PROVINCIE FRIESLAND, terug naar kaart van Nederland, naar plaatsnamen lijst Nederland. Maak uw keuze

Ameland / It Amel‚n met Ballum, Buren / Bur, Hollum, Nes Balk in Gaasterland
Beetsterzwaag / Beetstersweach en Duurswoude/Duerswald, Gorredijk/De Gordijk, Nybeets  
Bergum / Burgum en Eestrum/Jistrum Bolsward / Boalsert en Burgwerd/Burchwert, Witmarsum/Wytmarsum
Dokkum en Foudgum, Hantumhuizen/Hantumhuzen, Holwerd/Holwert, Lauwersoog/Lauwerseach, Metslawier/Mitselwier, Moddergat/It Moddergat, Rinsumageest/Rinsumageast, Veenwouden/Feanwalden Drachten en Kortehemmen/Koarte Himmen
Franeker en Achlum, Dongjum/Doanjum, Sexbierum/Seisbierum, Tzum/Tsjom Heerenveen en Katlijk/Ketlik, Oranjewoud/'t Oranjewŗld
Hindeloopen Hogebeintum en Ferwerd/Ferwert
IJlst Joure en Goingarijp/Goaijingaryp, Langweer/Langwar
Kollum en Anjum/Eanjum, Veenklooster/Feankleaster Leeuwarden en Beers/Bears, Boksum/Boxum, Britsum, Cornjum/Koarnjum, Jorwerd/Jorwert , Oenkerk/Oentsjerk, Stiens
Littenseradeel en Mantgum, Weidum, Beers, Wieuwerd  , Huins  
Makkum en Allingawier, Piaam Marssum en Dronrijp/Dronryp
Staveren / Stavoren / Starum en Warns/Nijefurd Sneek / Snits en Ysbrechtum
Sloten / Sleat en Balk, Lemmer / De Lemmer, Wijckel / Wikel Schiermonnikoog
Terschelling en Formerum, Hoorn, Midsland Vlieland / Vlyan
Wiewerd / Wiuwert en Bozum/Boazum, Oosterend/Easterein Wolvega / Wolvegea en Oldeberkoop / Aldeberkeap
Workum / Warkum  

† † †
    
Friesland mag dan zijn eigen taal hebben,
voor mensen die die taal niet spreken houdt het zijn grenzen wijd open. Dat toeristen er welkom zijn blijkt ook wel uit het feit dat er een paspoort voor Friesland bestaat. Een idee van de directeur van de VVV Friesland-Leeuwarden, zo maar een aardigheidje, een leuke manier om mensen die Friesland beter willen leren kennen tegemoet te komen.

Friesland is een unieke provincie.
De Friese meren zijn sterk bepalend voor het landschap. De elf oude stadjes en de talrijke terpdorpjes niet minder. De kerkjes, de bijzondere klokkenstoelen, al die schilderachtige boerderijen, de oude stinsen - versterkte herenhuizen - en dan als decor de weidse weilanden, die in de verte vaak overgaan in blauwgrijs water.

Dit alles maakt het gezicht uit van een provincie bedekt met grote bossen:
praalbossen, zoals bij Heerenveen en Beesterzwaag. Ook in het Gaasterland is heel wat bos te vinden. Verder dat weidse landschap, waar je zo ver kunt kijken. Weids is overigens in Friesland niet hetzelfde als onbegroeid.
De flora is er rijk. Zoals er ook veel verschillende diersoorten voorkomen.

Een provincie waar veel is te zien.
Romantische stadjes en mooie plaatsjes, zoals dat heel kleine Sloten, of Workum, dat eigenlijk veel te onbekend is. Echt unieke bezienswaardigheden, zoals in Wieuwerd, waar onder de kerk een aantal mummies bewaard is gebleven. Bijzonder is de zogenoemde "Aldfaers Erfroute". Deze loopt langs zoveel historische bezienswaardigheden dat het traject zelf in feite ťťn groot levend museum lijkt. En laten wij de Waddeneilanden niet vergeten te noemen!

Friesland, een provincie met heel eigen trekken.
Beslist de moeite waard om eens beter te gaan bekijken.
Als u dat doet, koop dan vooral zo'n Fries paspoort. Het is onder meer verkrijgbaar bij de Friese VVV in Leeuwarden. Een leuke manier om op stap te gaan, de provincie in. Waar de grenzen wagenwijd openstaan.

Hoogtepunten in Friesland:
SNEEK  Modelspoormuseum in voormalig stationsgebouw - Waterpoort

IJLST Doe en Kijkcentrum Nooitgedagt - Aan het water grenzende tuintjes

SLOTEN Historische centrum - Grachten en stadswallen

STAVOREN Viszaak van Friese troubadour - Vishandel Doede Bleeker Bij Stavoren: Roode Klif

HINDELOOPEN  Schaatsmuseum van Gauke Bootsma - Historische centrum - Likhuizen  - Hidde Nijlandmuseum, gewijd aan het verleden van Hindeloopen

WORKUM Jopie Huisman Museum  - Pottenbakker Aurora - Marktplein

BOLSWARD  Broerekerk - Bezoekerscentrum Sonnema  - Museum bierbrouwerij Řs Heit - Stadhuis - Museum over Friese dichter Gysbert Japicx

HARLINGEN Havens - Zoutstreek - Pakhuizen en monumenten  - Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek;
 
FRANEKER SjŻkelan - Planetarium Eise Eisenga

DOKKUM ņdmiraliteitshuis - Bonifatiusbron - Centrum van vestingstad

LEEUWARDEN Winkelstad - Fries Museum
Bron: AD 9 februari 2008

** Uw accommodatie in Friesland kunt U goed boeken via Booking.Friesland. Er zijn 511 hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
Hotels in de populairste steden:
Leeuwarden  -  West-Terschelling  -  Oost-Vlieland 
Hotels op / nabij luchthaven: LEEUWARDEN (LWR)

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland