GOES, provincie Zeeland. Hoofdplaats van Zuid-Beveland, ontstaan bij een verdwenen kasteel. In de 15de eeuw opgekomen door de handel, vooral in zout en meekrap. Het karakter van eilandcentrum is nog goed te zien aan de drie markten. Binnen de groene wallen is een keur van l6de≠eeuw se en latere gebouwen te zien, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Grote of Maria Magdalenakerk.
De imposante maar sierlijke laatgotische kerk zonder toren werd in de tweede helft van de 15de eeuwen de eerste helft van de 16de eeuw gebouwd in de stijl van de Brabantse gotiek. Fraai interieur; het orgel van deze kruisbasiliek dateert uit 1643.

Stadhuis.
Het oorspronkelijk gotische raadhuis uit 1463 werd tussen 1771 / 1775 ingrijpend verbouwd. De oude toren bleef staan, maar kreeg een nieuwe achtkantige bekroning. De inrichting is uitgevoerd in rijke rococostijl; de raadzaal is fraai betimmerd en heeft een mooi stucplafond.
Voormalig Weeshuis (Singelstraat 13), in 1626 ondergebracht in het kloostercomplex van de Zwarte Zusters; thans museum voor Noord- en Zuid-Beveland.

Andere bezienswaardigheden.
De gotische Vleeshal en oude huizen, vooral aan het Marktplein en aan de Turjkade. Getijwatermolen (Kleine Kade 43), tot 1800 in gebruik als korenmolen, later als gaarkeuken ('Soephuis'). Houthandel (Joachimkade): houten bedrijfsgebouwen uit 1850.

Omgeving:
Baarland
(10 km Z).
De fundamenten van Kasteel Hellenhurg werden in 1958 blootgelegd en kunnen worden bezichtigd. De burcht is vermoedelijk ontstaan uit een woontoren. In de 15de eeuw telde het complex acht torens, waarvan drie ronde aan de oostzijde. De stormvloed van 1477 betekende de ondergang van de burcht.

Colijnsplaat (12 km N).
Mooi ringstraatdorp; gesticht in 1598, aan de Oosterschelde vlak bij de Zeelandbrug. (Tot deze gemeente behoort ook het dorp Kortgene aan het Veerse Meer met een kleine, 17de-eeuwse kerk.) Heel mooi is in Colijnsplaat de Voorstraat, omzoomd door linden, wat karakteristiek is voor de Zeeuwse eilanden. De straat eindigt aan de dijkzijde bij een veerhuis, aan de landzijde bij de kerk, een simpel zaalgebouwtje met lage toren uit 1769.

Kapelle (8 km ZO).
De O.-L.-Vrouwekerk heeft een vroeg-14de-eeuws koor, de overige delen dateren uit de tweede helft van de 14de eeuwen de 15de eeuw. De mooie forse toren heeft een achtkantige gemetselde spits met vier dito hoektorentjes.

Kloetinge (1 km 0).
Typisch dorp (beschermd dorpsgezicht), opgetrokken rond een vliedberg (kunstmatige hoogte waarop men bij overstromingen zijn toevlucht zocht), een marktveld met wed (drenkvijver) en het kerkplein, fraai met bomen beplant.

De Geertekerk (NH)
is een samenstel van vroeg≠ en laatgotische delen, met een opmerkelijk interieur. De hoge toren heeft een sierlijke, peervormige bekroning.

Wemeldinge (10 km NO).
Heeft naast een mooie brede dorpsstraat met linden ook een van de weinige op Zuid-Beveland overgebleven vliedbergen uit de vroege middeleeuwen. De toren van de hervormde kerk dateert uit de 14de eeuw, het schip is na 1500 ontstaan.

Wolphaartsdijk (6 km NW).
De hervormde kerk met fronttoren is een mooi voorbeeld van de zgn. Waterstaatsstijl, gebouwd in 1861 door H. Hana en J. Smits.

Yerseke (10 km 0).
Vissersdorp met karakteristieke rechthoekige oesterputten (de oudste is van 1871) aan het water. De hervormde kerk dateert in aanleg uit de tweede helft van de 15de eeuw, maar is nadien sterk gewijzigd.