HALBERSTADT, 55 km ten zuidwesten van Maagdenburg. Bekend om de hooggotische kathedraal St. Stephanus.
Naar deelstaat Saksen-Anhalt.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie.

    

Halberstadt,in het noordelijke voorgebied van de Harzrz wordt in 827 voor het eerst vermeld als bisschopsstad. Onder Hendrik I, 919-936,  werd het een onderdeel van de Saksische verdedigingslinie van burchten. De eerste vesting. die omstreeks 1018 werd aangelegd. werd door Heinrich der Löwe verwoest. Halberstadt was toen een van de belangrijkste steden van het rijk. Van 1387 tot 1518 was de plaats Hanzestad. In 1945 werd 82% van de bebouwing verwoest.
 
Halberstadt en HarzHoe te bereiken 
Halberstadt ligt op ca. 55 km ten zuidwesten van Maagdenburg en op ca. 150 km ten zuidoosten van Hannover aan de bondsstraten B 79 en B 81. Met de auto is Halberstadt ook makkelijk via de vierbaanse snelweg B6n te bereiken.
Per trein: directe Interregio-verbindingen Halle-Hannover resp. Berlijn-Maagdenburg-Wernigerode.
Dichtstbijzijnde luchthavens: Leipzig/Halle (ca. 100 km), Hannover en Berlijn (ca. 150 km).

Dom St. Stephanus in HalberstadtDom St. Stephanus
 
Het gebouw is de vierde kerk op deze plaats. De in 859 gewijde Karolingische dom stortte in 965 in; de in 992 voltooide Ottoonse dom had in 1179 zwaar te lijden van de strijd tussen Heinrich der Löwe en de bisschop van Halberstadt en werd vervolgens herbouwd. Dit bouwwerk werd gesloopt om plaats te maken voor de huidige dom, waaraan in 1239 werd begonnen en die eerst in 1491 werd gewijd. De hooggotische kathedraal. naar Frans voorbeeld, is een driebeukige basilica met een langgerekt koor met kooromgang. De Mariakapel aan de oostzijde van het koor werd in 1362 gewijd. Het westwerk met de twee torens stamt uit de eerste bouwfase omstreeks 1240. Het had oorspronkelijk een voorhal. Boven het dubbele portaal bevindt zich een roosvenster. In het timpaan boven het portaal aan de noordzijde van het transept is de Dood van Maria uitgebeeld, ca. 1440. Bijzondere aandacht verdient het stelsel van steunberen. dat een hoog interieur mogelijk maakt.
In het schip, aan de westkant, staat een enorme laat-12de-eeuwse doopvont van groen geti
nt marmer Het schip wordt van het koor gescheiden door een laatgotisch oksaal.

De triomfk
ruisgroep boven dit oksaal is het belangrijkste beeldhouwwerk van de dom.
 
De beeldengroep, afkomstig uit de Onoonse dom. dateert uit omstreeks 1220. Men ziet Christus me
t gebogen hoofd, geflankeerd door Maria. Johannes en twee serafijnen. Op de draagbalken zijn de bustes van de apostelen aangebracht twee ervan ontbreken.
De A
nnunciatiegroep aan de noordkant van de kooromgang werd vermoedelijk omstreeks 1360 gemaakt door de Erfurtse Severimeester. Tegen de koorpijlers staan 14 heiligenbeelden uit de 15de eeuw. In de vensters van koor en kooromgang zit gebrandschilderd glas uit de eerste helft van de 15de eeuw; de Mariakapel heeft gebrandschilderde ramen uit het midden van de 14de eeuw. De grote Madonna aldaar stamt uit de 13de eeuw. De preekstoel ontstond in 1592, het koorgestoelte in de vroege 15de eeuw, de bronzen lezenaar in de vorm van een adelaar dateert uit omstreeks 1500 en de orgelkast uit 1718.
Aan de zuidzijde van de dom staan de gebouwen van de voormalige c
lausuur uit de 12de-16de eeuw. In de kapittelzaal, de eetzaal (refectorium) en de schatkamer bevindt zich de domschat naast die van de Bambergse dom de belangrijkste verzameling sacrale kunst in Duitsland. De basis hiervoor werd reeds in 1205 gevormd door bisschop Conrad. De Halberstadtse zittende Madonna uit ca. 1230 en het 9 m lange Abrahamstapijt uit ca. 1160 verdienen bijzondere aandacht. De manuscriptenverzameling bestrijkt de periode van de Karolingische tot en met de laatgotische tijd.

St. Andreas
, Holzmarkt
 
De driebeukige gotische hallenkerk van het voormalige franciscanenklooster werd na 1300 gebouwd. Na de verwoesting in 1945 heeft men
tot nu toe slechts het eenbeukige koor met driezijdige sluiting herbouwd. De beglazing van de gereconstrueerde maaswerkvensters is van Carl Crodel, 1953. De inventaris bestaat o.a. uit een groot gebeeldhouwd retabel met de Kroning van Maria uit het begin van de 15de eeuwen een laat-15de-eeuwse albasten Madonna.
St. Katharina
, Gerberstr.
 
De driebeukige gotische hallenkerk me
t langgerekt eenbeukig koor werd in de 14de eeuw gebouwd voor het dominicanenklooster. De kerk heeft een opmerkelijke inventaris met een hoofdaltaar en twee zijaltaren uit de vroege 18de eeuw, een preekstoel uit de eerste helft van de 17de eeuw en een vroeg-16de eeuwse kruisiginggroep.Liebfrauenkirche
,
Domplalz
 
De bouw van de kerk van het augustijnenkapittel, dat onder bisschop Arnulf
, 996-1023, werd geslicht. begon in 1005. Uit deze tijd stamt de onderbouw van de westtorens. De bouw van de romaanse basilica begon omstreeks 1140 en werd voor 1170 voltooid. De kerk heeft afwisselend vierkante en rechthoekige pijlers tussen middenschip en zijschepen. Het transept met aan de westzijde twee torens. is afgesloten met apsiden: de apsis aan de zuidzijde heeft een verdieping. De graatgewelven van koor en transept dateren uit de 13de eeuw, het schip heeft een 19deeeuws plafond. De 2,15 m hoge romaanse koorafsluiting met reliëfs is een van de belangrijkste voorbeelden van Duitse romaanse beeldhouwkunst. In telkens zeven nissen is aan de zuidzijde Maria en aan de noordzijde Christus en de apostelen voorgesteld. De houten arcaden boven de koorafsluiting werden in de 19de eeuw vervaardigd naar oude voorbeelden. Hel kruisbeeld in de westelijke vieringboog ontstond omstreeks 1220. De Barbarakapel naast de zuidelijke zijbeuk heeft gewelfschilderingen uit de 14de eeuw. De kruisgang dateert uit de 14de en 15de eeuw.

Rolandbeeld, St. Martini in HalberstadtSt. Martini
 
De twee torens van verschillende hoogte van de in de 13de en 14de eeuw gebouwde gotische hallenkerk zijn karakteristiek voor het stadsbeeld van Halberstadt. Boven het zuidelijke hoofdportaal bevindt zich een reliëf met afbeelding van de H. Martinus
, 16de eeuw. De ongewoon rijke inventaris bestaat uit een vroeg-14deeeuwse bronzen doopvont, een laatgotisch triomfkruis, een preekstoel uit 1595 en een altaar uit 1696. De vroeg-17de-eeuwse orgelkast is afkomstig uit de slot kapel te Gröningen en werd in 1770 hier geplaatst. Tegen de westgevel van de kerk staat een Rolandbeeld; het is een kopie uit 1686 van het origineel uit 1433.

St. Moritz
, Moritzplan
 
De romaanse basilica me
t twee westtorens kreeg haar huidige aanzien bij een restauratie in 1886. In de kerk bevinden zich o.a. een schrijn van een laatgotisch retabel uit ca. 1500, 15deeeuws koorgestoelte, een bronzen kroonluchter uit 1488 en een smeedijzeren kroonluchter uit 1517.

Johanneskirch
e, Westendorf
 
De vakwerk kerk met vrijstaande klokkentoren
, na 1684, werd in 1646-1648 opgetrokken door bouwmeester W. Götze uit Quedlinburg. In de kerk bevinden zich een altaar uit 1693. een kansel uit 1653 en een doopvont uil de 15de eeuw.
Domproosdij
, Domplatz
Hel renaissancegebouw werd tussen 1591 en 161
1 opgetrokken voor de eerste protestantse bisschop van Halberstadt. Heinrich Julius v. Braunschweig. De eerste bouwlaag is uit steen en de verdieping uit vakwerk opgetrokken. Thans zijn hier de raadzaal. het stedelijk bouwkantoor en de burgerlijke stand gevestigd.

Gleimhaus
, Domplatz 31
 
In di
t 16de eeuwse vakwerkhuis woonde de schrijver Wilhelm Ludwig Gleim, 1719-11003. Gleim was van 1747 tot 1791 secrctaris van het domkapittel en kanunnik. Zijn huis was het trefpunt van de door hem geleide Halberstadtse dichterskring waartoe ook L.F.G. Goekkingk en J.G. Jacobi behoorden en die werd bezocht door Klopstock, Herder, Heinse en Anna Luise Karschin.

Stedelijk museum
, Domplatz 36
 
He
t museum bevindt zich in de Spiegelschen Kurie. een barokgebouw uit 1782.

Andere bezienswaardigheden
 
Rede
rnsche Kurie uit 1796, Domplatz 3.
Mooie
vakwerkhuizen in de Gröper- en Taubenstrasze.
Van de ,
verdedigingswerken zijn slechts enkele resten van de stadsmuur bewaard gebleven en de waterpoorten uit 1444, Gleimstrasze.

Omgeving
 
Huysburg
, 11 km NW.
De romaanse basilicale kerk van het voormalige. in 1084 gestichte benedictijnenklooster werd gewijd in 112
1. Het west werk met twee torens kwam gereed in 1487, de hal aan de zuidzijde van het schip in 1756. De zijschepen hebben barokke kruisgewelven, het middenschip, transept en koor beschilderde houten plafonds (eveneens barok) uit 1729. De inrichting bestaat uit een altaar uit de eerste helft 18de eeuw, twee zijaltaren uit 1793. een preekstoel uit 1770 en een laat17de-eeuwse doopvont. Van de kloostergebouwen bleven gedeelten van de kruisgang en de zuidvleugel alsmede de barokke abdij (nu bejaardentehuis) uit 1746 bewaard. De Huy een 20 km lange heuvelrug. is een geliefd doel voor uitstapjes.

Spiegelsberge
, zuidelijke stadsrand.
Hel Jac
hthuis (nu restaurant), een eenvoudig barokgebouw, werd in 17100-1782 opgetrokken. Het rijke portaal is afkomstig van het afgebroken slot te Gröningen.

Wegeleben
, 12 km 0.
 
In de driebeukige vroeggo
tische basilica uit de tweede helft van de 13de eeuw bevinden zich een laatgotisch retabel met dubbele vleugels uil de tweede helft van de 15de eeuw. een preekstoel uit 1601 en een schilderij met Christuskop uit 1565 uit de school van Cranach. Hel raadhuis, een renaissancegebouw uit 1592 met bordestrap en arkel. werd in 1741 verbouwd. In het stadsdeel Adersleben staal de eenbeukige barok kerk, 18de eeuw, van het voormalige cisterciënzerinnenklooster. De inrichting is eveneens 18de eeuws.

Halberstadt Information
 
Hinter dem Rathause 6 - 38820 Halberstadt - Tel.: +49(0)3941 / 55 18 15 - Fax: +49(0)3941 / 55 10 89 - http://www.halberstadt.de  - halberstadt-info@halberstadt.de

Informatie
 
Rondleidingen: Ontdek monumenten van een 1200-jarige stad dagelijks, duur: 90 minuten. Rondleidingen door de Dom bezichtiging van de wereldberoemde Domschat dinsdag t/m zondag, duur: 75 minuten. Domschatzverwaltung: Domplatz 16a - 38820 Halberstadt - Telefoon: +49 3941 24237 - e-mail: mail@dom-und-domschatz.de
Romaanse route: Ga op verkenningstocht over een van de populairste toeristische routes van Duitsland. Bewonder Romaanse bouwwerken in Halberstadt, Gernrode en Quedlinburg!

** Uw accommodatie in geheel Duitsland  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Duitsland.
** Voor Halberstadt kan dat goed via: Hotels/Halberstadt Aanbevolen hotels zijn: Halberstädter Hof en Parkhotel Unter den Linden

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets