BOURGONDIË.  Een vakantie of een omweg waard: bijv. Château-Chinon. Is de geboorteplaats van de voormalige president Mitterand. Hier staat in het Septennat-museum de collectie staatscadeaus uitgestald, die Mitterand tijdens zijn ambtstermijnen heeft ontvangen. Naar regio Bourgondië. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Wijnhuizen
Een bezoek aan één van de vele wijnhuizen die Bourgondië rijk is en waar u wijn kunt proeven en kopen. U vindt die vooral aan de route 'La Côte', een toeristische route die tussen de wijngaarden door van Dijon naar Beaune loopt. Dit is de regio van de Grand Cru's.

Kasteel van Ancy-le-Franc
Eén van de mooiste Renaissancistische kastelen van de Bourgogne.

Mont Beuvray  
Vanaf het uitzichtpunt heeft u een fantastisch uitzicht over de groene heuvels van de Morvan en de stad Autun.

St. Maguerite.
Bekijk de prachtig versierde tombes, glas-in-lood ramen en de kapel van de heilige.

Archéodrome 
Ten zuiden van Beaune. Dit museum vertelt de geschiedenis van Bourgondië.

Fontenay
Is een 12e eeuwse cisterciënzer klooster. Sereen gebouw met een nogal sobere inrichting.

Het klooster St. Gildard van Nevers.  
In een kristallen kist ligt hier het opgebaarde lichaam van Bernadette Soubirous, het herdersmeisje aan wie de heilige maagd Maria enkele malen in een grot bij Lourdes verscheen.

Abdijen/ kloosters
Van Cluny, Vézelay, Cîteaux en Tournus. Deze religieuze monumenten vormen ieder op hun eigen wijze een schakel in de rijke religieuze geschiedenis van deze regio.

Het Château de Cormatin.  
Prachtig 17e eeuws kasteel. Vooral het 'Cabinet de Ste Cécile', een blauw met goud gedecoreerd vertrek in Barokstijl is een bezoekje waard.
Bron: Fransverkeersbureau

Arnay-le-Duc     
Oud stadje op een voorgebergte in het departement Côte-d'Or. Opvallend is de kerk van Saint Laurent uit de 15de en 16de eeuw. Het renaissance cassettenplafond is opmerkelijk. Achter het hoogkoor staat de toren van de Motte-Forte.  NW ligt het natuurpark de Morvan. Foto: Henk Griffioen, Assen

Office de Tourisme:
Pays de l'Auxois - Ville Porte du Parc Naturel du Morvan, Rue Saint Jacques, B.P. 28, (RN 6) - Ouvert toute l'année , tél. 03.80.90.07.55, télécopie : 03.80.90.07.55.
Email : ot@arnay-le-duc.com  -  Internet:  http://www.arnay-le-duc.com  

Saulieu   
De aan de rand van het Morvangebergte,  departement Côte-d'Or, gelegen stad verwierf allang geleden gastronomische bekendheid. Saulieu is echter niet alleen een stad van de goede keuken, maar ook van de kunst: een charmant klein museum toont verschillende collecties met uitgelezen kunstvoorwerpen uit de omgeving.

Saint-Andoche 
Deze kerk is in de vroege l2de eeuw gebouwd. Saint­Andoche werd kapittelkerk toen de monniken door kanunniken werden afgelost. Tijdens de Honderdjarige Oorlog en de godsdienstoorlogen werd zij zwaar beschadigd. Vanwege verbouwingen, in de l8de eeuw o.a. van een nieuw koor voorzien, is de kerk architectuur-historisch slechts van geringe betekenis, ofschoon zij verwant is aan de stijl van Cluny. Toch is een kort bezoek de moeite waard vanwege de fantasie­rijke, romaanse kapitelen, bladmotieven, merkwaardige faunfiguur, Bijbelse scènes. In de kerk bevinden zich de gerestaureerde sarcofaag van de heilige Andochus, een van de eerste missionarissen van Bourgondië, een mooie sculptuur Maagd Maria met Kind Jezus die Mme De Sévigné heeft laten vervaardigen, en koorbanken uit de late 14de eeuw.

Omgeving
 
Thoisy-la-Berchère, 12 km ten zuidoosten van Saulieu
In dit kasteel uit de l5de en de 16de eeuw bevindt zich onder andere een oratorium, niet-openbaar bedehuis; bidvertrek, voorzien van crucifix, klein altaar,  met mooie betimmeringen in renaissance­stijl.

Office de Tourisme

Maison du Tourisme, 24 rue d'Argentine, RN 6 , tél. 03.80.64.00.21, télécopie : 03.80.64.21.96, Minitel : 36.14 COTEDOR. 
Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - du 1er mai à la Toussaint, dimanches et jours fériés de 10h à 12h - juillet et août du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h
Email : saulieu.tourisme@wanadoo.fr

Semur-en-Auxois   
Schilderachtige oude stad in het departement Côte-d'Or. Ligt op een steil voorgebergte.
Is de hoofdstad van de Auxois, een streek in Bourgondië, zou haar stichting - volgens de legende ­te danken hebben aan Hercules. De geschiedenis echter vermeldt dat hertogen Semur tot een belangrijke vesting maakten en de kathedraal bouwden. De stadsmuren, de restanten van de gesloopte burcht en de oude poort Savigny, 14de eeuw, geven de stad een middeleeuws aanzien. Het mooiste uitzicht heeft men vanaf de oever van de Armançon, die zich om de stad heen slingert. Het best kan men de stad binnenkomen door de korte Rue Buffon, die omzoomd is door oude, eerbiedwaardige huizen.

Kerk Notre-Dame
 
De door hertog Robert I in de 11de eeuw gestichte kerk werd in de 13de en de 14de eeuw verbouwd en later door Viollet-le-Duc ingrijpend gerestaureerd. Twee vierkante torens flankeren de façade, 13de eeuw, voorafgegaan door een grote 15de-eeuwse porticus. Aan de noordzijde bevindt zich de charmante Porte des Bleds  uit de 13de eeuw: in het timpaan de geschiedenis van de heilige Thomas. Twee stenen slakken kruipen langs een colonnet, kleine, dunne zuil, omhoog, herinnerend aan de tijd dat de nu door de restaurants te importe­ren dieren rijkelijk aanwezig waren.

Ondanks de veranderingen blijft de Notre-Dame 
een voorbeeld van Bourgondische gotiek, vooral in het koor, fraaie sluitsteen en kapitelen. In de kapellen van de linkerzij beuk, hoofdzakelijk laat-15de-eeuws, bevinden zich een Graflegging uit 1490 en vensters met voorstellingen van oude beroepen, te weten lakenwevers en slagers. Dicht bij de Porte des Bleds bevindt zich een hoog ciborium, overhuiving van het altaar, rustend op kolommen, 15de eeuw, in de vorm van een obelisk, bekroond door een fraai bewerkt torentje.

De Tour de l'Orie d'Or,  
restant van een op bevel van Hendrik IV ver­woeste burcht, bevat een klein museum, beheerd door de 'Société des sciences historiques et naturelles' van Semur. In het voormalige dominicanenklooster bevindt zich eveneens een museum met verschillende collecties, zoals een bibliotheek met talrijke waardevolle manuscripten en incunabelen.

Omgeving
 
Chäteau de BourbiIly, 9 km ten zuidwesten van Semur
Deze oude vesting behoorde toe aan de familie van de heilige Jeanne de Chantal en Madame De Sévigné.

Office de Tourisme
Place Gaveau , tél. 03.80.97.05.96, télécopie : 03.80.97.08.85 - Ouvert toute l'année de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 - dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h - de juin à septembre de 9h à 19hChalon-sur-Saône    
Ligt  in het departement Saône-et-Loire, aan de Saône.
De stad is vanwege de geografische ligging reeds sinds de oudheid een belangrijk handels-, transport- en administratief centrum.
De stad herbergt nog verscheidene overblijfselen uit haar geschiedenis: naast een groot aantal 16de- en 17de-eeuwse huizen zijn er de voormalige St.-Vicentkathedraal, de St.-Pierrekerk en de tour du Doyenné. Het musée Denon heeft een collectie schilderijen en archeologische opgravingen uit de Romeinse tijd.
Chalon is het oude Cabillonum dat ten tijde van de Gallische oorlogen een belangrijk steunpunt was voor de troepen van Caesar.

Office de Tourisme:  
Square Chabas - 29, Boulevard de la République , tél. 03.85.48.37.97, télécopie : 03.85.48.63.55.
Réceptif, Visites guidées, Communication, Promotion de la Côte Chalonnaise.
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, dimanche et jours fériés de 10h à 12h - Juillet et août du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30, dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
Email : chalon@chalon-sur-saone.net

Clamecy    
Ligt in het departement Nièvre. Clamecy dankte in het verleden zijn voorspoed aan het houttransport. Van hier uit werden de in de Haut-Morvan gekapte bomen bij hoog water bijeengebracht in enorme vlotten, over de Yonne en de Seine naar Parijs gedreven. De aan de samenvloeiing van de Yonne en de Beuvron gelegen stad is de geboorteplaats van de schrijver Romain Rolland. De schilderachtige oude binnenstad bewaart nog een aantal mooie oude huizen.

De kerk Saint-Martin,  
13de-15de eeuw, heeft een uitermate rijk gedecoreerde façade en toren in flamboyant gotische stijl. De kerk heeft geen transept. Het 'doksaal' in het interieur, aangebracht door Viollet-le-Duc, in de 19de eeuw, diende in werkelijkheid om twee wijkende pijlers te stutten.
In het 16de-eeuwse Hôtel du duc de Bellegarde is een museum ingericht met collecties schilderijen en faience en een afdeling gewijd aan de geschie­denis van het houttransport.

Office de Tourisme:
Rue du Grand Marché , tél. 03.86.27.02.51, télécopie : 03.86.27.20.65 - Sous-préfecture de la Nièvre.

La Charité-sur-Loire  Foto: Henk Griffioen, Assen
La Charité-sur-Loire ligt in het departement Nièvre, op de rechteroever van de Loire.

La Charité-sur-Loire wordt gedomieerd door de torens van haar belanrijkste monument:
de voormalige abdijkerk Notre-Dame. De abdij werd in de 11de eeuw vanuit Cluny gesticht, telde ongeveer 200 monniken, stond aan het hoofd van een vijftigtal andere kloostergemeenschappen en was een belangrijke pleisterplaats op een van de pelgrims routes naar Compostela. Het klooster had zwaar te lijden in de Honderdjarige Oorlog en vervolgens tijdens de godsdienstoorlogen en werd verlaten in de tijd van de Revolutie. Ook de kerk geraakte buiten gebruik. Victor Hugo schreef erover: In La Charité-sur-Loire, bij Bourges, staat een romaanse kerk, die zich door haar immense afmetingen en door de rijkdom van haar architectuur zou kunnen meten met de beroemdste in Europa, maar zij is voor de helft verwoest.'

De Notre-Dame-de-la-Charité,  
vroeger de grootste kerk van Frankrijk op Cluny na, werd vanaf het eind van de 11de eeuw tot in de eerste decennia van de 12de eeuw in etappes gebouwd. In de 13de en in de 16de eeuw werd zij door brand verwoest. Het geruïneerde schip werd bij restau­raties in de 17de eeuw niet herbouwd: men nam er genoegen mee de kerk in sterk geslonken vorm te herstellen. Bewaard bleven vier traveeën, het transept en het koor.

De Notre-Dame is nu dus in twee delen gescheiden:  
de romaanse toren en het hoofdportaal van de vroegere façade staan los van de kerk. Tussen de twee delen, op de plaats van het vroegere schip, ligt een schilderachtig pleintje. Een der dichtgemetselde  portalen van de voormalige façade heeft nog een fraai timpaan. De romaanse voorstelling heeft tot verschillende interpretaties aanleiding gegeven, Christus die de orderegels van C1uny in ontvangst neemt dan wel Christus die het klooster van La Charité zegent. De huidige kerk heeft een reusachtig dwarsschip, een imposante triomfboog en een mooi Romaans koor. De weelderige decoratie der kapitelen geeft een brede scala van de meest uiteen­lopende voorstellingen. Opgravingen in het koor hebben de resten van een kleine, 11de-eeuwse kerk aan het licht gebracht.

Avallon met de St. LazareAvallon      
Avallon ligt in het departement Yonne. De oude stad is schilderachtig gelegen boven het dal van de Cousin. In de middeleeuwen werd de stad van zware vestingwerken voorzien: omwalling, torens en bastions herinneren nog aan die periode. Tour de l'Horloge uit de 15de eeuw.

Saint-Lazare
 
Apsis en absidiolen van deze kerk stammen uit de 11de eeuw, onder het koor bevindt zich een crypte uit vroegchristelijke tijd, restant van een kerk uit de 4de eeuw. De twee portalen in de façade - een derde ging in de 17de eeuw verloren toen de klokkentoren omstortte - zijn fraaie voorbeelden van romaanse beeldhouwkunst uit Bourgondië. Ze zijn echter tijdens de godsdiensttwisten, 16de eeuw, en tijdens de Revolutie zwaar beschadigd.

Musée de l'Avallonais
 
Het kleine mu­seum herbergt een zeer gevarieerde collectie: geologie, prehistorie, Griek­se en Romeinse sculpturen, munten en schilderijen, o.a. van Toulouse-Lau­trec en Rouault.
Office de Tourisme:

6 rue Bocquillot , tél. 03.86.34.14.19, télécopie : 03.86.34.28.29. Ouvert toute l'année - en saison tous les jours.

Chablis    
Chablis wordt ook wel de "Gouden Poort van Bourgondië" genoemd. Ligt ten zuiden van de abdij van Pontigny. Hier liggen de wijngaarden van de Chablis-wijnen, gemaakt van de chardonnay druif. De kalkrijke streek levert een droge, frisse witte wijn, die prima past bij visgerechten. De monniken van Pontigny introduceerden hier in de middeleeuwen de druiven cultuur. 
 
Via de brug over de Serein  
komt men in Chablis. Op place du Marche zijn wijnproeflokalen. Via een straatje komt men bij de St. Martin, een kerk uit de 12e eeuw. Het Romaanse portaal aan de zuidzijde valt direct op. Op de deuren bevinden zich veel hoefijzers, ex-voto's van pelgrims. Ten zuiden van de St. Martin ligt een promenade met mooi uitzicht op de Serein.

Office de Tourisme:  
1, quai du Biez, B.P. 38 , tél. 03.86.42.80.80, télécopie : 03.86.42.49.71.  -  En saison du 01/04 au 30-11 ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et du 01/11 au 31/03 du Lundi au Samedi inclus de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, dimanche de 10h à 13h
Email : ot-chablis@chablis.net -

Chalon Sur Saône    
Chalon-sur-Saône ligt in het departement Saône-et-Loire, aan de Saône
Levendige en dynamische industrie­stad en handelscentrum, met een rivierhaven aan de Saône, eindpunt van het Canal du Centre, dat eind 18de eeuw gegraven werd. De stad speelde door haar gunstige ligging aan een kruispunt van wegen en aan de goed bevaarbare Saône al in de Romeinse tijd een rol van betekenis. Chalon is de geboorteplaats van Nicéphore Nièpce, 1765-1833, pionier op het gebied van de fotografie.
De oude stad, met name de wijk rondom de kerk Saint-Vincent, bewaart nog zeer veel mooie oude huizen, Rue Saint-Vincent, Rue du Chàtelet.

Saint-Vincent
 
De voormalige kathedraal is een nogal heterogeen bouwwerk: de oudste gedeelten stam­men uit de 11de en 12de eeuw, het koor uit de 13de. Van de 14de-16de eeuw werd opnieuw aan de kerk gebouwd en werd zij vergroot. De façade is neogotisch, 19de eeuw. De kerk bezit o.a. een 15de-eeuwse doopvont, een 15de-eeuwse piëta, wandtapijten uit de periode der renaissance en een groot aantal oude grafstenen. De 15de-eeuwse kloostergang is gerestaureerd.

Musea
 
Musée Denon
,
genoemd naar Vivant Denon, pionier op het gebied van de egyptologie en directeur-generaal van de Franse musea in het begin van de 19de eeuw, omvat een rijke archeologische collectie, etnografica, schilderkunst uit de Franse, Hollandse, Zuid-Nederlandse en Italiaanse Scholen, o.a. Luca Giordano, Van Mierevelt, Géricault, Fragonard.

Musée Nicéphore Nièpce  
heeft een veelomvattende, aan de fotografie gewijde verzameling, o.a. oude apparatuur en de eerste heliogravures, reproducties door middel van de heliografie, synoniem: fotogravure, uitvinding van Nièpce.

Office de Tourisme: 
boulevard de la République  -  71100   CHALON SUR SAONE  -  Tel: 33 (0) 3 85 48 37 97   -  Fax: 33 (0) 3 85 48 63 55    E-mail: chalon@chalon-sur-saone.net
Informatie
*  De kaart Plan officiel de la ville de Chalon-sur-Saône heeft aan de achterzijde een stratenindex.
*  Er zijn twee kleine brochures beschikbaar, Chalôn-sur-Saône, Guide touristique en Hébergement et restauration, Fr..

Chatillon-sur-Seine 
Bourgondisch stadje dat als het ware omspoeld wordt door de Seine. De hooggelegen kerk Saint-Vorles is Romaans en stamt uit de 11de eeuw, maar is in later eeuwen ingrijpend verbouwd. De kerk Saint-Nicolas is 12de-eeuws, maar werd in de 16de eeuw vergroot.

Archeologisch Museum en de schat van Vix
 
Het museum is gevestigd in een renaissancegebouw en herbergt, behalve een rijke collectie oudheden uit Gallo-Romeinse tijd, sedert enkele decennia de vermaarde 'schat van Vix'. In 1953 werd in Vix, een dorpje 7 km ten noordwesten van Chátillon, een zeer rijk graf uit ca. 500 v.C. ontdekt.

Onder een grote grafheuvel, 42 m in doorsnee en 6 m hoog,
 
werd het skelet aangetroffen van een ca. 35­ jarige vrouw, een prinses, die daar met een opzienbarende grafgift was begraven. Aan het licht kwamen een vierwielige wagen, een gouden hoofdsieraad van 480 gram, een Attische zwartfigurige schaal en het meest spectaculaire en grootste bronzen mengvat ooit gevonden.

Deze zgn. krater is 1,64 m hoog, weegt ruim 208 kg,
 
heeft twee rijkversierde oren en is rondom de hals gedecoreerd met een halfreliëf, reliëf waarbij de figuren half uit het vlak komen, van krijgers en wagenspannen. Het stuk is van Griekse makelij, waarschijnlijk vervaardigd door in Zuid-Italië gevestigde Grieken voor een vroeg-Keltische opdrachtgever. Deze woonde naar men aanneemt in de nabij Vix gelegen, strategisch gesitueerde 'vorstenburcht' op de Mont-Lassois. De gigantische vaas troont in het midden van een zaal van het museum en is omgeven door de andere vondsten uit het graf van de prinses.

Office de Tourisme:
 
Place Marmont, BP 78 , tél. 03.80.91.13.19, télécopie : 03.80.91.21.46,  - Ouvert tous les jours en saison - sauf dimanche et jours fériés hors saison.

Villes Sanctuaires    
The Association of « Villes Sanctuaires » of France brings together Tourist Offices and Shrines in pursuit of a common objective : continual improvement of the welcome given to visitors, tourists or pilgrims at the site they are discovering, or in their wish to know more about the tourist surroundings of the shrine. The Association is at your disposal to make organising your stay in the Shrine Towns of France.
Association des Villes:
25, avenue Jean-Paul II  -  B.P. 119  -  71603   PARAY LE MONIAL  -  Tel: 33 (0) 1 42 54 97 31   -  Fax: 33 (0) 1 42 64 76 30  -  E-mail: ot.paray@wanadoo.fr

** Uw accommodatie
in de regio Bourgondië kunt U goed boeken via Region.Bourgogne.  Er zijn 241  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
 
Hotels in populaire steden in regio Bourgondië : Beaune  -  Dijon  -  Chalon-sur-Saône  -  Mâcon  -  Crêches-sur-Saône  -  Marsannay-la-Côte  -  Tournus  -  Nuits-Saint-Georges  -  Levernois  -  Montagny-lès-Beaune  -  Chagny  -  Varennes Vauzelles
Hotels op / nabij luchthaven:
CHARNAY (QNX)  -  
FOURCHAMBAULT (NVS)  

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
    Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets