SICILIň, vormt een voortzetting van het Apennijnse schiereiland. De kusten zijn grotendeels steil. Er is een oost west verlopende bergketen in het noorden. Ten zuiden daarvan ligt de 3000 m hoge vulkaankegel van de Etna. SiciliŽ heeft hete droge zomers en zachte regenrijke winters. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!
 
   
   

De meeste inwoners      
Wonen aan de kust en in de grote steden, Palermo, Messina, Siracusa, Catania, Trapani. Er is een hechte sociale structuur waarvan de famiglia de eenheid is. Vele Sicilianen zijn naar de Verenigde Staten vertrokken. Vanuit het binnenland zijn er veel naar de kust getrokken en naar andere delen van ItaliŽ. Door deze transmigratie is de oude sociale structuur  wel aangetast. 
Landbouw       
Is nog steeds  de belangrijkste economische activiteit. De belangrijkste producten zijn: tarwe. wijn, olijven, maÔs, peulvruchten, groenten en citrusvruchten. Visserij is in het zuidwesten belangrijk. In o. a. de Bocht van Augusta ten noorden van Syracuse is een industriezone. Toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten.
Prehistorie       
Toen was SiciliŽ relatief al dichtbevolkt. Sinds de 8ste eeuw voor C. stichtten de Grieken in de kuststreken veel koloniesteden vnl. aan de noordoostelijke (Naxos, Messana, Catane), zuidoost en zuid kusten (Syracuse, Agrigentum).  De Feniciers vestigden zich reeds eerder aan de westkusten (Mozia, Solunto en Palermo). De oorspronkelijke bevolking werd naar het binnenland gedrongen en later in de Griekse bevolking opgenomen. Griekse steden hadden een aristocratische regeringsvorm. SiciliŽ deelde in de culturele ontwikkeling van Griekenland. In perioden van   politieke moeilijkheden trad vaak een tiran op. Een hiervan, Gelo , heeft nadat hij in 480 v.C. de Carthagers had verslagen Syracuse tot de machtigste stad gemaakt. Veel kunstenaars, geleerden en wijsgeren kwamen uit Sicilische steden.  
In de derde eeuw v.C.       
Werd SiciliŽ betrokken in de strijd tussen   Rome   en   Carthago.  Tengevolge van de Punische (=Phoenische) oorlogen raakte SiciliŽ onder Romeins bestuur. De graanbouw werd uitgebreid en er kwam een sterke immigratie uit ItaliŽ opgang. Lang is SiciliŽ de korenschuur van ItaliŽ geweest.. Slechte arbeidsomstandigheden , het grootgrond bezit van de Romeinen en de afpersingen van stadhouders leidden tot de verwoestende slavenoorlogen eind 2de en begin lste eeuw). Onder de Romeinse keizers verbeterde het bestuur en werd het eiland steeds meer geromaniseerd.  In de 3de eeuw n.C.       
Werd het eiland geplunderd door de rooftochten van de Vandalen die  met hun vloten het westen van de Middellandse Zee beheersten.  
Midden 6de eeuw kwam  SiciliŽ in handen van de Byzantijnen. Deze handhaafden zich tot ver in de 9de eeuw.  
Toen drongen de Arabieren op en viel het laatste Byzantijnse bolwerk Syracuse. De nieuwe hoofdstad werd Palermo. Deze stad werd het middelpunt van een bloeiende cultuur, die bestond uit een mix van Romeinse, Arabische en, Byzantijnse. elementen. De Arabieren handhaven zich er twee eeuwen.  
In de  11e  en 12e eeuw maakt SiciliŽ een bloeitijd door onder de Noormannen (met name onder Roger 1 en II). Dan komt SiciliŽ onder het roemruchte huis van de Hohenstaufen (Zwaben). Frederik II was    zeer begaafd en kunstzinnig maar ook trouweloos en ongelovig. Hij werd de gedoopte sultan genoemd!  
Het Franse bestuur      
In de 13de eeuw, onder Karel van Anjou, die als een despoot regeerde, duurde niet lang. Een volksopstand, Siciliaanse Vespers in 1282, maakte er een eind aan. Ruim   400 jaar     lang   blijft SiciliŽ     dan    onder    Spaanse heerschappij. Geen beste tijden: uitbuiting, opstanden en neer slaan ervan kenmerken deze eeuwen. Pas met de komst van Garibaldi in 1860 scheen een kentering te komen in het sociale en politieke leven te zijn ingezet.
De aansluiting bij ItaliŽ       
Heeft SiciliŽ ook niet veel goeds gebracht want de regering van ItaliŽ   had er weinig belangstelling voor.  
In juli 1943 hebben de geallieerden hier hun aanval op het Duitse rijk geopend. Het heeft veel geleden van de bombardementen  
Sinds l947 geniet SiciliŽ regionale autonomie binnen de republiek ItaliŽ. De wetgevende en de uitvoerende macht berusten bij eigen organen. In Palermo zetelt de volksvertegenwoordiging. Het gewest SiciliŽ is Verdeeld in negen provincies en die dragen de namen van de provinciehoofdsteden

Internet       
Bestofsicily.com/ Best of Sicily AGuide to Sicilian travel and all things Sicilian. Enkele aparte sites vermelden we hier onder apart zodat u daar rechtstreeks naar toe kunt.
Bestofsicily.com/history Nature - History and Society. en.
Bestofsicily.com/arts   Arts & Culture in Sicily
Bestofsicily.com/food Sicilian Food & Wine, en. Er is een index met  vertaalde termen
Bestofsicily.com/sights. Sights To See Index
Boglewood.com/sicily/    Virtual History of Sicily

Straat van Messina       
Is de zee-engte die SiciliŽ van Calabrie scheidt. De Tyrheense Zee wordt erdoor met de Ionische zee verbonden. De Straat van Messina is 42 km lang en 3 tot 14 km breed. De stromingen in de Straat van Messina, waaraan in de oudheid de sage van Syclla en Charybdis verbonden was, zijn het gevolgd van de getijden.

Hoe naar SiciliŽ       
Men kan met de boot vanuit Genua of Livorno.
Grandi Navi Veloci onderhoudt een verbinding met Palermo
Over Genua - Palermo, dagelijks met uitzondering van zondags, doet men twintig uur.
Vanuit Livorno kan men drie maal per week. Overtocht duurt 17 uur.
Info: Grandi Navi Veloci - Via Fieschi 17 - Genua.
Tel.: 0039.010.58.93.31. Fax: 0039.010.55.09.225.
E-mail: infopax@grimaldi.it 
Boekingen in Nederland. Global Cruises and Ferries, De Ruyterkade 125 -  1011 AC Amsterdam.
Tel.: 0031.20.531.04.10  -  Fax 0031.02.531.04.20
E-mail:   info@globalcruises.nl
Campings
Gegevens KCK, mrt 2001, hier ook een foto reportage.   -   Er worden 7 campings op SiciliŽ besproken.
Wijnbouw en mythologie        
SiciliŽ was al in de Oudheid beroemd om zijn landbouwproducten, in de eerste plaats om zijn wijn. Nog voor de Grieken brachten de FeniciŽrs de wijnstokken vanuit het Nabije Oosten naar het eiland, waar tot dan alleen maar wilde druiven groeiden. Na de FeniciŽrs kwamen de Griekse kolonisten, die naast innovatieve botteltechnieken nieuwe druivensoorten als grecanico meebrachten. Met de wijnen deed ook de Griekse mythologie haar intrede. De cultus van Dionysos en zijn maenaden, door de Romeinen later bacchanten genoemd, breidde zich uit en ook de van haar geboorte-eiland verdreven dichteres Sappho moet haar eigen druiven verbouwd hebben. Haar beroemde huwelijksliederen golden het bruidspaar dat bij de inzegening van het huwelijk uit dezelfde kelk dronk om de zegen van Eros en Afrodite te vragen. De stad Erice in de huurt van het huidige Trapani bezat een heiligdom waar tempelprostitutie werd uitgeoefend. Zoals de talrijke amforenscherven bewijzen, dronken de priesteressen en de pelgrims wijn als welkome afwisseling van falernerwijn en de lievelingsdrank van Caesar zou zelfs de Mamertino uit Capo Peloro zijn geweest.
Zelfs onder de heerschappij van de Arabieren beleefde de wijncultuur van SiciliŽ geen terugslag. Ondanks een streng alcoholverbod in de Koran duldden de nieuwe machthebbers niet alleen de verbouw van druiven, maar voerden ze zelfs de techniek van het distilleren van alcohol met behulp 'van verbrandingskolven in. In afgelegen kloosterkelders brouwden de Sicilianen voortaan geheime elixers die aan kapitaalkrachtige klanten werden verkocht, hoewel de abten het helemaal niet nodig hadden om zich met het stoken van alcohol bezig te houden. De onmetelijke rijkdommen van de Kerk steunden niet in de laatste plaats op het bezit van enorme wijnvelden en de daaruit voortkomende monopoliepositie.
De wijnen kregen al snel op het hele eiland een goede naam en Sante Lancerio, de schenker van paus Paulus III, bezong de wijnen in een aan kardinaal Guido Ascanio Sforza gericht schrijven in alle toonaarden. De ster van de Siciliaanse wijnbouw begon pas te dalen toen de Spaanse onderkoning het heft in handen nam. In plaats van wijn werd er nu tarwe verbouwd. Pas in 1773 lukte het SiciliŽ om zijn aangeboren plek in de wijnwereld weer te heroveren. Toevallig had de Engelsman John Woodhouse de marsala ontdekt en was er een doorbraak ontstaan. Een andere afzetmarkt voor wijnen van het eiland leek zich in 1870 te openen, toen de wijnluis grondig de Franse wijngaarden vernielde en de wijnbouwers wijn moesten importeren. Al snel kwam het schadelijke ongedierte echter over de Alpen en zette zijn vernietigende werk voort tot op het verre SiciliŽ. Binnen een paar jaar was alle hoop de bodem ingeslagen en een nieuw begin was buitengewoon moeilijk.
Op de huidige wereldmarkt had Siciliaanse wijn het lange tijd moeilijk, want goedkope massaproductie had een negatieve uitwerking op de goede naam. Toch is het een paar wijnbouwers en wijnkelders in de laatste tien jaar gelukt goede kwaliteit te ontwikkelen en zich zo stapje voor stapje op de Italiaanse en een paar van de belangrijkste buitenlandse markten te vestigen. 
Bron
Is Culinaria Italia, KŲnemann. ISBN: 3-8290-2903-9. U vindt hier ook een keur van recepten behorend bij bovengenoemde producten. Prachtig geÔllustreerd werk!  Alleen antiquarisch nog te koop. Van Uitgeverij KŲnemann is ons geen URL, WAP of EMAIL bekend

** Uw accommodatie kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Sicilia.  Er zijn 551 hotels online boekbaar.
 Hotels in de populairste steden: Trapani  -  Palermo  -  e.a.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets