HEERENVEEN / IT HEARRENFEAN, provincie Friesland. Ontstaan na 1551, toen de afgravingen van het hoogveen begonnen, later uitgegroeid tot verzorgingscentrum voor Zuidoost-Friesland. De aanwezigheid van de stadhouderlijke familie in het naburige Oranjewoud gaf enig cachet aan de plaats, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Crackstate.
Het indrukwekkende gebouw van 1606 dient tegenwoordig als gemeentehuis; de brede classicistische voorbouw met een klokkenkoepel is van 1647.

Grovestins State.
De faÁade van de huidige Inspectie der Belastingen werd in 1876 naar een l7de-eeuws voorbeeld vernieuwd.

Andere bezienswaardigheden.
Het station (1980-1984) is een geslaagd voorbeeld van hedendaagse stationsbouw. Uitgevoerd onder leiding van J.A. van Belkum.

Omgeving:
Katlijk/Ketlik
(5 km NO).
Op het kerkhof van het kleine dorp staat naast het laatgotische kerkje een dubbele klokkenstoel, een van de best bewaarde in Friesland. Ook in het naburige Mildam vindt men een klokkenstoel, bij het eenvoudige kerkje uit 1726.

Oranjewoud / 't Oranjewŗld (5 km 0).
Het plaatsje is in de loop van de tijd met Heerenveen samengesmolten. Albertine Agnes, de dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, heeft hier rond 1665 een landhuis voor zichzelf laten bouwen, dat begin 19de eeuw gesloopt werd. Rond 1830 werd het als 'Huize Oranjewoud' herbouwd boven de gewelfde kelders van een deel van het oude gebouw.
In de omgeving staan nog vele 19de-eeuwse huizen met grote ramen, driehoekige of segmentvormige bekroningen en zuilen.
Oranjewoud is de geboorteplaats van de schrijfster Cissy van Marxveldt (1889-1948), die generaties lang het idool was van een bakvispubliek.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland