ORCIVAL, ligt in regio Auvergne. Tussen de Mont-Dóme en de Mont­Dore ligt het oude dorp Orcival, departement Puy-de-Dôme, rondom de Notre-Dame, een prachtige Romaanse kerk.
 
Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

Zij werd in de 12de eeuw gebouwd in de klassieke stijl van Auvergne:

    

trapsgewijs oplopende koorpa­tij, een achthoekige toren met twee verdiepingen, en gekoppelde vensters boven de kruising. De toren wordt aan weerszijden gesteund door zgn. schouderstukken. In het interieur gaat het schip met tongewelf over in een breed, licht koor, dat door acht elegante zuilen wordt afgesloten. De kapitelen zijn veelal met eenvoudig bladwerk versierd.
Het beeld Notre­Dame d'Orcival, 12de eeuw,  

is de enige madonna in Auvergne die haar ver­gulde versierselen heeft behouden. De crypte onder het koor heeft dezelfde plattegrond als het koor. Het ten noorden van Orcival gelegen Chàteau de Cordès dateert uit de 13de-15de eeuwen werd in de 17de eeuw van grotere vensters voorzien. De Franse tuinen werden volgens ontwerpen van Le Nótre aangelegd. In de kapel een mooi marmeren altaarstuk, 16de eeuw.

Orcival, Basiliek Notre-DameBASILIEK NOTRE-DAME D'ORCIVAL 

U komt deze magnifieke Kerk van de 9e  eeuw in Orcival tegen. Waarom in dit kleine dorp?
Dank zij de bedevaart naar de Heilige Maagd. Wij weten, dat tegen het einde van de 6e eeuw er een bedevaart ,ging naar de Maagd. Er stond een kerk op top van een plaats met de naam « Graf van de Maagd ».
Nadat deze op het einde van de 9e eeuw
bij de invallen van de Noormannen was verwoest, bouwde men eerst een kleine priorij. Daarna bouwde men midden 12e eeuw in de vallei de Romaanse kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
In de 13e eeuw maakte de paus er een collegiale kerk van (een kerk door een college van kanunniken bediend, in dit geval 26 kanunniken).
- 3 mei 1894 is Onze Lieve Vrouw te Orcival gekroond.
- 17 juli 1894 is de kerk door paus Leo XIII tot Basiliek verheven.

Buitenzijde
 

De koorsluiting.
Een meesterwerk van Romaanse kunst in Auvergne.' Je ziet de klassieke rechthoekige ondertoren, waarop de klokkentoren rust. De daken, op verschillende hoogte, zijn met leien bedekt. Het geheel heeft de piramidale vorm, kenmerkend voor Auvergne. Verder heb je er de crypte, de straalkapellen, de apsis, de kooromgang, het transept aan de Noord en Zuidkant verruimd met apsidiolen.
Zuidzijde
Boven de wijzerplaat een Maagd met kind en aan haar voeten een geketende man, symbool van de pelgrim naar Orcival.

De kogels en kettingen, 

even zovele ex voto's gebracht door de geboeiden, de gevangenen, die Onze Lieve Vrouw van de Boeien zijn komen bedanken voor hun bevrijding. De klokkentoren is in de 15e eeuw door een aardbeving licht vervormd. De spits is na de Revolutie hersteld.' De haan op de toren is de haan, die het begin van de dag aankondigt, de morgenstond. Dat is het symbool van de verrezen Christus. De kerk is op het Oosten georiënteerd,  op  opkomst van de zon. De zon is het symbool van Christus, die als de zon terugkomt in Zijn glorie.
De 'deur van Sint Jan.
Dit is de grote deur, waardoor de pelgrims naar binnen gaan. De deur met het ijzeren beslag uit de 12e eeuw vertelt ons, vanuit de Apocalyps, Openbaring, over de strijd van het beest en de mens. Tel de dierenkoppen en de mensenhoofden!

Je kunt niet om de kerk heen lopen.  

Aan de Westzijde is geen ingang. Dit heeft zeer waarschijnlijk iets met de Keltische cultuur te maken. Om de « heilige bron» in het Westen niet te vernielen, holde men de heuvel uit en maakte van de heilige bron de doopvont. Het heilige water wordt het symbool van het leven, dat Christus door het Doopsel geeft.
De kerk vernietigt niet,
ze integreert, ze kerstent, overbrengen van het heidendom naar het christendom

Binnenzijde
 

Als je eenmaal gewend bent aan het vereiste, noodzakelijke 'halfdonker, loop dan langzaam door de. zuid-zijbeuk. De merktekens op de pilaren zijn door de steenhouwers aangebracht. Het zijn hun initialen.
Tegenover de deur van Sint Jan
zie je het beroemde kapiteel « Fol Dives », de dwaas van de rijkdom. Zijn beurs bedekt heel zijn enorme buik, die hem naar beneden trekt. Tegenover hem de adelaars, symbolen van de verrijzenis, de vogel, die het hoogst vliegt, ook een symbool van de verrezen Christus.
De Narthex.
Achter in de kerk heb je een prachtig gezicht op de gehele kerk. Het stenen gewelf, niet onderbroken, in een volle boog, nodigt ons onweerstaanbaar uit naar het koor te gaan, het symbool van de hemel.
Aan beide zijden van het gewelf zie je galerijen, die tot taak hebben binnen het centrale gewelf te schragen door kwartbogen.

We zien 2 specifieke vormen in de Romaanse kunst:
 

- het vierkant: symbool van de Aarde, - de cirkel: symbool van de Hemel.
Je wordt voortdurend uitgenodigd van de aarde naar de hemel te gaan. Bij de kruising van het transept zie je de verbinding tussen de hemel en de aarde (koepel op een tromp, overgang van het vierkant naar de cirkel). Daarna kom je op het koor, bij het altaar met de Eucharistie, maar ook bij het beeld, waar Maria ons Jezus toont, waarlijk God en waarlijk mens.

De weg van het Licht van Orcival. 

Vanuit de narthex, de meest donkere plaats van de kerk, wordt de bezoeker uitgenodigd van de duisternis naar het licht te gaan.
- 1 raam in de narthex, 16e eeuw
- 7 ramen in het schip
- 16 ramen in het transept,
- 22 ramen in het koor, 22 letters van het Hebreeuws alfabet: het geheel van de Schriften
- 8 kolommen in het koor,- een achthoekige klokkentoren, 8 is het getal van de verrijzenis

De kerk is in de jaren (19)50 gerestaureerd
.  

Bij het schoonschuren heeft men de vulkanische steen van de streek, het andesiet, teruggevonden.
Het granieten hoofdaltaar dateert van 1958. Let op de ramen, die de kleuren van de Middeleeuwen hebben teruggekregen: geel, blauw, rood, atelier van Limoges 1980.
Via de kooromgang kun je om het koor met zijn 4 straalkapellen heen lopen.

De crypte 

De crypten zijn in wezen gemaakt om daarin de relieken of de tombe van heiligen te plaatsen.
Er was vroeger geen altaar, men las er niet de H.Mis en de pelgrims kwamen er niet. De pelgrims keken naar de relieken van buiten af door de ramen. Of de relieken werden tentoongesteld op de trappen van het koor.
De 3 nissen van de crypte
zijn ongetwijfeld de plaatsen, waar men de relieken bewaarde. Tegenwoordig bevindt zich in de centrale nis het Allerheiligste, voor Christenen de tegenwoordigheid van de verrezen Christus.
De Eucharistische Zuil van de 12e eeuw bevat « het levensbrood ». Het herinnert ons aan de H. Geest, die uitgestort is in het hart van iedere mens.

Notre Dame d'OrcivalHet  Beeld van Onze Lieve Vrouw van Orcival in het koor van de Basiliek.
 

Als we dit prachtige beeld van de 12e eeuw bekijken, zien we dat de maker op het rechtse profiel van de Maagd een lichte glimlach op de mondhoeken heeft willen tekenen. Op het linkse profiel komt de Maagd zeer « streng» over. De ene zijde is de Moeder, die ons wordt getoond. Zij glimlacht. De andere zijde is de Koningin. Zij is dus majestueus: Maria, Koningin en Moeder.
Maria zit op een troon, die lijkt op een Romaanse kerk (volle boog, pilaren, kapitelen). Dit betekent dat Maria lid is van de Kerk, zoals wij, verlost door haar Zoon Jezus. Maria is ook het symbool van de Kerk. Door haar heen toont de kerk ons Christus. Maria toont ons Christus, Christus toont ons de Kerk, het Goede Nieuws.

Een vrouw, bekleed met de zon. 

Op 15 augustus, het feest van Tenhemelopneming, om 12 uur, het zonneuur, komt een lichtstraal Maria en Jezus omhullen. Maria omhuld door het goddelijke licht. Dit licht wordt ons allen aangeboden, als wij het willen ontvangen.
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Orcival
is  tijdens de Revolutie verborgen in de kast, die de 2 galerijen van het schip met elkaar verbindt.
Boven de narthex bevindt zich een grote galerij, waar een barok altaar in verguld hout staat uit 1898.
Het feest van Onze Lieve Vrouw van Orcival wordt op de dag van de Tenhemelopneming gevierd.

Omgeving
 

Graf van de Maagd. Neem de weg naar hótel Mont­Dore.
Dit is de plaats, waar vroeger een kerk stond. Na de verwoesting vond men in de bodem een beeld van de Maagd. Vandaar de naam « Graf van de Maagd ». Dit beeld is verloren gegaan en heeft niets van doen met het beeld van de 12e eeuw van Onze Lieve Vrouw van Orcival, waarvan de Onze Lieve Vrouw  van Clermont het prototype is, dat bisschop Etienne rond 950 heeft laten maken.
De Kruiswegstaties zijn geschonken door pelgrims of parochianen.
Op de top is in 1945 een groot wit kruis opgericht door de krijgsgevangenen van de laatste wereldoorlog, die met duizenden kwamen om in Orcival Onze Lieve Vrouw van de Boeien te bedanken voor hun bevrijding. We noemen het « Het Kruis van de Gevangenen»

De Kapel van de Bron
 

Je vindt deze kapel ten Oosten van De Basiliek, richting Mont-Dore.
Deze kapel van de 16e eeuw, zwaar verbouwd in de 19e eeuw, is een van de plaatsen, waar je een zeer mooi uitzicht hebt op de basiliek en bijzonder op de koorafsluiting.
Het water, symbool van het leven,
herinnert ons aan een van de woordafleidingen van Orcival : vallei van de bron of van de bronnen. Ourche val, de vallei van de bron, komt van het keltische « urs », de bron. Dit is vrij waarschijnlijk, omdat er talrijke bronnen in deze vallei uitstromen.

** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets