DWINGELOO, provincie Drenthe. Deel van de Nederlandse gemeente Westerveld, in het zuidwesten van de provincie, aan de Drentse Hoofdvaart. Gaaf esdorp, mooi gelegen te midden van uitgestrekte bossen en heiden, om grote brink met 'dobbe' (brandvijver), naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
 
Hervormde kerk.
Eenbeukige, gotische kerk uit de 15de eeuw; de toren heeft een elegante peervormige spits uit 1631. Het koor en een aangebouwde kapel hebben kruisgewelven.
Bij de 25 m hoge radiotelescoop (1955) bevindt zich een onderzoekscentrum waar mede het onderzoekingswerk van de syntheseradiotelescoop te Westerbork wordt verricht.

Nationaal Park Dwingelderveld
met uitgestrekte natuurgebieden, bijv. het natuurmonument Dwingelose Heide (met schaapskudden, plassen en zeldzame flora en fauna), de Boswachterij Dwingeloo (veenlandschap, -plassen, zandverstuivingen, krentenbossen, jeneverbesformaties) en het Leggelderveld

Huize Oldengaerde (Westeinde 57).
Voornaam landhuis uit 1717. De classicistische gevel wordt gesierd door Ionische pilasters, festoenen en een driehoekig fronton.

Andere bezienswaardigheden.
De Batinger Schut is een vervallen waterkering in de Beilerstroom voor de voormalige havezate Batinge. Van de boerderijen zijn die aan het Westeinde 11 (1711), 13 (1825), 51 (1838) en Lheebroek 14 de interessantste.

Toerisme gemeente Westerveld (Bron gemeentelijke site: http://www.gemeentewesterveld.nl/ )
De gemeente is in het trotse Ďbezití van twee prachtige Nationale Parken: het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. De parken zijn opgericht om de natuurlijke en landschappelijke waarden in stand te houden, te herstellen, te ontwikkelen en de natuurlijke processen te versterken.
De ligging van Westerveld sluit goed aan bij het vakantiegebied in Noord West Overijssel. Dit prachtige waternatuurgebied leent zich uitstekend voor dagtochten of uitstapjes. De verschillende landschappen maken Westerveld tot een uniek vakantiegebied, dat in iedere vakantiebehoefte voorziet.
 
Fiets- en wandelroutes

De gemeente bevordert de natuurgerichte recreatie door onder andere voorlichting te geven en onderzoek te doen. Om de schitterende natuurgebieden te bekijken kunt u gebruik maken van de vele fiets- en wandelpaden. Er zijn diverse routes uitgezet die u langs de mooiste plekjes voeren. Ook buiten de parken treft u een gevarieerd landschap aan, zoals heidevelden met grazende schaapskuddes, bossen, historische esgronden en beekdalen.

Boottochten

In de zomer kunt u de gemeente ook per boot via de Drentse Hoofdvaart bereiken. Er zijn prima aanmeerpunten om van daaruit de gemeente te verkennen. De ĎTurfrouteí is een aanrader om vanaf het water in alle rust van Drenthe te genieten.

VVV
De vier VVV-kantoren spelen een belangrijke rol bij het promoten van de gemeente. Westerveld bruist ieder seizoen van de activiteiten. De medewerkers van het VVV kunnen u alles vertellen over de recreatieve en toeristische mogelijkheden.
VVV Diever, Bosweg 2a, tel. (0521) 591 748   -  VVV Dwingeloo, Brink 1, tel. (0521) 591 331   -  VVV Havelte, Dorpsstraat 38, tel. (0521) 341 222  -  VVV Vledder, Lesturgeonplein 10, tel. (0521) 381 433

"Dwingelderveld, tussen Dwingeloo en Ruinen
Dit uitgestrekte natuurgebied geeft een goed beeld van het oude Drentse esdorpenlandschap. Het bestaat uit bos, heide en stuif
zand. Nabij de esdorpen bevinden zich essen. Dit zijn oude akkers waarop vroeger vooral graan werd verbouwd. Langs de beken liggen graslanden.
Het centrale deel, de Dwingelose Heide en de KraloŽrheide, is het grootste aaneengesloten vochtige heide gebied in Noordwest-Europa.
In het gebied zijn recreatieve voorzieningen aanwezig, zoals veel wandel- en fietsroutes, een vogelkijkhut, een bezoekerscentrum, picknick plaatsen en een natuurkampeerterrein.

Plassen
De lage delen (slenken) in het DwingelderveJd zijn begroeid met een vochtige dopheidevegetatie. Dit type heide komt in Europa niet veel meer voor.
De weidse vlakte is van juni tot september roze en paars gekleurd door de bloeiende heide. De voedselarme plassen en
venen in de heide, zoals de Davidsplassen, met vogelkijkhut, en het Drostenveen, zijn zeer belangrijk voor planten en dieren. Vanuit de vogelkijkhut kunt u allerlei vogels zien zoals pijlstaart en geoorde fuut. In sommige delen van het gebied zijn de gevolgen voor de plantengroei zichtbaar door de instroom van voedselrijk water uit het aangrenzende landbouwgebied. Mede hierdoor dreigen enkele plassen en veentjes in het Dwingelderveld dicht te groeien. Om dit proces tegen te gaan, heeft Natuurmonumenten de Davidsplassen en het Achterlandse Veen, aan de zuidkant van het gebied, enkele jaren geleden uitgebaggerd.Begrazing
Ook de heide zelf moe
t worden onderhouden. Gebeurt dit niet, dan nemen pijpenstrootje en jonge bomen de plaats van de heidevegetatie in. Natuurmonumenten , Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren plaggen daarom regelmatig stukken heide. Tegenwoordig gebeurt dit machinaal. Daarnaast begrazen runderen en ongeveer vijfhonderd Drentse heideschapen de heide. Zo blijft een uniek landschapstype bestaan met typerende plantensoorten als klokjesgentiaan, zonnedauw en snavelbies. Voor vele soorten vlinders, libelln, loopkevers, reptielen, amfibieŽn en vogels is behoud van deze vochtige, voedselarme heide erg belangrijk.
's Avonds brengen twee herders de schaapskuddes terug naar de schaapskooi aan de Benderse en de schaapskooi in Achter 't Zaand. Het is de moeite waard op dat moment een kij
kje te nemen bij een van deze schaapskooien.

Zandverstuiving
Ook vroe
ger werd de heide door schapen begraasd. Een mengsel van schapenmest en heideplaggen werd door de boeren gebruikt om hun voedselarme akkers te bemesten. Vůůr 1900 liepen soms wel 8000 schapen op de heide. Op een gegeven moment werd de heide te intensief begraasd en geplagd. Zo zijn de stuifzanden in het Dwingelderveld ontstaan. Ook deze stuifzanden, zoals het Lheebrockerzand, hebben hun bekoring. Stuifzand wordt hier afgewisseld met bos, heide en jeneverbesstruweel. Een voormalig stuifzandgebied is het Anserzand, dat tegenwoordig Anserdennen heet, omdat de stuifzandheuvels 75 jaar geleden grotendeels zijn beplant met grove den. De bossen van boswachterij Dwingeloo van Staatsbosbeheer staan deels op een zandverstuiving die al rond 1900 werd beplant. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen deze oorspronkelijke productiebossen geleidelijk omvormen tot natuurlijker bos. Dit betekent dat dode bomen blijven staan, zodat holenbroeders als kleine en grote bonte specht een plekje kunnen vinden. Dood hout mag blijven liggen, want onder de schors leven larven die gegeten worden door diverse vogels. Opengevallen plekken worden niet beplant, zodat loofbomen en struiken er spontaan kunnen groeien. Zo ontstaat een gevarieerder bos met meer soorten planten en dieren. In de Anserdennen worden boomgroepen van berk, eik en grove den afgewisseld met vennen en stukjes heide. Buizerd en havik broeden er en ook boompieper en boomleeuwerik, die van een halfopen landschap houden. Door de keileemlaag in de bodem is het een vochtig bos. Vandaar dat u er wel varens en paddenstoelen kunt vinden.

Grafheuvels
Nationaal Park Dwingelderveld is niet alleen wat natuur betreft i
nteressant, maar ook wat cultuurhistorie betreft. Aan de bolle akkers en de heidevelden valt nog altijd af te lezen hoe de boer dit voedselarme land tot in het begin van de twintigste eeuw gebruikte. In het Dwingelderveld liggen bovendien enkele prehistorische grafheuvels. Zo kunt u nabij het Smitsveen een heuveltje zien liggen, dat ongeveer 3000 jaar geleden is opgeworpen om de doden te begraven.
In het bezoekerscentrum Dwingelderveld komt u van alles te weten over het planten- en dierenleven in het Dwingelderveld en de (o
nstaans-) geschiedenis van het gebied. Ook wordt hier uitgelegd hoe heide, bos en akkers met elkaar samenhangen en hoe Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer dit waardevolle cultuurlandschap in stand houden.
 
Bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum Dwingelderveld biedt een schat aan informatie over de cultuurhistorie en het rijke dieren- en plantenleven van het Dwingelderveld. Ook kunt u de vlinder- en kruidentuin en de bijenstal bezoeken. Het begroeide dak bloeit in het voorjaar en is later rood van de vetplanten.

Er zijn ook nog twee andere informatiecentra.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
- Benderse 22 - 7963 RA Ruinen tel. (0522) 472951
Informatiecentrum Schaapskooi
- Benderse 38 - 7963 RA Ruinen tel. (0522) 471478
Informatiecentrum Lhee
 - Achter 't Zaand 1 - 7991 NG Dwingeloo tel. (0521) 597323
Er is een oriŽntatiecentrum in Spier, gelegen aan de Oude Postweg nabij afslag 29 van de A28.
VVV
VVV Ruinen Brink 3  - 7963 AA Ruinen tel. (0522) 471700
WV Dwingeloo Brink 1
- 7991 CG Dwingeloo tel. (0521) 591331 ".

Bron
NATUUR WIJZER  van Vereniging Natuurmonumenten. Door tijdsverloop is het mogelijk dat de tekst niet meer geheel juist is!

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland