STAVEREN / STAVOREN / STARUM, provincie Friesland. Oudste der Friese steden, al in de 10de eeuw een bedrijvig handelscentrum, en in de l3de eeuw volwaardig lid der Duitse Hanze. Daarna vervallen door oorlogen en verzanding van de haven, naar welk feit de bekende legende van het 'Vrouwtje van Stavoren' verwijst. Thans een vriendelijk maar weinig bezienswaardig havenplaatsje, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Stadhuis.
Het stadhuis is een mooie raadzaal rijk met schilderijen uit de l8de eeuwen een schilderij van prins Willem V in de kamer van de burgemeester.

Omgeving
Warns/Nijefurd (3,5 km ZO).
De hervormde kerk werd in 1682 tegen de 12de-eeuwse tufstenen toren aangebouwd. Het monument bij het Rode Klif herinnert aan de Slag bij Warns (1345), waarin de Friezen een Hollands invasieleger onder graaf Willem IV versloegen.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland