AALDEN, ca. 12 km ten westen van Emmen, provincie Drenthe,. Aalden, gemeente Coevorden, wordt wel het mooiste dorp van Drenthe genoemd, en het is waar dat bijna nergens het karakter van 'De Olde Landschap' nog zo goed tot zijn recht komt als hier. Over dat landschap schreef Vincent van Gogh in een brief dat 'indien ik niet voor altijd hier kon zijn, ik liever 't maar niet gezien had'. Kijkend naar de akkers, weide- en heidevelden, bossen en hoeven kan men zich de gehechtheid van onze 'boeren schilder' aan dit land voorstellen. Het is geen wonder dat de televisieverfilming van Anne de Vries' beroemde boek 'Bartje' in deze omgeving is opgenomen. Naar plaatsnamen lijst in Nederland.

Boerdrij in Oud-Aalden, DrentheOud-Aalden,
het oudste gedeelte, is al vele jaren geleden tot beschermd dorpsgezicht verklaard. Het ligt aan de Aalder es en bestaat uit een tiental oude boerenhoeven die zijn gegroepeerd rondom een driehoekige brink, die met hoge eikenbomen is beplant. De hoeven zijn van het z.g. hallenhuistype: ze hebben het karakteristieke laag neerhangende rieten dak en een diepe 'onderschoer'. De meeste staan met hun inspringende schuurdeur naar de weg gekeerd (de z.g. 'achterbaander') zodat de oogstwagens direct van het bouwland de schuur kunnen binnenrijden. Enkele hoeven dateren uit de 18e eeuw, de meeste echter uit de 19e. Eén hoeve werd zelfs al op het einde van de 17 e eeuw gebouwd: 'Het Hoes van Hol An'. Het is een gaaf voorbeeld van de prachtige boerenbouwkunst uit die tijd. Het pand werd in 1965 zowel van binnen als van buiten deskundig gerestaureerd. Men kan er binnengaan want het is tot cultureel centrum en restaurant ingericht. Pannekoeken zijn de specialiteit van het huis.
Dat dit Drentse esdorp zo zuiver bewaard is gebleven komt
doordat het eeuwenlang buiten de gebaande wegen heeft gelegen. De Kring Oud­Aalden en Monumentenzorg zien toe dat het sfeervolle gehucht niet 'ontsloten' wordt en dat er op de Aalder es geen huizen worden gebouwd.

Bezienswaardigheden
Boerenhoeven,
eeuwenoude hallenhuizen rondom de brink, w.o. 'Het Hoes van Hol An' (1668), Oud­Aelden 11, ingericht tot cultureel centrum met expositieruimten en pannenkoekenrestaurant.
Brink,
met oude hoge eiken.

Jantina HellingmolenMolen 'Jantina Helling', op een heuveltje aan de rand van de Molenes. Achtkante beltkorenmolen uit 1891, gerestaureerd in 1952. Te bezichtigen.

Rijdt u van Aalden enkele km in zuidoostelijke richting dan bereikt u een ander gaaf gebleven Drents esdorp:

Benneveld ca. 10 km ten westen van Emmen.
Als u van Emmen naar Beilen rijdt en bij Zweeloo afslaat kunt u Aalden bezoeken dat aan de zuidzijde van Zweeloo grenst. Rijdt u daarna enkele km in zuidoostelijke richting dan komt u in Benneveld. Evenals Aalden is Benneveld een gaaf gebleven Drents esdorp, dat Monumentenzorg terecht als een te beschermen dorpsgezicht beschouwt.
De ca. vijftig boerenhoeven die het dorp telt zijn merendeels van het hallenhuistype en hebben het karakteristieke laag neerhangende rieten dak. Ze staan tussen oud geboomte kriskras bij elkaar aan de rand van de Bennevelder es en de Lutke-es. Hekken of andere vormen van erfafscheiding zijn er niet. Kronkelende paden langs de erven maken het dorp tot een gezellig labyrint. De ruime brink is beplant met oude eiken en enkele linden.
Opvallend is de netheid van het dorp;
de Bennevelders laten zich dan ook graag op hun properheid voorstaan. Maar nog opmerkelijker is het ontbreken van een kerk en een centrum. De dorpelingen gaan 's zondags in Zweeloo of Aalden ter kerke. Daar doen ze ook hun boodschappen, want Benneveld telt niet één winkel. Wel is er een café; de waard is tevens boer.

Het graan op de akkers en het vee in de weiden maken duidelijk dat de Benneveldse boeren er een gemengd bedrijf op na houden.
De akkers liggen op de oude essen bijeen; de weilanden liggen aan de stroompjes. De overige gronden, het 'veld' genoemd, zijn sedert enkele tientallen jaren ontgonnen. Vroeger waren het onafzienbare heidevlakten. Nu is het vruchtbaar akkerland en staan er hier en daar fraaie boomgroepen en bosjes.
Heel vroeger heette het dorp Bonneveld.
Met die naam komt het voor in een stuk van 1276. Het oude woord 'bone' of 'bonne' betekent vlechtwerk, beschoeiing. Het dorp heette dus naar een beschoeiing in de stroom én naar het veld langs het groenland waarop het gebouwd is. De uitspraak van 'bonne' verschilt niet veel van 'benne' ; zo is Bönneveld later Benneveld geworden.
Indrukwekkende monumenten heeft Benneveld niet te bieden. Maar als u een ongerept boerendorp in een mooie omgeving wilt zien dan bent u hier goed terechtgekomen.


Bezienswaardigheden:
Boerenhoeven
uit 18e en 19e eeuw, van het hallenhuistype, boerderij bestaande uit een in vertrekken afgescheiden grote langwerpige ruimte en een laag, op de zijwanden neerhangend dak, synoniem: hallenboerderij.

* Bron:  Dorpen in Nederland

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland