KOLLUM, provincie Friesland, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

Hervormde kerk.
De tweebeukige, geheel overwelfde bakstenen kerk dateert uit de eerste helft van de 15de eeuwen bezit een gedeeltelijk tufstenen toren uit de tijd rond 1200, die in de 15de eeuw verhoogd werd en in 1661 van een hoge naaldspits voorzien. In de kerk fragmenten van gewelfschilderingen, met wapens versierde 17de-eeuwse herenbanken, een preekstoel uit 1692 en een aantal mooie grafzerken.
 
Andere bezienswaardigheden.
Het raadhuis bevindt zich in een herenhuis in empirestijl (begin 19de eeuw) en bezit binnen nog enige stucversieringen. In de Oostenburgstraat en op de Westerdiepswal staan een paar mooie huizen.

Omgeving:
Anjum / Eanjum (12 km N).

De hervormde kerk heeft een schip met tufstenen delen uit de 12de eeuwen een interessante toren uit dezelfde tijd en hetzelfde materiaal, verhoogd in de 15de eeuw.

Veenklooster / Feankleaster (5 km ZW).
Het landhuis 'Fógelsangh State' werd in de 17de eeuw gebouwd op de plaats van het middeleeuwse premonstratenzerklooster, de Olijfberg, rond 1730 voorzien van een gevel met pilasters die in 1873 verhoogd en gepleisterd werd. Tegenwoordig maakt het deel uit van het Fries Museum: er is o.a. een grote speelgoedverzameling te zien.

** Zoeken naar een accommodatiebestemming (1664) in Nederland
** Zoeken via Booking.Wereldwijd naar accommodatie in 102 landen.
** Waarom zouden we voor onze accommodatie kiezen voor Booking