MAKKUM, provincie Friesland. Het dubbeldorp Makkum-Statum is vooral bekend door zijn aardewerkindustrie, die hier sinds 1660 bestaat. Er staan nog twee fabrieken die bezocht kunnen worden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Hervormde kerk.
De kerk ligt even buiten het dorpscentrum. Het is een gotiserend gebouw uit 1660, de toren met een houten bekroning is van 1652. Binnen bevindt zich een aantal 18de-eeuwse beschilderde dodenbaren voor gildebroeders en een 17de-eeuwse preekstoel.

Waag
.
In het torenachtige vierkante gebouw uit 1698 bevindt zich een geheel met tegels beklede waagmeesterswoning alsmede een rijke verzameling van tegels en Friese aardewerkschalen.

Andere bezienswaardigheden.
In de Kerkstraat, Bleekstraat en langs de gracht staan nog enkele interessante huizen uit de 18de en 19de eeuw. Aan de haven staan een' leugenbank' en een oud kanon.

Omgeving
Allingawier (4 km ZO).
Het terpdorp heeft een eenvoudige hervormde kerk uit 1635, met zadeldaktoren. Onder de naam Aldfaers Erf is een aantal museumpjes ingericht, gewijd aan het leven van de 'aldfaers', Fries voor voorvaderen. De Izeren Kou is een vroeg≠18de-eeuwse boerenhofstede, Age' s HŻske een gerestaureerde diaconiewoning en De Meermin een oude bakkerij waar men de bereiding van drabbelkoeken kan volgen. Ook een brandweerhuisje maakt tegenwoordig deel uit van het 'Erf'.
In het nabijgelegen Exmorra
zijn een grutterswinkeltje en een schoollokaal uit 1885 te bezichtigen. Hier staat eveneens het Fries Landbouwmuseum. Exmorra heeft ook een romaans kerkje. In Fernwoude is een 19de-eeuwse timmermanswerkplaats te bewonderen.

Piaam (2 km Z).
De hervormde kerk is een charmant gebouwtje uit de 13de eeuw; de westgevel en het torentje zijn later aangebouwd. Bij het kerkje staan twee mooie grote boerderijen.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland