STEDEN in BASILICATA, Basilicata is grotendeels een berggebied, dat in het westen met een steile kust afdaalt naar de Golf van Policastro, Tyrrheense Zee en in het oosten glooiend afloopt via een kustvlakte naar de Golf van Táranto.
Naar overzicht regio Basilicata. Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar uw accommodatie!

De provincies  zijn: Matera  en Potenza. De  hoofdstad is Potenza.
In het noordwesten, Lucanische Apennijnen, komen veelvuldig kalksteenmassieven voor, die door tertiaire afzettingen worden begrensd. Deze kalksteenmassieven zijn tot 2000 m hoog en sterk verkarst en ontbost. Ca. 15% van de bodem is met bos bedekt. Op de flanken van het gebergte heeft de bodem zwaar te lijden onder sterke erosie en bodemafschuivingen. Ook in de kustvlakte langs de Golf van Táranto hebben zich ten gevolge van de radicale ontbossing vele erosiegeulen gevormd. De moerasvlakten, ontstaan uit het van de kustvlakte weggespoelde materiaal, zijn gevaarlijk wegens malaria en daardoor onbewoond. De streek maakt deel uit van het sociaal-economisch probleemgebied van Zuid-Italië, de zgn. Mezzogiorno. De landbouw, hoofdmiddel van bestaan, heeft behalve onder de bodemerosie te lijden onder hete, droge zomers, neerslag vnl. in okt.–dec., en de gevolgen van aardbevingen. In 1980 richtte een aardbeving ernstige schade aan. Slechts in de streek rondom de oude vulkaan Monte Vúlture ,1326 m, bevinden zich goede gronden met rijke wijngaarden. In het oosten en aan de kust probeert men nieuwe gewassen te telen: tabak, groenten en bloemen. De veeteelt omvat vnl. schapen en geiten; slacht- en melkvee is in opkomst. Handel en industrie zijn van weinig betekenis; het gebied wordt slechts door één spoorlijn doorsneden, Napels–Táranto. Bij Pisticci bevindt zich een chemisch complex. Andere belemmerende factoren zijn gebrek aan kapitaal en het hier nog wijdverbreide grootgrondbezit. Hoewel de regering moeite doet de economie van dit gebied te verbeteren door herbebossing, irrigatie, ontwatering en het bouwen van alleenstaande behuizingen in plaats van de oneconomische staddorpen, is de werkloosheid er nog zeer groot. Het is dan ook een emigratiegebied. In de oudheid heette het gebied Lucania.

Lucania    
in de oudheid het bergachtige landschap in Zuid-Italië tussen de Golf van Tarente en de Tyrrheense Zee, dat ongeveer overeenkomt met de huidige regio Basilicata en de provincie Salerno. Het was bekend om zijn rundvee, werd oorspronkelijk bewoond door de ‘Oenotriërs’ en later door Griekse kolonisten, die er aan de kust de steden Paestum, Heraclea, Metapontum, Potentia (thans Potenza) en Elea stichtten. De Lucaniërs waren als Oscisch sprekend veroveraarsvolk reeds voor 400 v.C. uit Samnium binnengedrongen.

Melfi    

Ligt in de provincie
Potenza,  op 531 m hoogte, op de noordelijke helling van de Monte Vulture.

Kasteel in Melfi, regio BasilicataHet kasteeldat door de Noormannen is gesticht,  
werd in 1228-1229 gedeeltelijk verbouwd en in de 16de eeuw andermaal gewijzigd. Het heeft een rijke geschiedenis. Hier werden maar liefst vier concilies gehouden, l 054-1101. In dit kasteel werd ook de eerste kruistocht afgekondigd. Thans herbergt het een verzameling van de meest recente vondsten uit de pre-Romeinse tijd.

Dom Assunta
 
Guglielmo il Malo gaf in 1155 opdracht tot de bouw van de kerk. De façade dateert uit de baroktijd. De campanile werd in 1153 gebouwd. Op de buitenzijde, boven het tweelichtvenster, bevindt zich het embleem van de Siciliaanse Noormannen.

Palazzo del Vescovado 
Op de binnenplaats van het bisschoppelijk paleis staat een fraaie barokfontein. Zeer de moeite waard is de beroemde sarcofaag van Rapolla, die in 1856 in het naburige Rapolla is gevonden. Het is een meesterwerk uit de Romeinse keizertijd.

In de omgeving bevinden zich enkele grotkerken 
De Madonna delle Spinelle. met bogen en koepel, is geheel in de tufsteen uitgehakt. De fresco's, eind 12de eeuw, zijn gesigneerd door Guglielmo.
De S. Margherita is eveneens geheel in de tufsteen uitgehakt. De fresco' s met voorstellingen van Christus, de madonna en heiligen, dateren uit de 13de eeuw.

Venosa   
Ligt in de provincie
Potenza. Is een agrarisch handelscentrum met productie van o.m. olijfolie, papier, kaas en wijn.
Het antieke Venusia, de plaats waar Horatius werd geboren, 65-8 v.C., was al in de prehistorie bewoond, zoals vondsten in de naaste omgeving uitwijzen. In 290 v.C. werd Venusia door de Romeinen ingenomen en in het midden van de 9de eeuw door de Saracenen verwoest. Na de wederopbouw was het in handen van verschillende families.

Kasteel 
Het kasteel met zijn cilindrische hoektorens werd in 1470 door vorst Pirro del Balzo opgericht. Voor het kasteel een fontein, l9de eeuw, met een leeuw uit het amfitheater.

Kathedraal  
De kerk wordt ook wel S. Andrea Apostolo genoemd en werd tussen 1470 en 1502 gebouwd. In 1512 werden de façade en het eenvoudige marmeren portaal door Cola da Conza vernieuwd. De kerk wordt door pijlers in drie schepen verdeeld. Een mooie marmeren boog, 1520, voert naar de Cappella del Sacramento.

Chiesa del Purgatorio 
De campanile werd betrokken bij de façade van de kerk, wat ongewoon is in deze streek. Binnen een schilderij van Carlo Maratta: Madonna met de H. Filippo Neri.

Venosa, Basilicata, Abbazia della TrinitàAbbazia della Trinità.

Even buiten het stadje ligt de abdij van de H. Drievuldigheid.
Ze bestaat uit drie delen: een oude en een nieuwere kerk en het daarbij aansluitende paleis van de abt. De (oude) kerk werd oorspronkelijk door benedictijnen gesticht en in 1059 gewijd. In 1063 werd de kerk vergroot en verbouwd naar het voorbeeld van Cluny. Deze verbouwing werd echter nooit voltooid. De façade van de oude kerk heeft een mooi portaal uit het einde van de 13de eeuw, dat door twee stenen leeuwen geflankeerd wordt. In de apsis van de drieschepige kerk zijn mozaïeken uit de 4de of 5de eeuw te zien. Op de pijlers en muren van de oude kerk vindt men fresco's uit verschillende eeuwen. De buitenmuren van de zijschepen gaan over in die van de nieuwe kerk. Door een deur links van de apsis komt men in het volgende gebouw dat eveneens drieschepig is. Van buitenaf kan men de nieuwe kerk betreden door een portaal in de linkerzijarm. In dit portaal bevinden zich Romeinse fragmenten. Voor de hele bouw werden de massieve rechthoekige steenblokken van het naburige amfitheater en van andere Romeinse bouwwerken gebruikt. De abdij is nu gerestaureerd, maar al jaren door de monniken verlaten.

Museo Briscese, Via Vittorio Emanuele 
Het museum bezit een interessante verzameling prehistorische vondsten afkomstig uit opgravingen in de omgeving.

Andere bezienswaardigheden
Graf van Marcus Claudius Marcellus
De beroemde Romeinse generaal werd vanwege zijn bijzondere bekwaamheden 'het zwaard van Rome' genoemd. Hij veroverde Syracuse, was vijfmaal consul en leverde een veldslag tegen Hannibal in de buurt van Potenza. In 208 v.C. werd hij in de buurt van Venosa gedood. Joodse catacomben. Deze liggen vlak bij het bovengenoemde graf, maar circa 50 meter onder de grond. Romeins amfitheater, in de buurt van de Abbazia.

Omgeving 
Lavello
ligt ten noorden van Venosa, in een uithoek van de provincie. Er zijn een kasteel en een antiquarium waar de vondsten uit de omgeving, gedeeltelijk van prehistorische oorsprong, tentoongesteld worden.Metaponte
Dit toeristenoord, Lido di Metaponto, heeft een fraai zandstrand dat zich uitstrekt tussen de mondingen van de Bradano en de Basento.
Het was destijds een van de belangrijkste steden van Magna Graecia, Groot-Griekenland. De stad werd in de 8ste eeuw v.C. door Griekse kolonisten gesticht en beleefde haar bloei in de 5de eeuw v.C. Aan het einde van de 6de eeuw trok
Pythagoras
zich hier terug en stichtte er zijn befaamde School.  
Later werd Metapontion door de Romeinen bezet en uiteindelijk door de Arabieren verwoest.

In het Antiquarium zijn archeologische vondsten tentoongesteld  
van de antieke Griekse stad, alsmede illustratieve landkaarten van Magna Graecia en de Griekse koloniën op de Ionische kust. Beschilderde terracotta' s en reliëfs.

Tavole Palatine
Iets buiten het huidige Metaponto, 3 km buiten de antieke stad, staan de resten van een Dorische Heratempel, die in de 6de eeuw v.C. op de resten van een ouder heiligdom werd gebouwd. Van de oorspronkelijk 36 zuilen, 6 aan de korte en 12 aan de lange zijde, zijn er nog 15 overgebleven. Op het opgravingterrein bevinden zich ook enkele hellenistische grafkamers.

Torremare
 
Hier zijn enkele resten te zien van middeleeuwse verdedigingswerken en huizen.

Agora 
De agora vormde het centrum van het oude Metapontion. Op een natuurlijke hoogte resten van het zogenaamde theater en van de Dorische tempel van Apollo Licio uit de 6de eeuw v.C.

Pisticci 
De plaats ligt boven op een met olijfbomen begroeide heuvel. Vanaf de ruïne van het kasteel heeft men een prachtig uitzicht op het dal van de Basento. Er zijn hier keramiekfabrieken die teruggaan op de oude traditie van de streek.

Chiesa Madre
, of SS. Pietro e Paulo, werd in 1542 gebouwd op de ruïne van een 12de-eeuwse kerk waarvan alleen de campanile bewaard is gebleven.

Torre Bruni
. De resten van de antieke ronde toren staan in de buurt van de Chiesa Madre.

** Uw accommodatie in geheel Italië kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Booking/Italie. Geen reserveringskosten, laagste prijsgarantie, maximale keuze, onpartijdige hotelbeoordelingen, website en klantenservice in het Nederlands en nog veel andere talen.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets