WIEWERD / WIUWERT, provincie Friesland, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Hervormde kerk.
De laatgotische kerk werd in 1860 vernieuwd en kreeg in 1889 een nieuwe toren. Tweehonderd jaar geleden kreeg het eenzaam in het land liggende kerkje bekendheid, toen in de krocht van het koor (in 1609 vernieuwd) vier gemummificeerde lijken gevonden werden, wellicht leden van een vrome gemeenschap. Er is zelfs een mummie van een haan gevonden.
In de omgeving van het dorp vindt men nog vele statige boerderijen van het kop≠hals-romptype (een grote schuur en de staldeel zijn door een gang met het kleinere en lagere woonhuis verbonden).

Omgeving
Bozum/Boazum (3 km Z).
De hervormde kerk is een vrijwel geheel met tufsteen bekleed romaans gebouw (12de eeuw). Vooral het overwelfde koor is vanbinnen prachtig afgewerkt. De gewelfschilderingen in het koor, behorend tot de oudste van noordelijk Nederland, stellen Christus zonder baard op een troon voor, omgeven door symbolen van de vier evangelisten en geflankeerd door vier staande heiligen.
Het grote orgel met de rijk gesneden kast dateert uit 1791.

Oosterend/Easterein (5 km ZW).
De gotische eenbeukige kerk ligt op een rond omgracht terrein. Aan de noordzijde een fraaie sacristie, in het koor een rijkversierde renaissancekraak uit 1554.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland