BOURGES hoofdstad van het departement CHER ligt tegen de helling van een heuvel, aan de samenvloeiing van de Yèvre en de Auron, en wordt beheerst door zijn kathedraal: het al van verre in het landschap - de Champagne berrichonne - zichtbare waarmerk van de oude kunst stad. De stad heette oudtijds Avaricum, was hoofdstad van de Gallische stam der Biturges Cubi, werd in 52 v.C. door Caesar in zijn strijd tegen Vercingetorix verwoest en werd onder de Romeinen de hoofdstad van Aquitanië. Naar regio Centre Val-de-Loire. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Jan, hertog van Berry, maakte Bourges in de 14de eeuw de hoofdstad van zijn hertogdom. Onder het bewind van de hertog beleefde de stad een grandioze artistieke bloei. Jan van Berry, kunstminnaar en verzamelaar, trok vele kunstenaars naar zijn hof, onder wie de gebroeders Limburg, die de verluchting van het beroemde getijdenboek Les très riches heures du Duc de Berry verzorgden, thans in het museum in Chantilly.

In de 15de eeuw,
 
in een tijd dat het Franse koninkrijk een van de dieptepunten in zijn geschiedenis beleeft, wordt Bourges hoofdstad van de laatste rest der Franse bezittingen, grote gedeelten zijn in handen van de Engelsen, onder koning Karel VII. 'Argentier' van de koning, d.i. beheerder van diens persoonlijke financiën, is de zakenman en financier Jacques Coeur.

De omstreeks 1395
 
in Bourges als zoon van een pelshandelaar geboren Jacques Coeur behartigt, behalve de steeds toenemende koninklijke opdrachten, met grote voortvarendheid zijn eigen zakelijke belangen. Hij heeft handelsbelangen in de Levant, aan de Middellandse Zee, exploiteert koper- en zilvermijnen en breidt via succursalen, bijkantoren,  in Parijs, Lyon en Tours zijn handelsimperium steeds verder uit. Met de aldus opgestapelde fortuinen kan hij bijzonder fraaie en luxueuze residenties bouwen. Het beroemdste komt in 1452 tot stand in zijn geboortestad Bourges. Jacques Coeur zelf zal er geen profijt meer van hebben: in 1451 valt hij in ongenade en wordt hij gevangengenomen.
In 1454 ontsnapt, brengt hij zijn laatste jaren door in Rome onder bescherming van de paus,
in wiens dienst hij in 1456 op het eiland Chios sneuvelt. Het is de in Bourges geboren Lodewijk XI, onder wiens bewind het Franse koninkrijk zich herstelt, die de stad in 1463 een universiteit geeft. Deze krijgt vooral in de 16de eeuw een grote reputatie, ook onder buitenlanders. Een der studenten, Johannes Calvijn, verkondigt er de reformatorische gedachten, die in de hele streek aanzienlijke aanhang verwerven. Tijdens de godsdienstoorlogen zijn Bourges en de streek Berry dan ook het toneel van hevige strijd, die voor lange tijd een eind maakt aan de voorspoed van de stad.

Vijf portalen, kathedraal BourgesKathedraal Saint-Étienne,= Stefanus
 
De stad is vooral bekend door de vijfschepige kathedraal, een bijzonder fraai voorbeeld van gotische bouwkunst. De kathedraal werd gebouwd tussen 1185 en 1324. De beide westtorens dateren uit de 13de en 16de eeuw. Er is geen dwarsschip. De vijf westportalen zijn rijk met beeldhouwwerk versierd; vrijwel alleen aan het middenportaal bevindt zich echter nog de originele sculptuur, Laatste Oordeel. Beroemd zijn de gebrandschilderde ramen, 12de tot 17de eeuw. In de fraaie 12de-eeuwse crypte, de grootste van Frankrijk, bevindt zich een grafbeeld van de hertog van Berry.

Wordt gerekend tot de klassieke
 
grote kathedralen van Frankrijk, waaraan overal ongeveer op hetzelfde moment, tegen het einde van de 12de eeuw, begonnen werd en die de hoogtepunten van- de gotische architectuur vormen. In tegenstelling echter tot menig andere kathedraal heeft het begin van de bouw onder een gunstig gesternte plaatsgehad, want een rij bisschoppen wijdde zich bekwaam en energiek aan de uitvoering van het plan.
Sinds het begin van de 12de eeuw
was de stad Bourges bezit van de kroon, en daardoor was de aartsbisschop vazal van de koning. Tussen de burgers, de clerus en de monarchie heerste een grote eensgezindheid, zodat ook de financiële voorbereiding van de bouw zonder problemen rond kon worden gemaakt.

Romeinse stadswal
 
Aan de andere kant hiervan, waarvan de ligging door een verhoging in het landschap te herkennen valt, werd rond het jaar 1195 een aanvang gemaakt met de bouw van het koor. Om het niveau verschil te compenseren bouwde men, zoals later ook in Le Mans, een grafkelder die in de gotische bouwkunst zijns gelijke zocht. In overeenstemming met de nieuwe behoefte om alles te aanschouwen, werden de relikwieën niet langer verborgen, maar in schitterende reliekschrijnen vertoond en aanbeden.
Na de afsluiting van het koor verrezen aan beide kanten van het voorlopige gebouw de noordelijke en zuidelijke zijbeuken.
Rond 1250 naderde de bouw van de kathedraal het stadium van voltooiing. De met de vijf schepen overeenkomende westportalen werden in de daaropvolgende jaren aangelegd. De bouw van de noordelijke toren werd rond 1260 beëindigd. De vensters van de lichtbeuk werden met een grisaillebeglazing uitgevoerd, slechts de rozen kregen een kleurige beglazing. Hier is reeds duidelijk de overstap naar een lichtere beglazing gedocumenteerd.

Begin van de 14de eeuw
 
Ontstonden er scheuren in het muurwerk van de zuidelijke toren. De toren begon over te hellen en daardoor het gewelf van het langschip te bedreigen. Direct werden de nodige fondsen voor de redding beschikbaar gesteld en verrees aan de zuidkant een machtige steunbeer. Op 13 mei 1324 werd het gebouw gewijd. Tussen de 14de en de 16de eeuw werden kapellen aangebouwd en werd de reusachtige roos boven het westportaal ingezet. De beroemde Duc de Berry, een van de grootste mecenassen van de kathedraal, gaf hiertoe opdracht aan een speciale architect. Het ongeluk dat bij de zuidelijke toren nog net voorkomen was, voltrok zich bij de voltooiing van de noordelijke toren.

Op 31 december 1506
 
Toen  stortte die in, waarbij een groot deel van het gewelf vernield werd. Het duurde tot 1542 voordat de toren gereconstrueerd was. Ook de kathedraal Saint-Étienne leed onder plunderingen en verwoestingen. Tijdens de revolutie dreigde zij zelfs gesloopt te worden. In de 19de eeuw werden weliswaar belangrijke reparaties uitgevoerd, maar ook ging veel van de eenvoudige schoonheid van het gebouw verloren door nodeloze verfraaiing, zoals de toegevoegde pinakels (kruisbloemen) op het dak en op de steunberen. Tot de grootste schatten van de kathedraal behoren de vensters,  qua betekenis en schoonheid vergelijkbaar met die van Chartres, en het timpaan van het westportaal dat het Laatste Oordeel voorstelt. Tenslotte mag het grafmonument van Duc de Berry niet vergeten worden. In een witte marineren sarcofaag rust hij alleen in het midden van de crypte.

Palais Jacques CoeurPalais Jacques-Coeur
   
Het paleis, gebouwd tussen 1443 en 1452, is een prachtig voorbeeld van profane bouwkunst uit de late middeleeuwen. Het complex vormt een onregelmatige vierhoek en bestaat uit vier gebouwen gegroepeerd om een binnenplaats. De oostgevel is, in tegenstelling tot de strenge, vestingachtige westgevel, rijk en speels gedecoreerd. Aan de achthoekige traptoren het devies van Jacques Coeur: A vaillans coeur, riens impossible, Voor een dapper hart is niets onmogelijk. Steeds weerkerende versieringsmotieven in en aan het complex zijn de schelp, het attribuut van Jacobus van Compostela, de patroonheilige van Jacques Coeur, en het hart, verwijzend naar zijn naam. In de ook zeer rijk gedecoreerde gevel van het hoofdgebouw aan de binnenplaats zijn drie traptorens, waarvan de middelste, zeshoekig van vorm, versierd is met exotische bomen, herinnering aan de reizen van Jacques Coeur.
Het interieur geeft een goed idee van het comfort en de luxe waarmee een welgesteld koopman zich in de 15de eeuw kon omringen:
de schitterende eetzaal met gebeeldhouwde schoorsteenmantel, de huiskapel met plafondschildering, de ingenieuze watervoorziening, het duivenverblijf onder de hanenbalken, bestemd voor de postduiven die voor een snelle communicatie met de handelsfilialen van  Jacques Coeur moesten zorg dragen.
Is opgenomen in de Route Jacques Coeur

Hótel Lallemant
 
Is een prachtig koopmanshuis, gebouwd eind 15de eeuw door Jean Lallemant, een rijke lakenhandelaar. Het pand, dat een mengeling van gotische en renaissance-elementen vertoont, werd in de 16de en 17de eeuw verbouwd. Het herbergt het Musée d'art décoratif met 17de- en 18de-eeuwse meubelen, wandtapijten, 17de-eeuwse schilderijen en 18de­eeuwse en begin 19de-eeuwse keramiek. De twee grote vertrekken op de begane grond hebben mooie cassettenplafonds in renaissancestijl. Er is een schoorsteenmantel met de emblemen van Lodewijk XII en Anne van Bretagne, stekelvarken en hermelijn. In de kapel een merkwaardig cassettenplafond met raadselachtige, zeer uiteenlopende voorstellingen.

Musée du Berry
 
Is gevestigd in het Hôtel Cujas, dat omstreeks 1515 is gebouwd door architect Guillaume Pelvoysin voor een Florentijnse koopman en later werd bewoond door de befaamde jurist Cujas. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van en het leven in de Berry. Archeologische collectie van de prehistorie tot en met de Gallo­Romeinse tijd. Voorts een afdeling schilderijen van Italiaanse, Vlaamse en Franse meesters uit 15de-19de eeuw.

Andere bezienswaardigheden 
Hôtel des Echevins, schepenhuis, gebouwd eind 15de eeuwen bestaande uit een hoofdgebouw in renaissancestijl met een rijk gedecoreerde achthoekige toren en een begin 17de-eeuwse vleugel. Vanuit de schitterende tuinen van het aartsbisschoppelijk paleis, in oorsprong waarschijnlijk aangelegd door de 17de-eeuwse tuinarchitect Le Nôtre, heeft men een mooi gezicht op de kathedraal. De stad bewaart nog een aantal huizen uit het eind van de 15de en het begin van de 16de eeuw, vroegere huizen zijn tijdens de brand van 1487, die tweederde van de stad in puin legde, afgebrand.
Maison de la Reine Blanche, een van de oude huizen, waarvan sommige nog in hout, zijn te noemen het , Rue Gambon, met gebeeld­houwde gevelversiering, en het zoge­naamde Geboortehuis van Jacques Coeur, Rue d'Auron, in werkelijkheid begin 16de eeuw gebouwd op de plaats van het huis van diens schoonvader, het Maison de Pelvoysin in de gelijknamige straat.

Office de Tourisme:
21, rue Victor Hugo  -  B.P. 126  -  18000   BOURGES   -  Tel: 33 (0) 2 48 23 02 60   -  Fax: 33 (0) 2 48 23 02 68  -  Internet: http://www.ville-bourges.fr

**
Uw accommodatie
in Bourges kunt U goed boeken via City.Bourges. Er zijn 10 (14) hotels online boekbaar. Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels  per thema gerangschikt. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!

Informatie
Bourges Oú dormir, manger, sortir, voor hotels-restaurants en bars.  -  Prachtig is de folder La cathedrale Saint-Etienne, Bourges Fr.
Met behulp van de brochure Il reste encore des Trésors à Découvrir Fr. kunt Route Jacques Coeur volgen.
Bourges, La ville des Nuits Lumière Fr.,Eng., is een goede plattegrond met kort de belangrijkste monumenten en bezienswaardigheden daarop aangegeven.
Bourges Le bon plan is een gedetailleerde kaart met straten index

 

ROUTE JACQUES COEUR      
Als zoon van een pelshandelaar vangt Jacques Coeur, 1400-1456, in 1432 aan met zijn reizen naar de Oriënt. Vanuit zijn kantoren in Montpellier en Marseille bestuurt hij een indrukwekkend commercieel netwerk dat zich langs de Middellandse Zee uitstrekt. Zijn vergaarde fortuin stelt hem in staat de slotgevechten van de Honderdjarige Oorlog te financieren, maar datzelfde fortuin wekt de jaloezie van het Hof en leidt tot zijn arrestatie en uiteindelijk tot zijn dood in ballingschap. De toeristische route die naar hem genoemd  is, voert langs 19 bezienswaardige plaatsen en monumenten, zoals particuliere kastelen, musea en abdijen, en biedt volop variatie als u de Berry wilt ontdekken!
1 - La Bussière
Dit in geruite steen opgetrokken kasteel dat in de 17de eeuw verbouwd werd, ligt in een meer met daaromheen een park dat door Le Nôtre ontworpen werd. Men kan er een tentoonstelling over de visvangst bezichtigen.
2 - Gien (Loiret)
Dit is het meest zuidelijke kasteel van de Loirekastelen. Het is in 1484 gebouwd door Anne de Beaujeu, regentes van het koninkrijk. Sinds 1952 is hier het internationale museum van de jachtgehuisvest.
3 - Argent-sur-Sauldre
Dit kasteel dat door Victor Louis gebouwd is en voortkwam uit het bouwwerk dat in 1501 door Marie de Sully opgericht was, biedt ruimte aan het  “Musée des Métiers” oftewel museum der ambachten.
4 - Blancafourt 
Deze in de 15de  eeuw gebouwde versterking van roze steen werd in de 17de eeuw verbouwd. U vindt er meubilair en wandtapijten uit de 17de  en 18de  eeuw
5 – Aubigny-sur-Nère
In het kasteel van de Stuarts bevinden zich verschillende verzamelingen en musea over de , Schotse Auld Alliance, over Marguerite Audoux en het Verzet in de Cher.
6 - In deze voormalige residentie  
van de prinsen van Boisbelie werden ooit de prinses van Clèves,en de beroemde Sully ontvangen. In het kasteel bevindt zich een museum dat aan Alain- Fournier gewijd is.
7-  La Verrerie (Oizon)
Opvallend aan dit elegante, door de Stuarts gebouwde verblijf uit de vroegrenaissance zijn de Italiaans aandoende loggia, de fresco's van de kapel en de treurende figuren bij de graftombe van de hertog van Berry.
8 - Boucard, Le Noyer 
Van buiten gezien biedt dit kasteel de strenge aanblik van een middeleeuws fort. Maar eenmaal over de brug, wordt u aangenaam verrast door een charmante, renaissancistische binnenplaats.
9 – Maupas, Morogues
Dit kasteel dat dateert uit de 15de eeuw en dat in de 19de eeuw verbouwt werd, bezit een unieke collectie aardewerk en souvenirs van de graaf van Chambord.
10- Menetou-Salon 
Dit kasteel, dat eigendom was van Jacques Coeur in 1448, is tegenwoordig een luxueus woonverblijf.  Het werd in de 19de  eeuw door de prinsen van Arenberg in neogotische stijl herbouwd.
11 – Bourges
Ook de kapel die hij in de kathedraal oprichtte, herinnert aan de schatkistbewaarder. De gebrandschilderde ramen ervan vormen een hoogtepunt van de schilderkunst op glas in de 15de eeuw.
12 – Palais Jacques Coeur 
Bourges heeft dit paleis in flamboyant-gotische stijl te danken aan deze beroemde financier van Karel VII. Het is een van de mooiste Franse burgerwoningen uit de 15de eeuw.
13 - Dun-sur-Auron
In Dun-sur-Auron, dat vroeger Dun-le-Roi heette, zijn veel overblijfselen uit de geschiedenis te bewonderen, zoals de klokkentor, 16de eeuw, de middeleeuwse vestingwallen of het museum  van het kanaal van Berry.
14 – Châteauneuf-sur-Cher 
Deze residentie uit de 16de eeuw is gebouwd op de grondmuren van een middeleeuwse vesting. Vlakbij bevindt zich een fraai dierenpark.
15 – Meillant
Dit kasteel toont twee gezichten: slotgrachten en torens aan de zijde van het park, en een gevel in flamboyante stijl, die aan het begin van de Renaissance gebouwd werd aan de zijde van de binnenplaats.
16 – Noirlac 
De cisterciënzer abdij van Noirlac, die voor 1150 door een neef van Sint Bernardus gesticht werd, is één van de mooiste voorbeelden van de middeleeuwse kloosterarchitectuur 12de tot 14de eeuw.
17 – Saint-Amand-Montrond
In het Hôtel Saint-Vic, voormalig onderkomen van de geestelijken van Noirlac, 16de eeuw, vindt u een rijke collectie die de plaatselijke geschiedenis weerspiegelt.
18 – Ainay-le-Vieil 
Achter een imposante ronde ommuring uit de Middeleeuwen ligt een sierlijk Renaissanceverblijf verscholen. In het park bevinden zich een prachtig rosarium en een tuin met bloemperken.
19 – Culan
Deze burcht uit de 13de en 15de eeuw is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het gebint en de torenloop van hout, de gemeubileerde zalen en de naar middeleeuws voorbeeld ingerichte tuin rechtvaardigen een bezoekje!  

** Uw accommodatie  in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”!
 
** U vindt er o.a.:
    Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets