WOLVEGA / WOLVEGEA, provincie Friesland, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Hervormde kerk.
De kerk op het hoger liggende kerkhof werd in 1646 in een gotisch aandoende stijl gebouwd, met gebruik van oud materiaal. Mooie preekstoel uit het midden van de 17de eeuwen rijkversierd orgel uit 1723. De toren is van 1894.

Huis Lindenoord.
Het classicistische landhuis werd in 1776 herbouwd voor Onno Zwier van Haren, de dichterstaatsman, die hierheen de wijk nam toen hij in Holland verwikkeld was geraakt in een incestschandaal.

Op het Sickengaplein het standbeeld van Pieter Stuyvesant, gouverneur van Nieuw Amsterdam (New York), die in 1592 in het naburige Scherpenzeel geboren werd.

Omgeving
Oldeberkoop / Aldeberkeap (11 km NO).
Het dorp heeft een mooi dorpsplein en een hervormde kerk, waarvan het 12de-eeuwse schip met tufsteen bekleed is. Het koor is wat jonger en de toren dateert uit de 17de eeuw. Inwendig een zandstenen doopvont uit de 14de eeuw met achthoekige voet.
De Bekhofschans aan het mooie riviertje de Linde stamt nog uit de tijd dat de bisschop van Munster Noord-Nederland binnenviel (1672).
De verdedigingslijn aan de Linde was te zwak, maar bij Oudeschans hielden de Gronings-Friese troepen stand. Aan de Heerenveenseweg staat een bij de schans opgegraven kanon.