BOLSWARD / BOALSERT, provincie Friesland. De gemeente Bolsward ligt in het westen van de provincie, in de kleiweidestreek van de Greidhoek. Is sfeervol, op twee terpen, de naam betekent: terp van Bodele of Boelegebouwd, stadje dat zijn deftige karakter goed heeft gehandhaafd. Ontstaan als marktplaats in de 8ste eeuw, in de late middeleeuwen handelsstad, nu nog een centrum van zuivelhandel. Het stadsrecht werd gecodificeerd in 1455. De stad werd meermalen door de Schieringers, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

     
  
Grote of Martinikerk (1446–1466; gerestaureerd 1908, 1955 en 1988, NH).
Het indrukwekkende, op een 2000 jaar oude terp gelegen bouwwerk met de hoge zadeldaktoren behoort tot de mooiste gotische kerken van Nederland. Deze 60 m lange pseudobasiliek werd gebouwd in de 15de eeuw.
In het noordelijke zijschip zijn gewelfschilderingen met scènes uit het leven van Maria behouden gebleven.
Schitterend gesneden koorbanken (eind 15de eeuw) met Bijbelse voorstellingen. De barokke preekstoel dateert uit 1662. Het orgel is afkomstig uit de werkplaats van de beroemde Groningse orgelbouwer A.A. Hinsch (1775-1781).

Stadhuis.
Het stadhuis is een zeer fraai voorbeeld van de Friese renaissance­architectuur. Het werd in de jaren 1613-1617 gebouwd door plaatselijke vaklieden en kunstenaars, die werkten naar een ontwerp van burgemeester en kistenmaker Jacob Gijsbertsz. Het gebouw wordt gesierd door een fraaie, zeer plastisch uitgewerkte barokgevel en een bordes, dat in 1768 in rococostijl werd vormgegeven.
Twee poorten bieden toegang tot de Waag in het souterrain.
Binnen vragen vooral de centrale hal en de raadzaal bijzondere aandacht. In het stadhuis worden o.a. oude meubelen, Bolswarder zilver en schilderijen tentoongesteld.

Andere bezienswaardigheden.
De romaansgotische Broerekerk
werd in 1270 gesticht en behoorde tot het in 1580 verwoeste franciscanenklooster. Het interieur ging bij een brand in 1980 verloren.
In de stad zijn nog vele gevels uit de 17de en 18de eeuw te vinden: bijv. aan de grachten Dijlakker en Groot Zand, aan de Nieuwemarkt (St.-Anthoniegasthuis met mooie classicistische façade), Dijkstraat en Jongemastraat.
Buiten de stad bevinden zich het landhuis Monsmastate (met zuilengevel, 1709) en een poldermolen uit 1824.

Omgeving:
Burgwerd/Burchwert
(7 km N).
De hervormde kerk is in aanleg een gotisch bouwwerk dat goed bewaard gebleven is, al zijn de buitenmuren - vermoedelijk in de 17de eeuw - met oud materiaal ommetseld. Fraai interieur.

Witmarsum/Wytmarsum (6 km NW).
Hier werd in 1496 de leider van de doopsgezinden, Menno Simonsz, geboren. De hervormde kerk in gotiserende stijl dateert uit 1633. Het interieur (met 17de-eeuwse banken) is mooi gerestaureerd.

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland