MURANO, BURANO en TORCELLO, Murano is een van de eilanden in de omgeving van VenetiŽ die tegelijk met het hoofdeiland werden gekoloniseerd door vluchtelingen van het vasteland. De vooruitgang van VenetiŽ bezegelde het lot van Murano als afhankelijk eiland. Zie het kaartje,    terug naar  VenetiŽ. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    
Daar plaatsten de Venetianen hun industrie voor de glasproductie en hun zomerhuizen met uitgestrekte tuinen.
Maar onder heerschappij van VenetiŽ behield Murano toch enige politieke vrijheden. Het eiland had een eigen regeringsleider, eigen raden en zelfs een eigen gouden boek waarin de oudste families waren opgetekend; net als de Venetiaanse adel genoten die families bijzondere privileges. Murano's economische kracht, die toch altijd aan VenetiŽ was gebonden, werd ontleend aan een van de belangrijkste Venetiaanse industrietakken: de glasproductie.

Luchtfoto van MuranoHet is goed mogelijk dat de glaskunst al in Romeinse tijden naar het eiland was gekomen
In elk geval was het glas van Murano, in al zijn verschillende vormen, eeuwenlang een belangrijk exportartikel. Ook nu nog kunt u in een aan- tal glashutten glasblazers bij hun moeilijke werk aanschouwen. In vele hutten worden kopieŽn vervaardigd van traditionele vormen. Maar er zijn ook enkele wereldberoemde firma's die kunstenaars en ontwerpers telkens weer nieuw, modern (en ook zeer duur) glas laten ontwerpen. Het is de moeite waard een bezoek te brengen aan het glasmuseum.

San Pietro Martire 

De huidige parochiekerk van het eiland werd in 1384 gesticht als basiliek van een dominicanenklooster. Na een verwoesten- de brand werd de kloosterkerk tot 1511 vrijwel helemaal weer opgebouwd. Met zijn bakstenen en weinige details -die licht met witte verf zijn geaccentueerd- vertoont de buitenkant van de kerk de typische kenmerken van een Venetiaanse bedelorde. Napoleon sloot de kerk en het dominicanenklooster in 1808 en roofde hun vele kunstschatten.
Interieur en koor 
Het kerkinterieur verrast vooral door de heldere, grote ruimte. De grote vensters laten het daglicht binnenstromen, dat drie brede kerkbeuken beschijnt. Bij de heropening van de kerk in 1813 bracht men hier enkele oude kunstwerken uit andere kerken (die ook waren gesloten) heen'    Desondanks komt het interieur van de kerk nog altijd sober over. Men ziet duidelijk dat een groot gedeelte van de eens rijke inrichting ontbreekt. Bijzonder opvallend zijn de vele witte kristallichten. De kandelaars zitten vast aan mooi gesmede kettingen, die aan de houten trekankers hangen. De trekankers zijn weer gespannen tussen de zuilen van de middenbeuk. De houten verankeringen werden aangebracht om de last van de bovenwand op te vangen; de bogen moe- ten namelijk een relatief grote afstand tussen de zuilen overbruggen. In de sacristie bevindt zich een bezienswaardige wand- schildering met taferelen uit het leven van Johannes de Doper. in de zijbeuk rechts hangt een schilderij van Jacopo Tintoretto, waarop de doop van Christus weergegeven is.

Pala BarbarigoGiovanni Bellini: Pala Barbarigo
, 1488 Linnendoek, 200 x 320 cm  
Het schilderij van Giovanni Bellini hing ten tijde van doge Agostino Barbarigo (1486 -1501) in diens palazzo. Na Barbarigo's dood belandde het doek als geschenk in de Santa Maria degli Angel!, vanwaar het later werd overgebracht naar de San Pietro Martire. Het schilderij toont hoe Barbarigo knielend de Madonna aanbidt. De H. Marcus heeft met zijn rechterhand teder de schouder van Barbarigo vastgepakt, waardoor het net lijkt alsof hij Barbarigo bij de Madon- na en het Kind wil aanbevelen. Terwijl Maria dromerig in de verte tuurt en ver- moedelijk luistert naar de engelenmuziek, heeft het Christuskind zich zegenend naar de oude doge gewend. Tegenover Agostino Barbarigo,staat de H. Augustinus. Het is interessant dat het niet deze naamspatroon is die de presentatie van de gelovige voor de Madonna op zich neemt, wat gebruikelijk was, maar de H. Marcus. In zijn ambt als staatsleider onderwierp de doge zich blijkbaar aan de heilige van de republiek, terwijl zijn persoonlijke beschermheer achter de heilige van zijn ambt terugtrad.
Zo wordt er hier decent op gewezen dat de plichten en de positie van de dogen hoger gewaardeerd werden dan de persoon zelf. 
De compositie van het schilderij is volledig uitgebalanceerd. Het zwaartepunt van de handeling en de kleuren ligt aan de linker- kant, waar de doge is neergeknield. Hier worden de kleuren van de H. Marcus en de tronende Madonna herhaald. Aan de rechterkant daarentegen staat Augustinus in een licht gewaad. Naast hem ontvouwt zich een uitzicht over een weids alpenlandschap. Aan de linkerkant ziet u hoe dicht bebladerde bomen het zicht belemmeren, maar dit wordt gecompenseerd door het verreikende zicht op het landschap rechts. Bellini heeft dit schilderij trots gedateerd en
gesigneerd.

Palazzo da Mula  
Dit 15e-eeuwse palazzo was het zomerver- blijf van een Venetiaanse familie. Ondanks enkele verbouwingen in de 16e eeuw is het met zijn mooie spitsboogvensters een goed voorbeeld van een gotisch palazzo. Vergeleken met een villa op de Terraferma had een palazzo op Murano het voordeel zeer snel bereikbaar te zijn. Hier had men, anders dan in VenetiŽ, ruimte om uitgestrekte tuinen aan te leggen.

Santa Maria e San DonatoSanti Maria e Donato 

Aan het Campo di San Donato stond een rij palazzi uit de 14e eeuw die in 1815 werd afgebroken. De kerk is gelukkig gespaard gebleven. Hij behoort tot de oudste in de lagune. De kerkstichting gaat terug tot de 7e eeuw, waarin grote vluchtelingenstro- men naar de stad kwamen. Aanvankelijk was de kerk alleen gewijd aan de Heilige Maagd, maar in 1125 kwam er een tweede heilige bij, toen men het lichaam van de H. Donatus vanuit SiciliŽ overbracht. Met de bouw van de huidige vorm werd kort na de Basilica di San Marco begonnen. De Sant! Maria e Donato is een belangrijk voorbeeld van het voor de 'veneto-byzantijnse stijl' typerende vormenveelvoud. Bijzonder bezienswaardig is de ongewone apsis, ondanks een grondige restauratie in de 19e eeuw. Op een zeshoekig grondplan verheft de apsis zich in twee verdiepingen, waarvan de bovenste is ingericht als galerij. Er zijn nog maar weinig stukken van de oorspronkelijke, gedurende de eeuwen gegroeide hoeveelheid interieurschatten overgebleven. Toch ligt in de kerk een kostbaar vloermozaÔek van marmer en veelkleurig glas, dat men heeft gedateerd in 1140. Behalve een rijke schat aan ornamenten zijn er veel afbeeldingen van dieren, die elk een deugd symboliseren. Het behoorlijk aangetaste mozaÔek werd in de jaren '70 gerestaureerd dankzij onder andere Amerikaanse donaties.
Zie ook "Glas van Murano".

** Uw accommodatie in Murano kunt U goed boeken via Booking.City.Murano.  
Er zijn 3 (7) hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!BURANO  
Met zijn vele bontgekleurde huisjes doet Burano nog altijd aan als een bekoorlijk vissersdorpje. In de weekenden is Burano voor veel Venetianen een geliefde verblijf- plaats. Ze komen er om te wandelen of om in de restaurants te genieten van verse vis. Door de week wordt er minder gelanterfant en meer gewerkt. Ooit was Burano in heel Europa beroemd om zijn kant. Het Buranese kant was indertijd een even groot Venetiaans exportsucces als het glas van Murano, tot in de 18e eeuw het goedkopere Franse kant aan populariteit won. Pas in de 20e eeuw werd met de oprichting van een kantklosschool het ouderwetse handwerk in Burano nieuw leven ingeblazen. De eerste docente was een zeventigjarige, die de kunst nog van haar moeder en grootmoeder had geleerd. Echt Buranese kant is nog altijd zuivere handenarbeid; het is waardevol en zeer prijzig.

TORCELLO  
Lang voordat VenetiŽ de machtigste handelsstad van de Middellandse Zee werd, was Torcello -gelegen in het noordelijk deel van de lagune- al uitgegroeid tot een cultureel centrum. Vooral de belangrijke getuigen van de vroege perioden maken een bezoek aan Torcello de moeite waard. De Santa Maria Assunta werd, zoals een waardevolle inscriptie verkondigt, in 639 gesticht onder de byzantijnse keizer Heracleaus, nadat het eiland in 638 tot bisschopszetel was gekozen.

Santa Maria Assunta op TorcelloSanta Maria Assunta 
Het huidige bouwwerk stamt uit de 9e -11e-eeuw en is het oudste van de lagunestad. Direct naast de Santa Maria Assunta staan de in de 18e eeuw gerestaureerde restanten van een 11e-eeuws oratorium. Volgens de legende raakte het lichaam van de H. Marcus daar voor het eerst Venetiaanse bodem, nadat de heilige op wonderbaarlijke wijze -zijn redders sliepen- een ongelooflijk snelle tocht over de Middellandse Zee had gemaakt.
Interieur  
In de kerk imponeert de strengheid van de architectuur die alle eeuwen heeft door- staan. Het zijn de open dakstoel, de prachtige marmeren zullen en de 11e eeuwse mozaÔekvloer die deze strengheid oproepen. De koorruimte met de hoofdapsis wordt door een 11e eeuwse iconostase gescheiden van de kerkruimte. Hiervoor heeft men byzantijnse marmeren panelen met dierenreliŽfs (pauwen, leeuwen) gebruikt, die in het onderste deel zijn ingevoegd tussen de marmeren zullen. Daarboven bevindt zich een rij beelden van de Heilige Maagd en de twaalf apostelen van een 15e eeuwse Venetiaanse schilder. De ronding van de apsis is omringd door marmeren treden waarop de priesters plaatsnamen. De bisschopstroon staat aan de rechter- kant.
Ook de mozaÔeken tonen de Moeder Gods en de twaalf apostelen.  
Het ontwerp van de motieven stamt vermoedelijk uit de 7e eeuw. Het mozaÔek dat tegenwoordig het hoogste deel van de apsis tooit, komt vermoedelijk uit de 13e eeuw, het mozaÔek met de apostelen uit de 12e eeuw. In de apsis bevindt zich ook de inscriptie die bericht over de stichting van de kerk in de 7e eeuw. Ook de mozaÔeken in de rechter koorkapel, die uit de late 12e of vroege 13e eeuw komen, zijn opmerkelijk. Ze tonen de zegenende Christus tussen de aartsengelen GabriŽl en MichaŽl. Daaronder staan de heiligen Augustinus, Ambrosius, Martinus en Gregorius. Vermoedelijk werden de mozaÔeken, net als de andere uit deze periode, vervaardigd door kunstenaars uit Ravenna. Uit dezelfde tijd zijn ook het indrukwekkende mozaÔek met het Laatste Oordeel en de taferelen uit de heilsgeschiedenis afkomstig, die de entreemuur tooien.

Santa Fosca
  
De kathedraal van Torcello was onderdeel van een uitgebreid complex religieuze bouwwerken. Het eiland Torcello werd in de 5e en 6e eeuw gekoloniseerd, tegelijk met de eilanden die later gezamenlijk VenetiŽ zouden vormen. Het zag er aanvankelijk naar uit dat Torcello het succesvolst zou worden, waar ook zijn prachtige gebouwen van getuigen. Hoe- wel het langzame verval van het complex al in de 9e eeuw inzette, verloor het pas volledig aan betekenis gedurende de drie volgende eeuwen, met de opkomst van VenetiŽ. Hierdoor zijn belangrijke bouwwerken uit de vroege Middeleeuwen behouden gebleven. Aan de rechterkant van de kathedraal staat de San Fosca, een gebouw uit de 11e Ė 12e  eeuw. Waarschijnlijk is dit de vervanger van een ouder, 7e-eeuws bouw- werk. Met het Oratorio di San Marco en het Baptisterium maakt de kerk de architectonische omgeving van de kathedraal compleet. De buitenkant van de apsis is versierd met smalle dubbele zuilen, kostbaar metselwerk en diverse decoraties. Het goed geproportioneerde kerkje op het grondplan van een Grieks kruis (met vergroot koor) is het grafmonument van martelares Fosca uit Ravenna.  

Duivelsbrug TorcelloDuivelsbrug  
Op Torcello bevindt zich nog altijd een vlakke brug zonder borstwering. Eenzaam overspant hij een klein kanaal. De stadsbewoners vonden de brug zo griezelig, dat ze hem de naam de 'duivelsbrug' gaven. Vroeger zag men dergelijke bruggen vaak, ook in VenetiŽ. Een van de traditionele vechtspelen tussen de verschillende stadsdistricten had als onderdeel een vuistgevecht, waarbij de strijdende mannen elkaar van dit soort duivelsbruggen probeerden af te duwen. In de loop der tijd verdwenen de vlakke bruggen echter uit het Venetiaanse stadsbeeld.

Bron: Kunst & Archirectuur, VENETIE. Marion Kaminski. KŲnemann. Het boek is helaas niet meer leverbaar.  Van Uitgeverij KŲnemann is ons geen URL, WAP of EMAIL bekend.

** Uw accommodatie   in VenetiŽ kunt U goed boeken via Hotels/Venice.  Er zijn 246 hotels online boekbaar.

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets