BOEKEN / Kunsthistorie
Naar overzicht kunsthistorie.  Naar uw accommodatie! 

    

De afhandeling van de bestellingen wordt geheel door Bol.com verricht.

Kathedralen uit de steentijd
Hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen Auteur H.Clerinx .
Paperback | 197 Pagina's | Uitgeverij Allmedia
ISBN: 9058261239


Eeuwige schoonheid / druk 1
 
  
Eeuwige schoonheid, inmiddels in 23 talen uitgegeven, geldt al 45 jaar als een van de meest complete inleidingen in de kunstgeschiedenis. De hele beeldende kunst- van de vroegste grottekeningen tot de experimentele kunst van vandaag- wordt besproken. De lezer krijgt een goed overzicht van de diverse perioden en stijlen in de architectuur, schilder- en beeldhouwkunst zonder door een veelheid aan details de hoofdlijnen uit het oog te verliezen.
Eeuwige schoonheid dankt zijn populariteit aan de populariteit aan de heldere en directe schrijfstijl van de auteur. De geschiedenis van de kunst zoals hij deze bespreekt, laat zich lezen als een vervolgverhaal waarin elk kunstwerk naar het verleden teruggrijpt en tegelijkertijd verwijst naar de toekomst.
Lezers van alle leeftijden en achtergronden hebben in E.H. Gombrich een auteur gevonden, die met veel kennis van zaken zijn liefde voor de kunst weet over te brengen.
Ten opzichte van de voorgaande uitgaven bevat deze nieuwe editie een aantal belangrijke verbeteringen. Het boek is volledig opnieuw vormgegeven met een nieuwe pagina-indeling, ruimere opzet, grotere illustraties- vrijwel alle in kleur, met zes uitklapbare pagina's- en een betere balans tussen tekst en beeld. De tekst is herzien en uitgebreid met een aantal toonaangevende kunstenaars van de moderne tijd. De bibliografie is uitgebreid en het boek bevat een compleet en gebruiksvriendelijk register.
Auteur: E.H. Gombrich
Paperback | Unieboek | ISBN: 9060176944    

De ondergang van een wereldorde
 
  
De wereldorde waarin wij ons een halve eeuw relatief veilig wisten is niet verstoord - hij is weg. Een incompetente Amerikaanse president, met meer macht dan ooit iemand heeft bezeten, bracht een onomkeerbare toestand teweeg in een shakespeareaanse tragedie
Auteur: Wolferen, K. van
Paperback | Uitgeverij Contact | 2003  | ISBN: 9025418805  |

De tweede helft,
beeldende kunst na 1945
 
  
Geen eenvoudige taak: de westerse beeldende kunst van 1945 tot nu te beschrijven in de context van de veranderende samenleving en filosofie, voor een Nederlandse algemeen publiek. De auteur slaat zich daar schijnbaar moeiteloos doorheen. Een compliment! Hij is niet altijd nauwkeurig en misschien ook niet zo evenwichtig: 50 blz. voor de jaren veertig en vijftig tegen 125 pagina's voor de jaren zeventig met de conceptuele kunst overzichtelijk en goed gedocumenteerd beschreven. De ervaren docent koppelt de werken aan de samengevatte theorie of beschrijving. Het is daardoor meer een leesboek over veel kunst en menig kunstenaar zal zich te 'geplaatst' voelen. Als studieboek voor kunstenaars en iedereen die met kunst te maken heeft, is hier wel een moeilijk te vervangen en zeer leesbaar overzicht geboden, door de vele kleurplaatjes, de trefwoorden, de inleidingen en de bibliografie bovendien heel toegankelijk gemaakt
Auteur: Ad de Visser &
Hardcover |  430 Pagina's | Boom/SUN, Uitgeverij | 2001 | ISBN: 9058750388  

De Nederlandse kunstgeschiedenis in een notendop,
 
  
wat iedereen van de Nederlandse kunst moet weten. In dit zeer beknopte overzicht gaat de kunsthistorica en journaliste in sneltreinvaart door de geschiedenis van de Nederlandse beeldende kunst. Het is chronologisch opgezet, vanaf de prehistorie tot nu. In korte hoofdstukjes komen stijlen, stromingen en kunstenaars (vooral grote namen) aan bod, afgewisseld met historische achtergrondinformatie; dit alles 'in een notendop'. De meeste aandacht gaat uit naar de schilderkunst, m.n. van de zestiende en zeventiende eeuw. Beeldhouwkunst en architectuur zijn ondervertegenwoordigd. Helaas bevat de tekst inhoudelijk een aantal bedenkelijke fouten. Afbeeldingen ontbreken, wat een groot gemis is, omdat het daardoor voor de gemiddelde lezer (waarvoor dit boekje in de eerste plaats is bedoeld) haast onmogelijk is zich een beeld te vormen van de besproken kunstwerken. In het alfabetisch register op persoonsnamen zijn onder de kunstenaarsnaam ook de werken opgenomen die in de tekst worden genoemd. Met een lijstje van geraadpleegde literatuur. Deel van een reeks waarin eerder negen boekjes verschenen over uiteenlopende onderwerpen 'in een notendop'.
Auteur: V. Illes
Paperback |  131 Pagina's | Prometheus Groep | 2001 | ISBN: 905333940X |  

Maastrichtse ceramiek, merken en dateringen / druk 6
 
  
Overzicht van in principe alle merken, in Maastricht gebruikt door de verschillende keramiekfabrieken vanaf 1850 tot heden. Via de merken zijn herkomst en datering (meestal) vast te stellen. Na een instructieve inleiding volgen zoveel mogelijk chronologisch, groepsgewijs, de merken per fabriek. De merken hebben alle een nummer gekregen zodat verwijzing eenvoudig is. Het boekje is goed gedrukt en de merken zijn goed gereproduceerd. Een nuttig naslagwerk. Ten opzichte van de vorige (5e) druk* is deze 6e druk op een aantal punten verbeterd en uitgebreid, ondermeer met een korte uiteenzetting over het gebruik van de decornaam Delft(s).
Auteur: A. Polling
Paperback | 128 Pagina's | Antiek Lochem | 2001 | ISBN: 9074213227   

De koepel van Brunelleschi,
het verhaal van de dom van Florence
 
  
'Tijdens de vijfentwintig jaar die hij nodig had om het monument te bouwen dat de stad Florence zo duidelijk tekent, verloor Filippo Brunelleschi zijn bed in een springvloed en bracht hij per ongeluk honderd ton van het fijnste witte marmer tot zinken in een boot die hij zelf had ontworpen
Auteur: Ross King
Paperback |  216 Pagina's | De Bezige Bij | ISBN: 9023439597

De tweede helft gedocumenteerd / druk 1
 
  
130 teksten en documenten aangaande de beeldende kunst na 1945
Formaat en vormgeving verwijzen naar het gelijknamige boek van deze auteur over de beeldende kunst na 1945*. De documentatie daarbij vormt een apart deel met 130 teksten die ook los kunnen worden gelezen. Ze zijn tijdloos, van vaak geciteerde filosofen, als Plato, Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, en auteurs, theoretici en kunstenaars, voor de jaren na 1960-1970 ook overgenomen uit actuele, vooral Nederlandse kranten en tijdschriften. De beschouwingen en interviews zijn kort geannoteerd en door de relatie met een evenement in ons land zeer geschikt voor een breed en jong publiek. Deze selectie kan niet anders dan onevenwichtig zijn; verstrekkende studies ontbreken, er is geen bibliografie, de teksten zijn vooral informatief en bevestigen in totaal de verscheidenheid van de recente beeldende kunst. Er ontbreekt een omvattend overzicht dat de vele aspecten in een groter verband plaatst. Visuele bronnen, veel geciteerde beelden, zijn niet opgenomen. Dat maakt dit chronologisch overzicht van achtergrondinformatie bij de moderne en postmoderne kunst vooral tot een naslagwerk voor kunsthistorici en voor het kunstonderwijs. Met register.
Auteur: Ad de Visser
Paperback |  541 Pagina's | Boom/SUN, Uitgeverij | 2002 | ISBN: 9058750566 Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940 / druk 6
 
  
Auteur: M. Singelenberg-van der Meer
Paperback |  148 Pagina's | Antiek Lochem | 2001 | ISBN: 9074213235 
Beeldenstorm / deel 1,
close-ups van kunst uit Nederlandse musea
Waarom zette iemand de zaag in een armreliekhouder? Wat kunnen fotografen en voetbalelftallen leren van Frans Hals? Hoeveel religieus gevoel wekt een geprononceerde bilpartij op?
In zijn bekende aanstekelijke stijl stelt Henk van Os verrassende vragen naar aanleiding van kunstwerken uit Nederlandse musea. Topstukken uit verschillende tijdperken en culturen passeren de revue; in veertig korte, pakkende beschouwingen bespreekt Van Os bekende en minder bekende voorbeelden van schilder- en beeldhouwkunst.
Beeldenstorm is gebaseerd op de teksten van de gelijknamige AVRO-televisieserie.
Van Os' enthousiaste en onorthodoxe manier van kijken zal velen (opnieuw) warm maken voor de vele schatten die onze musea rijk zijn - ook degenen die de serie op televisie hebben gemist.
Auteur: H.W. van Os
Paperback | Amsterdam University Press | ISBN: 9053562486 

De Plaatjesmaatschappij, essays over beeldcultuur
 
  
We leven in een beeldcultuur. Wat betekent dat eigenlijk? Welke gevolgen heeft de overvloed aan beelden via fotografie, film, video, internet en televisie voor ons begrip van de werkelijkheid? Verdringt het beeld het woord? Het Nederlands Foto Instituut heeft voor een visie op deze vragen een aantal auteurs gezocht uit de hoek van de kunst, media, sociologie en geschiedwetenschap, onder wie Warna Oosterbaan, Jose van Dijck, Pauline Terreehorst en Frank van Vree. De verschillende bijdragen gaan over de relatie tussen woord en beeld, de betekenis van digitale beeld(re)productie, het collectieve visuele geheugen en de samensmelting van verschillende media. Het geheel biedt de ge?nteresseerde en goed geschoolde lezer tal van aanknopingspunten voor discussie over dit onderwerp. Het boek heeft geen plaatjes.
Auteur: Gierstberg, F.
Paperback |  95 Pagina's | Nai Uitgevers/Publishers | 2002 | ISBN: 9056622838 

Leven en werk van M.C. Escher, het levensverhaal van de graficus met een volledig geillustreerde catalogus van zijn werk
 
  
Veel kunstboeken waarin uitgebreid ingegaan wordt op de familiale kwesties van de betreffende kunstenaar worden al gauw onleesbaar. Slechts weinig weetjes blijken relevant voor diens oeuvre. Een uitzondering vormt deze kloeke uitgave over de beroemde Nederlandse graficus M.C. Escher (1898-1972). Naast de vrijwel volledige inventaris van prenten (ook in kleur) biedt het boek verschillende teksten met een interessant perspectief op persoon en werk, zoals dagboekaantekeningen van Escher sr. en de uiteenzetting die de kunstenaar zelf schreef. Deze druk is alweer de zesde. Wie een van de vorige drukken heeft hoeft niet te bestellen, maar wie het boek helemaal nog niet heeft kan niet om een bestelling heen. De populariteit van Eschers werk overstijgt, dankzij geraffineerde optische vertekeningen en mathematisch aandoende trucs, verre dat van zijn technisch kunnen. Bovendien zijn ook de teksten gericht op een groot publiek. Achterin staan verschillende registers. Dit boek zal tot in lengte van dagen een hit blijven!
Auteur: M.C. Escher
Hardcover |  351 Pagina's | Uitgeverij Meulenhoff | ISBN: 9029011467   

Zie hier voor meer boeken

 ** Kunsthistorische schets geeft een eenvoudig totaal overzicht. Zie ook onze boekenpagina eens  
 
** Via Hotels/Booking/Wereldwijd kunt u goed zoeken uw accommodatie in 190 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!

 ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
 ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets