SENS, ligt in het departement Yonne, aan de Yonne. Eerst hoofdstad van de machtige Senonische Galliërs, aan wie de naam van de stad ontleend is, vervolgens van een Gallo-Romeinse provincie.
Naar overzicht regio Bourgondië.
 Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

De stad werd ommuurd en werd een belangrijke aartsbisschopszetel:
sinds de 9de eeuw in het bezit van de titel Primaat van Gallië en Germanië, waren de prelaten van Sens, wier invloed reikte tot Parijs, Chartres, Orléans en Meaux, tot 1622 zeer machtig.
 
Lodewijk de Heilige  

trouwde in 1234 in deze stad, toen Saint-Loup er aartsbisschop was; hier werd ook Abélard veroordeeld. Begunstigd door zijn ligging (tussen het Île de France en Bourgondië), nam Sens ook economisch in betekenis toe.
De stad wordt beheerst door de toren
van de kathedraal, een van de mooiste gotische gebouwen in Frankrijk. Zij beschikt over fraaie oude woonhuizen (Maison Abraham, 16de eeuw, Rue de la République) en over restanten van een Gallo-Romeinse omwalling.

Kathedraal  (afb. zuidertransept) zie:
Afbeeldingen van kathedraal sens  
Is  bijna even oud als Saint­Denis. Aartsbisschop Henri Sanglior, een vriend van de heilige Bernardus van Clairvaux, begon met de bouw van deze metropool (aartsbisschoppelijke kerk) rond 1140.
Het koor van de kathedraal was bij de wijding in 1164 voltooid,
het schip tussen 1175-1180. De bouwmeester Martin Chambiges kwam met het grote transept aan het einde van de 15de eeuw gereed; in de 16de en de 18de eeuw werden kapellen toegevoegd. De drie beuken van de kerk, die tot de vroegste gotische kathedralen behoort, kondigen zich aan in de indrukwekkende façade.

Het oudste portaal,  

links (eind 12de eeuw), laat scènes zien uit het leven van Johannes de Doper en toont het feestmaal van Herodes, waarbij het jonge lichaam van Salome gehuld is in een nauwsluitend gewaad. Op de deurstijl van het hoofdportaal een indrukwekkende, gebeeldhouwde heilige Stefanus, wiens leven is uitgebeeld in het timpaan (13de eeuw).
Het rechterportaal,
vermoedelijk ontstaan ca. 1300, is versierd met beelden van profeten. In het timpaan scènes uit het leven van Maria (dood, opstanding en hemelvaart). De noordelijke toren (Tour de plomb), uit de late l2de eeuw, was tot in de vorige eeuw als klokkentoren te zien. De zuidelijke toren (Tour de pierre ) stortte na voltooiing van de kathedraal in en werd pas in de l6de eeuw weer opgebouwd. De portalen en façades van de transeptarmen zijn in flamboyante stijl opgetrokken.

De kathedraal  

heeft een groot schip, en geen galerijen; onder de sterk gebombeerde gewelven is een alternerend stelsel van pijlers en gekoppelde zuilen te zien. Het voeggotische gebouw beschikt over een serie prachtige vensters uit de late l2de tot de l7de eeuw.
De roosvensters van de transeptarmen
behoren tot de belangrijkste in de wereld. Het koor is afgesloten met een zeer fraai hek in Lodewijk XV-stijl, gemaakt door de Parijse smid Guillaume Doré. Het hek is in 1762 geschonken door kardinaal De Luynes, wiens wapen het draagt. Het door een baldakijn overdekte hoofdaltaar werd in 1742 door Servandoni voltooid. De kooromgang heeft straalkapellen en talrijke kunstwerken. In de kapel van de heilige Columba (18de eeuw) staat het mausoleum van de Dauphin, de zoon van Lodewijk xv, oorspronkelijk door Guillaume Coustou opgesteld in het midden van het koor. De beide vensters aan de linkerzijde van de Columba-kapel zijn, met hun blauwe achtergrond, buitengewoon fraai. Zij dateren uit de l2de eeuw. De kapitelen van de oudste kapel, gewijd aan Johannes de Doper, laten nog romaanse invloeden zien.

Ondanks de plunderingen  

bevindt zich hier een van de belangrijkste kerkschatten van Frankrijk. Heel bijzonder zijn de oude zijden stoffen waarin relieken werden gewikkeld; enkele daarvan dateren uit de 6de eeuw. Voorts mooi ivoorsnijwerk, voorwerpen van email, verscheidene sacrale sieraden en fraaie wandtapij­ten uit de l5de en de l6de eeuw.

Palais synodal, ook 'Officialité' genoemd
 

Het elegante gebouw van de voormalige kerkelijke rechtbank uit de 13de eeuw ligt naast de kathedraal. Gerestaureerd door Viollet-le-Duc, bevat het het Musée lapidaire, een museum van bouwfragmenten, en voorts mooie tapijten. In de Synodezaal een opmerkelijk mausoleum met de liggende figuur van een bisschop uit de l6de eeuw. Rechts naast het paleis, in de Rue-de la Résistance, het complex van het aartsbisschoppelijke paleis (gebouwd in de 16de en de 17de eeuw; renaissanceportaal.

Andere kerken
 

Saint-Pierre-le-Rond

uit de 13de eeuw (schip) en de 16de eeuw; de vroegere abdijkerk Saint­Jean uit de 13de en de 17de eeuw (bezienswaardige apsiskapel). De oudste kerk van Sens, Saint-Savinien, staat op het terrein Champs-des-Martyres; enkele fragmenten dateren uit de 11de eeuw.

Museum voor Archeologie en Kunst, Rue RigauIt 5
 

Belangrijke Gallo­Romeinse verzamelingen (mozaïeken, stèles, opschriften), talrijke schilderijen uit de 17de en de 18de eeuw; herinneringen aan Napoleon.

Omgeving
 

Fleurigny (16 km ten noordoosten van Sens):
dit aantrekkelijke kasteel in renaissancestijl werd omstreeks 1520 gebouwd op de plaats van oude verdedigingswerken, waarvan nog sporen over zijn.

Office de Tourisme
 

Place Jean Jaurès, 89100 SENS , tél. 03.86.65.19.49, télécopie : 03.86.64.24.18  /  Email : otsisens@wanadoo.fr  /  Internet:  www.office-de-tourisme-sens.com

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!
 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets