DOKKUM, provincie Friesland. Dokkum, hoofdplaats (gemeentebestuur) van de Nederlandse gem. Dongeradeel, Dokkum ligt in het noordoosten van Friesland, aan de Dokkumer Ee (vanaf hier Dokkumerdiep geheten) en de Dokkumer Trekvaart, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

    
Op een na oudste van de elf Friese steden,
voor het eerst vermeld in 754 als plaats waar de H. Bonifatius werd vermoord. In de volgende eeuwen bloei als pelgrimsoord en handelsstad. Door het dichtslibben van het Dokkumer Diep in de 17de eeuw verliep de handel. De kern van dit karakteristieke stadje is binnen de tot plantsoenen vergraven wallen aardig bewaard gebleven.

Hervormde Kerk.
In de 14de eeuw op een terp gebouwd en in de 15de en 16de eeuw herbouwd. De westgevel heeft tegenwoordig weer een trapgevel, zoals ook op 18de-eeuwse tekeningen voorkomt. Het orgel is van 1688, de preekstoel van 1751. De kerk telt talrijke grafstenen.

Admiraliteitshuis (L. Oosterstraat 40).
Van 1597 tot 1645 bevond de zetel der Admiraliteit van Friesland en Groningen zich in Dokkum. Het pand (gebouwd in 1618) werd na de restauratie in 1963 ingericht als Streekmuseum, waar Friese klederdrachten, volkskunst, zilver en antiek te zien zijn.

Dokkum, stadhuisStadhuis
Het langgerekte gebouw bestaat uit een 16de-eeuws deel, waarin al in 1608 een raadhuis gevestigd was, en een deel dat er in 1762 werd bijgetrokken. Voor beide delen werd in 1834 een classicistische voorgevel opgetrokken. In het rijke interieur o.a. vergulde en beschilderde behangsels.

Andere bezienswaardigheden.
De Waag
in de Breedstraat werd in 1752 als boterwaag gebouwd.
Woonhuizen met fraaie voorgevels staan aan Diepswal, Zijl, Vleesmarkt, Halve Maanspoort en Hogepol.
Op de vestingwallen staan nog twee walmolens: de 'Zeldenrust' uit 1862 en 'De Hoop' uit 1849. 

Internet   OerKa Irene Verbeek Museum  -  Streekmuseum Het AdmiraliteitshuisOmgeving: Foudgum (4 km NW).
Het schip van de hervormde kerk: is in 1808 aangebouwd tegen een toren die uit circa 1200 dateert. In deze kerk heeft van 1859 tot 1863 de dichter Piet Paaltjens (FranÁois Haverschmidt) als dominee gestaan.

Hantumhuizen / Hantumhuzen (6 km N).
De hervormde kerk uit de 13de eeuw is een van de beste voorbeelden van Friese romaansgotische bouwkunst. De drie op pijlers rustende koepelgewelven van het schip hebben beschilderde ribben en zijn versierd met ornamentele beschilderingen.

Holwerd / Holwert (8 km NW).
Het dorp ligt op een terp aan de Waddenzee; van hier vertrekt de boot naar Ameland. De hervormde kerk uit 1776 heeft een machtige 13de-eeuwse toren met een buitengewoon hoge spits uit 1729. De twee kleine hardstenen portaaltjes zijn voorzien van een zeer sier1ijke omlijsting. Het dorp bezit bovendien een witte doopsgezinde Vermaning en een standerdmolen 'De Hoop', die op zaterdagen in gebruik is.

Lauwersoog / Lauwerseach (17 km NO).
Het dorp is het centrum van de in 1969 drooggelegde Lauwerszee.

Metslawier / Mitselwier (7 km N).
In het midden van. de aantrekkelijke dorpskern staat de hervormde kerk uit 1776. Aan de buitenmuur bevindt zich een gedenksteen ter herinnering aan de Allerheiligenvloed van 1 november 1570, waarbij grote delen van Groningen en Friesland onder water kwamen te staan.

Moddergat / It Moddergat (13 km NO).
Voormalig vissersdorp aan de Waddenzee. In drie 18de-eeuwse vissershuisjes bevindt zich het Museum 'PiskershŻske' met oude meubels en scheepsmodellen.

Rinsumageest / Rinsumageast (4 km ZW).
De in aanleg romaanse hervormde kerk heeft een opmerkelijke driebeukige crypte met goed gedecoreerde zuilen.

Veenwouden / Feanwalden (10 km Z).
Op een omgracht terrein staat de Schierstins, oorspronkelijk een verdedigingstoren die al voor 1439 in handen was van de 'schiermonniken' (cisterciŽnzers) van het klooster Klaarkamp. Het is een imponerend bouwwerk, het enige in zijn soort dat in Friesland behouden bleef. De stins en omringende bebouwing (waaronder het hervormde kerkje uit 1684) leveren een aantrekkelijk dorpsbeeld op.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland