LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. Wie de Camargue bezoekt, het natuur­ en dierenparadijs van de Provence, zal ook zijn beroemde hoofdstad Les Saintes-Maries-de-la-Mer willen zien. Van Gogh raakte in zijn ban en bedwelmd door de kracht van een onbarmhartige zon schiep hij hier vele van zijn schilderijen. Departement Bouches-du-Rhône
Naar overzicht regio
Provence-Alpes.
  Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Kaart van de Camargue aan de oevers van de RhoneMen bereikt deze thans aan de zee,
ten oosten van het Grau d'Orgon in het zuiden van het land gelegen plaats over niet altijd vlakke wegen. Zij voeren in vele bochten naar het eertijds arme vissersdorp vanuit Aigues-Mortes, Saint­Gilles of Arles door de grotendeels onbewoonde, met riet begroeide moerassen van de Camargue, met zijn geïsoleerde hutten, kudden stieren en paarden en groepen roze en witte flamingo's.
Tegenwoordig is de plaats veroordeeld 

tot een waarlijk pseudobestaan onder de horden toeristen. Zodra de stroom vreemdelingen is weggeëbd en zodra men over de camping en de kunstmatige, nagebouwde cabanes heen kan kijken, wordt deze plaats in haar ware gedaante zichtbaar.
Het is een kleine, dappere vesting,
te midden van een zandwoestijn onder een onbarmhartig gloeiende zon, omspoeld door de zee, zo nu en dan geteisterd door de mistral en bedreigd door het altijd in beweging zijnde moeras. Even hard was de geschiedenis van de stad.

Eeuwenlang leidden vissers er een pover bestaan,  

gewantrouwd door de andere Provençalen, omdat zij mede door roof en afval van anderen in hun levensonderhoud moesten voorzien. Gedwongen door de niet aflatende aanvallen van piraten, met name de Saracenen, werd de kerk tot burchtkerk verbouwd, waarin de vissers in tijd van nood met hun gezin bescherming vonden.
Destijds lag de plaats enige kilometers landinwaarts.
De zee rukt gevaarlijk ver op en de vestingmuren vormen nu een wal die Les Saintes-Maries-de-la-Mer tegen het water beschermt. De nederzetting wordt sinds de Romeinse tijd in documenten vermeld. In de 10de eeuw zou graaf Guillaume de Saracenen hebben verdreven, een verdedigbare kerk op de plaats van een oudere, 6de-eeuwse reliekenkapel hebben gebouwd en de vissers en herders bij hun vestiging hebben geholpen.
Op initiatief van koningin Jeanne
werd vanaf de tweede helft van de 14de eeuw de kerktoren als uitkijkpunt gebruikt, zodat naderend gevaar aan het gehele gebied kon worden gemeld.

Sedert lange tijd doet hier de legende de ronde

dat circa 40 n.C. de joden een groep mensen in een boot zonder roer of zeil de zee zouden hebben opgestuurd. Dat betrof Maria Jacobi, de zuster van Maria, Maria Salome, de moeder van de apostelen Johannes en Jacobus alsmede Lazarus met zijn beide zusters, Maria Magdalena, Maximius, Sidonius en bovendien Sara, de donkerhuidige dienares van de twee Maria's.
Volgens de legende zonk de boot
tegen de verwachting in niet, maar transporteerde zijn opvarenden op wonderbaarlijke wijze naar de kust van Zuid-Frankrijk, voer tussen de klippen voor Les Saintes-Maries-de­la-Mer door en meerde daar af.

Martha zou naar Tarascon
 

zijn gegaan om het evangelie te verkondigen, Maximius en Sidonius naar Aix, Lazarus naar Marseille en Maria Magdalena naar de heilige grot van Sainte-Baume. Maria Jacobi en Maria Salome zouden met hun dienares Sara zijn gebleven en later daar zijn gestorven.
In 1448 liet koning René de relieken zoeken
die men hier vervolgens aantrof en plechtig in reliekhouders bijzette. Toen kwam een stroom bedevaartgangers op gang die eeuwenlang doorging. De kerk moest worden vergroot, en de naam van het dorp die in de volksmond reeds lang Les Saintes-Maries-de-la-Mer maar sinds de II de eeuw echter Notre-Dame-de-la-Mer luidde, werd in de 18de eeuw officieel. In 1794 werden de relieken bij een aanval op de kerk gered en in 1797 in nieuwe reliekhouders in de kapel boven het koor geplaatst.

Les-Saintes-de-la-Mer, vesting- en bedevaartskerkKerk
 

De klokkentoren heeft vijf klokken en drie spitse gevels. Wit afstekend in de zon tegen een diepblauwe hemel ziet men hem vanaf de zandverstuivingen rondom reeds van verre.
De kerk is een uniek gebouw:
tegelijk pelgrimskerk, vluchtburcht en versterkte toren. Het vestingachtige karakter wordt van buiten door het burchtidee onderstreept.

De tegenwoordige, eenbeukige kerk ontstond 

tussen 1165 en 1200. De reliekenverering nam dusdanig toe dat in de 14de en 15de eeuw aan de oostzijde van de kerk een crypte moest worden bijgebouwd, waardoor de twee meest oostelijke traveeën werden verhoogd en een opgang moest worden aangebracht. Daarom werden er aan de westkant twee nieuwe traveeën gebouwd (15de eeuw). Destijds werd ook de klokkentoren boven het koor opgetrokken. De weertoren in het zuidwesten en de weergang op de kerk, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft, zijn beide 12de-eeuws.
Het middeleeuwse, donkere interieur
en de met het aanbrengen van de crypte samenhangende veranderingen benemen de toeschouwer het zicht op de fraaie zuilkapitelen in de apsis.

Die werden uitgevoerd door kunstenaars 

die blijkbaar ook aan de kloosterhof van de Saint-Trophime in Arles of in de kathedraal van Nîmes hadden gewerkt.

Les-Saintes-de-la-Mer, Maria's in de bootIn  de derde travee links 
bevindt zich in een nis de vaak gefotografeerde imitatie van de boot met de twee Maria' s aan boord, die tijdens processies naar het strand wordt gedragen. Eromheen staan ex voto's. In de travee ervoor is een voorchristelijke altaarsteen te zien die oorspronkelijk in de Mithrascultus dienst deed.

De Michaëlskapel  

boven het koor met de sarcofagen van de Maria' s is niet toegankelijk. De reliekschrijnen worden slechts éénmaal per jaar, tijdens de bedevaart eind mei, aan met bloemen getooide touwen neergelaten en aan het volk getoond.
In de crypte,
waar de beenderen van de H. Sara worden vereerd, staat haar beeld, voorzien van kostbare stoffen en juwelen. Juist door haar eenvoud, door de duisternis, de wierooklucht én de nog springlevende legende rond de heiligen gaat er van deze kerkruimte een unieke atmosfeer uit. Deze houdt de bezoeker in haar ban en laat hem de ontelbare, babbelende toeristen, de geparkeerde auto' s, souvenirkraampjes, bedelaars en handelaren vergeten.

Les-Saintes-de-la-Mer, zigeunerfeest, feest van Maria JacobiOp   24 en 25 mei, het feest van Maria Jacobi,   

vindt elk jaar een bijzondere bedevaart plaats, waar zigeuners uit alle delen van Europa naar toe trekken om hun beschermvrouwe, de H. Sara, te vereren. Zij komen met hun woonwagens en laten zich door de toegestroomde toeschouwers niet storen bij het vieren van hun eigen, heiligste kerkelijke feest.
Zij doen dat vervuld van grote toewijding,
met honderden, soms meters lange kaarsen op de plek waar de sarcofagen van de HH. Maria's uit de bovenkapel worden neergelaten. Vervolgens dragen zij het beeld van de H. Sara onder gezang en dans naar het strand.

De mannen die de figuur hoog boven zich houden,  

waden tot de borst in zee, en een priester preekt en zegent de zee en de vissers vanuit een schip. De stoet wordt geopend door Arlesiennes in hun mooie klederdracht en begeleid door bereden ordebewakers. De dag erop worden beeld, schip en de twee Maria's in een processie naar de zee gedragen. Het feest wordt afgesloten met dans en een turbulent feestmaal van de zigeuners op het strand.Museum Baroncelli
.  

In het voormalige raadhuis tussen de kerk en het strand, te midden van vroegere vissershuisjes, cafés, marktkramen en vlakgedekte vakantiehuizen, bevindt zich het museum dat Baroncelli geschonken heeft. Deze vriend van F. Mistral fokte hier stieren en paarden en ijverde met succes voor het behoud van deze streek. Opgezette vogels laten iets van de lokale vogelsoorten zien; meubels, werktuigen en ruitertoebehoren benadrukken het typi­sche van de Camargue.

Omgeving 
Twee km ten noorden van Les Saintes­Maries-de-la-Mer, aan de N 570, vlak aan de uitrit van het dorp, staat het wassenbeeldenmuseum
Musée du Boumian
,
met scènes uit het leven van de Camargue. Aan dezelfde weg, na 2,5 km rechts, ligt het zeer bezienswaardige grote
ornithologische park,
waarin vogels uit de Camargue deels vrij, deels achter tralies en deels in volières leven. Direct daarnaast staat een natuurwetenschappelijk informatiecentrum over de Camargue.

** Uw accommodatie in Frankrijk
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties
online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken! 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets