site
Hotels op/nabij luchthavens:
Brnik (LJU) 19.7 km  -  Klagenfurt (KLU) 67.2 km voor meer luchthavens zie de site
Best beoordeelde hotels in Ljubljana
Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels in Ljubljana per thema gerangschikt zie de site

** Uw accommodatie in SloveniŽ kunt U goed boeken via Booking.Country.SloveniŽ. Er zijn 206  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie!
** Via Booking - Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 120landen.