VLIELAND / VLY¬N, provincie Friesland. Ligt tussen Texel en Terschelling,  wordt daarvan gescheiden door het Eierlandse Gat resp. het Stortemelk en het Boomkensdiep. Het oostelijk deel van het 20 km lange en gemiddeld 2, 5 km brede eiland wordt in het noorden beschermd door een breed strand en een ten dele beboste duingordel; het westelijk deel is een uitgestrekte, open zandplaat, de Vliehors.
In de middeleeuwen was dit Waddeneiland eigendom van het klooster Ludingakerke; er moet toen al een zekere bloei van landbouw en scheepvaart geweest zijn. In 1615 kwam het aan Holland, pas in 1945 weer aan Friesland. Omdat auto's geweerd worden, is het een van de rustigste eilanden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.


Oost- Vlieland
Nadat West-Vlieland in de 18de eeuw in zee was verdwenen, is Oost-Vlieland het enige plaatsje van het eiland.
De hervormde kerk
werd in 1605 als eenbeukige zaalkerk met steunberen gebouwd en kreeg in 1647 twee dwarsarmen. Mooi interieur: preekstoel uit 1605, orgel uit de 18de eeuwen talrijke grafzerken. Een van de vijf koperen kronen is een geschenk van admiraal De Ruyter, die - net als admiraal Tromp - op het eiland een huis had; een andere is geschonken door de Nederlands-Zweedse kanonnenkoning L. de Geer.
Naast de kerk ligt een langwerpig armenhuis,
thans in gebruik als diaconiehuis.
Het zgn. Tromp's Huis (Dorpstraat 99)
was oorspronkelijk bezit van de Admiraliteit; in de 18de en 19de eeuw werd het verbouwd; thans dient het als museum.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland