WADDENEILAND AMELAND, provincie Friesland. Dit Waddeneiland, waarvan de naam al in de 8ste eeuw in kronieken wordt genoemd, was in de l7de eeuw een thuishaven van walvisvaarders. Van de welvaart die dat met zich bracht, getuigen in de verschillende dorpen nog steeds de commandeurshuizen, de woningen van de kapiteins, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

† † †
    
In de periode 1600-1795 genoot Ameland,
onder het geslacht der Cammingha's, een zekere mate van onafhankelijkheid, althans neutraliteit, al was het eiland tot 1801 onderhorig aan Holland en daarna aan Friesland. Ameland was lange tijd met het Friese vasteland verbonden door een dijk die in 1883 onherstelbaar doorbrak.

Ballum (8 km W van Nes).
De vrijstaande toren met zadeldak in dit lommerrijke dorp heeft vermoedelijk behoord tot de kapel van het verdwenen slot Jelgersma. In het hervormde kerkje staat een opmerkelijk rijk gesneden preekstoelkuip uit 1604. De grote, rijk uitgevoerde zerk op het graf van Wytso van Cammingha (Ü 1552) in de kapel op het kerkhof is van Vincent Lucas. Het commandeurshuis stamt uit 1736.

Buren / Bur (3 km 0 van Nes).
Het dorp grenst aan de natuurreservaten die de oostelijke helft van het eiland bestrijken. Het natuurreservaat hel Oerd strekt zich uit over 225 ha.

Hollum (12 km W van Nes).
Het westelijke dorp van het eiland telt nog vele woonhuizen en een hervormd kerkje uit de 17de eeuw. De kerk werd na de verwoesting door de watergeuzen (1578) opnieuw gebouwd. Op het kerkhof zijn fraaie zerken te bewonderen van Amelandse walvisvaarders.

Nes.
Hoofdplaats van het eiland en aanlegplaats van de veerboot van en naar Holwerd. Van het oude kerkje uit de l3de eeuw staat alleen nog de toren, in 1664 gebouwd en in 1732 verhoogd. Voor een aantal commandeurshuizen staan delen van walvisskeletten opgesteld. Rixt van Doniaweg: Natuurmuseum (met verscheidene zee≠aquaria).  Hier is de aanlegsteiger van de veerverbinding met Holwerd Fr..

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland