VALFABBRICA, dorp licht aan de linker oever van de rivier de Chiascio, op de oude weg van Gubbio naar Assisi. De oorsprong en de geschiedenis van Valfabbrica zijn verbonden aan de lotgevallen van de benedictijnse naar overzicht regio UmbriŽ. Naar Stedenlijst ItaliŽ. -  Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    

Valvabbrica, historische binnenstadAbdij van S. Maria in Vado Fabbrica 
Dankzij de aanwezigheid van de benedictijnse monniken konden de moerasgebieden waardoor de Chiascio stroomde worden drooggelegd en kon het gebied zich ontwikkelen. De Abdij is ťťn van de oudste kloostergemeenschappen van UmbriŽ en wordt al in 820 v. Chr. in de jaarboeken genoemd.

In dat jaar verleende Lodewijk de Vrome  

vanuit Aquisgrana de autonomie aan het kasteel en aan de benedictijnse Abdij. Ter verdediging van deze abdij en van zijn bewoners werd het kasteel in Vallis Fabricae gebouwd tegen de voortdurende aanvallen van de naburige leenmannen. In 1177 nam Frederik, bijgenaamd "Barbarossa" oftewel roodbaard het klooster onder zijn bescherming: "ecclesia de Valle Fabricea In comitatuu Asisii".

In 1202 schaarden de monniken en de kasteelheren  

van Valfabbrica zich aan de zijde van het Welfische Assisi in de "Slag om Collestrada", die verloren werd tegen de rivaal Perugia. In 1205 onderwierp Valfabbrica zich aan Assisi dat inmiddels Ghibellijns was geworden.

In het jaar 1209 werd de abdij 

door Perugia uit wraak met de grond gelijk gemaakt, omdat er pogingen ondernomen waren de nabijgelegen kastelen van Perugia te onderwerpen. Als gevolg van het daarop volgende verval, viel de abdij ten deel aan de rechtsbevoegdheid van het Klooster van Nonantola.

Tijdens de nieuwe oorlog 

tussen Perugia en Assisi (1319) die werd uitgevochten rond Bastia, werden de naburige dorpen, waaronder Valfabbrica, San Gregorio en Torranca geplunderd. In de daarop volgende jaren werd het gebied beheerst door Perugia en door de hertog van Urbino Guidobaldo I, de Heer van Gubbio, aan wie Valfabbrica bescherming vroeg.

Behalve een zeer korte terugkeer 

onder de heerschappij van Assisi (1515-1521), maakte Valfabbrica tot 1632 deel uit van het gebied van het hertogdom van Urbino. In dat jaar werd het bij de Kerkelijke staat ingelijfd. Tussen 1538 en 1574, tijdens de heerschappij van Guidobaldo II, werden de gemeentestatuten uit de 14e eeuw vernieuwd.

Een kopie hiervan wordt nog altijd bewaard  

in het Historisch archief van de stad. In het jaar 1815, ten tijde van het Napoleontische rijk, werd Valfabbrica verheven tot gemeente waar ook de gemeenschap van Casacastalda onder viel Van het middeleeuwse kasteel van Valfabbrica zijn nu nog enkele stukken muur uit de 13e eeuwen een imposante toren met twee bogen, die misschien a1s toegang diende, bewaard gebleven.

De tweede toren, die goed zichtbaar is,  

werd aan het begin van de 19de eeuw gebouwd op de ruÔnes van een vorige toren. De streek tussen de driehoek Assis-Perugia-Gubbio is met zijn groen en de bossen op de heuvels als een natuurlijke oase van een zeldzame schoonheid die kenmerkend is voor het Umbrische gebied aan het begin van de Apennijnen. Dit gebied wordt doorkruist door het opnieuw in gebruik genomen Franciscus≠pad, het pad dat de heilige meerdere malen van Assisi naar Gubbio bracht. In de bossen en bij de abdijen is nu nog de mystiek-religieuze ervaring van de Heilige Franciscus voelbaar.

Te bezichtigen in de historische binnenstad 

Het Kasteel

Het enige dat van dit kasteel is overgebleven zijn enkele delen van de muren uit de 13de  eeuw, een indrukwekkende toren (misschien een oude toegangspoort) en een tweede toren die aan het begin van de 19de  eeuw opnieuw gebouwd is op de ruÔnes van een vorige toren en die nu dienst doet als klokkentoren.

De Kerk van S. Maria Assunta, Oude abdij 

Deze kerk is van voor de ge eeuwen maakte deel uit van een belangrijke benedictijnse nederzetting die in de 12e eeuw aan de heerschappij van San Silvestro di Nonantola werd onderworpen. Van het waardevolle complex is nu slechts de uitvoerig gerestaureerde voorzijde van de kapel overgebleven, waarvan het roosvenster en de praktisch verdwenen apsis opnieuw gebouwd zijn. In de kerk kunt u een fresco uit de 14e eeuw bewonderen.

Dit is het enige exemplaar van de school van Cimabue 

in UmbriŽ en is een voorstelling van de gestorven Christus die van het kruis is afgehaald met aan zijn zijde de Madonna en de vrome vrouwen.Kerk van San Sebastiano 

De kapel is in de middeleeuwen in de buurt van de toren van het kasteel gebouwd en heeft in de 18e eeuw radicale veranderingen ondergaan toen de wanden met barokke altaren werden verrijkt. Er wordt een doek uit de 17e eeuw bewaard met een voorstelling van het kruisbeeld tussen de heiligen Sebastiaan en Franciscus, een Heilige familie van Benedetto Bandiera en een Maria onbevlekt ontvangen tussen heiligen van de school van Martelli.

Kerk van de Madonna del Chiascio 

Kleine kerk aan de oevers van de rivier Chiascio waar een afbeelding van de Madonna met kind is te bewonderen.

OMGEVING 

Casacastalda
Deze stad is waarschijnlijk van antieke Umbrische oorsprong en wordt door enkele geÔdentificeerd a1s de oude stad van "Casmentillana" (1000 v.Chr.). De stad werd door Plinius de Oude in herinnering gebracht als ťťn van de driehonderd Umbrische steden. Het Kasteel van Casacastalda werd waarschijnlijk omstreeks 763 n.Chr. gebouwd door de Longobard Ernero Castaldo, waar de huidige naam van de plaats en van de familie Castardi vandaan komt.

In de daarop volgende eeuwen was Casacastalda  

door voortdurende machtswisselingen ondergeschikt aan achtereenvolgens Perugia, de Kerkelijke Staat en de hertog van Orvieto. Al deze machtscentra waren geÔnteresseerd in haar strategische positie. In 1815 trad het Kasteel van Casacastalda toe tot de gemeente van Valfabbrica. Van het Kasteel, dat in 1433 door de bewoners van Perugia op de vorige ruÔnes werd herbouwd, zijn nu nog de drie toegangspoorten bewaard gebleven (Porta Perugina of Porti Sole; Porta del Giglio of Porta Gualdese en Porta Eugubina).

Deze poorten geven toegang tot het middeleeuwse stadje 

dat wat betreft haar structuur bestaande uit oude gebouwen en smalle steegjes intact is gebleven. In het oude stadje ligt de Kerk van de Madonna Assunta die in de 10e eeuw is gebouwd en werd herbouwd in 1883. Binnen vindt u de schitterende drieluik van Matteo da Gualdo en een door de schilder Alessandro Bianchini gedecoreerde apsis. Een groot openbaar park verbindt de historische binnenstad met het Sanctuarium van de Madonna dell'Olmo.

Met de bouw van dit sanctuarium 

werd in 1486 begonnen op de plek waar de Madonna verscheen. In de eerste jaren van de 16e eeuw werd de oorspronkelijke constructie uitgebreid waardoor de huidige vorm met ťťn schip met een goed uitgevoerd houten dak werd verkregen. In de sanctuarium zijn de fresco's van Matteo da Gualdo, van de Umbrische school en de school van Perugia te bewonderen. In de buurt van het stadje bevinden zich het Kasteel van Frecco en de Kerk S.Anna die van groot historisch en toeristisch belang zijn.

Poggio San Dionisio 

Het Kasteel dat sinds de 13e eeuw aan Assisi toebehoorde. De muren en een toren zijn nog bewaard gebleven.

Barcaccia,
oude schuit 

Hier werd eens de tol geheven en onder een afdak van het ziekenhuis uit de 17e eeuw kan men nog de oude schuit zien die van de ene oever van de Chiascio naar de andere voer.

Coccorano 

Overblijfselen van het oude vestingdorp waarvan de eerste berichten teruggaan tot 1099.

Giomici
  

 nog origineel plaveisel van de wegen.

Poggio Morico 

Een kasteel dat al in 1066 werd vermeld. Nu ziet men alleen nog de kat (hoogste deel) die is opgenomen in een recent gebouwd pand en enkele delen van de muur.

Villa di Schifanoia 

Een oorspronkelijk feodaal kasteel dat aan de graven van Schifanoia toebehoorde en vervolgens aan de familie Ranieri uit Perugia. Vandaag de dag is het in het bezit van de familie Torlonia. Het heeft talrijke restauraties ondergaan en van de oorspronkelijke structuur zijn de binnenhof, enkele delen van de muur en twee torens bewaard gebleven.

Evenementen

Valfabbrica, eerste zondag in september
Festa d' Autunno
(herfstfeest) . Middeleeuws feest met een historische optocht, wedkampen tussen de drie wijken, schouwspelen met vuur, estafetteloop met fakkels, paardenraces voor de toekenning van de Palio.

Casacastalda,
laatste week in mei  

Il Cantamaggio
. Populaire, rustieke gezangen die de lente verwelkomen; scherpe en pikante liederen, sonnetten die de traditie van de serenades en de twisten tussen familiegroepen weer tot leven roepen; optredens van jonge harmonicaspelers.
24-25 december Levende kerststal in de historische binnenstad van Casacastalda.

Informatie  

Gemeente Valfabbrica: 075 902981 - sersoc.valfabbrica@katamail.com  - VVV-kantoor: 075 9029835 Ė 836  -  turistico.valfabbrica@virgilio.it  -  VVV van Valfabbrica: 075 9029826  -  . VVV van Casacastalda: 075 909279  - Overkoepelende VVV-organisatie: 075 9220693 - info@iatgubbio.pg.it

** Uw accommodatie  in geheel ItaliŽ kunt U goed boeken via Hotels/Appart.ItaliŽ.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets