SLOVENSKA BISTRICA, naar overzicht SloveniŽ. Dit in het begin van de 14de eeuw voor het eerst genoemde plaatsje ligt op de zuidelijke flank van het Pohorjemassief, te midden van hellende wijngaarden. Na een ernstige brand in 1799 werd het vrijwel volledig herbouwd.

    
Parochiekerk van de H.BartholomeŁs:
de huidige kerk werd in de vroege 18de eeuw gebouwd op de plaats van een in 1240 vermelde voorganger. Het eenschepige interieur van deze in neorenaissancestijl gebouwde kerk, met koor en zes vlakke kapellen, is geheel beschilderd. Op het hoogaltaar staat een paneel van Kremser-Schmidt uit 1787, de 'Verheerlijking van de H.BartholomeŁs'.

H. Jozefkerk
:
deze barokkerk werd tussen 1757 en 1812 gebouwd. De faÁade is voorzien van twee torens en vertoont een driedubbele welving naar binnen. Op het hoofdaltaar staat een paneel, 'Dood van de H. Jozef', van V.Metzinger (1758).

Burcht
:
hoewel er reeds in de 12de eeuw een burcht wordt vermeld, is deze niet ouder dan de vroege 17de eeuw. Vierkante grondvorm, hoektorens en een binnenhof. De ridderzaal en het trappenhuis dateren uit de eerste helft van de 18de eeuwen werden in 1721, evenals de kapel, door F.J.Flurer beschilderd.

Omgeving
Statenberg,
15 km Z.O.
Het barokkasteel is gebouwd tussen 1720 en 1740 door de Italiaanse architect Comesini. Met name het fantastische trappenhuis en de met stucwerk en fresco's versierde ridderzaal verdienen bijzondere aandacht.

Slovenske Konjice,
hoogte332 m
Dit aan de voet van het Pohorjegebergte gelegen wijndorp, dicht bij een oude Romeinse straatweg, wordt in de eerste helft van de 12de eeuw vermeld.

Parochiekerk van St.Joris
:
gebouwd in verschillende fasen. Het middenschip dateert uit 1300 en werd in de vroege 16de eeuw verhoogd en van een netgewelf voorzien. In de late 14de eeuw voegde men het koor met kruisribgewelf toe en rond 1740 de Rozenkranskapel, die in 1749 door A.Lerchinger werd beschilderd. Gotische fresco's in het koor (15de eeuw) en laatgotische fresco 's, 16de eeuw, in het middenschip.

Oude Burcht
:
de laatste van de vele eigenaren van deze vermoedelijk in de 12de eeuw gebouwde burcht was graaf Erasmus van Tattenbach. Nadat hij met de Habsburgers in onmin was geraakt, werd hij in 1671 terechtgesteld. De burcht werd verlaten en verviel tot ruÔne.

Andere bezienswaardigheden
:
de kapel op het kerkhof dateert uit de 16de eeuw, een mengeling van late gotiek en renaissance. - Het zuidelijk gedeelte van de uit vier vleugels bestaande pastorie stamt uit de 15de eeuw, de rest uit de 17de eeuw. Fraaie arcadenhof en een beschilderd houten plafond uit de 15de eeuw in een van de vertrekken.Omgeving
äpitaliči
, 9 km Z. 0.
Tot in het midden van de 15de eeuw was hier een soort dependance gevestigd van het kartuizerklooster van Ziče. Het was gedeeltelijk ingericht als hospitaal, vandaar Spitalic. De laat-12de-eeuwse voormalige kloosterkerk is thans parochiekerk, gewijd aan het bezoek van Maria aan Elisabeth. Schip en koor, kruisribgewelven, aan het exterieur extra gesteund door pijlers, van de oude kerk zijn overgebleven, alsmede aan de oorspronkelijke westzijde een groot portaal met halfrond timpaan met in reliŽf symbolen van Johannes de Doper, thans ingebouwd in de 19de-eeuwse toren. In de kerk bevinden zich prachtige koorbanken.

Vitanje
, 12 km N.W.
De parochiekerk van de HH. Petrus en Paulus heeft een Romaans schip, 16de-eeuws gewelf, en een vroeg-15de-eeuws gotisch koor met kruisribgewelf. In de buitenmuren zijn Romeinse stenen en middeleeuwse grafstenen ingemetseld. Aandacht verdienen: vier altaren uit de tweede helft van de 17de eeuw met panelen uit dezelfde tijd en enkele fresco's, exterieur: o.a. 'Kruisiging' uit de vroege 14de eeuw, interieur: o.a. 'Leven van Maria' uit de 15de eeuw. - De fresco's in de uit 1754 stammende kerk van Maria na Hriberci (iets buiten Vitanje gelegen), zijn in de late 19de eeuw aangebracht door J. en A. Brol!.

Zice
, 5 km Z.O.
Ottokar I nam in 1165 het initiatief tot de bouw van het eerste kartuizerklooster buiten ItaliŽ en Frankrijk. Dit klooster, gelegen in een afgelegen dal, was, totdat het in 1782 werd opgeheven, een van de rijkste en belangrijkste kloosters van SloveniŽ.
Het complex werd met het oog op de sinds de 16de eeuw telkenmale aanvallende Turken versterkt met muren en torens. Overgebleven zijn: resten van de grote Romaanse kloosterkerk met de zgn. Ottokarkapel, de achthoekige grafkapel uit 1649, stergewelf, die oorspronkelijk was omsloten door een grote kloostergang, de 15de-eeuwse gotische, met fresco's versierde arcade, muurresten en torens en een gotisch gastenverblijf, buiten de muur. Het complex wordt thans gerestaureerd.

** Uw accommodatie in SloveniŽ kunt U goed boeken via Booking.Country.SloveniŽ. Er zijn 206  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie!